Kako zaštititi jabuke od najopasnije štetočine, jabukinog smotavca?

Jabukin smotavac (Cydia pomonella) najopasnija je štetočina u zasadima jabuke. Zbog klimatskih promena napadi u jabukama su sve češći i intenzivniji (može napraviti štetu u voćnjaku od preko 50% gubitka prinosa) tako da pravovremeno praćenje ove štetočine je najbitnije u njegovom suzbijanju. Isto tako pravovremena aplikacija i odabir najkvalitetnijih insekticida mogu u potpunosti smanjiti njegov negativan uticaj na prinos i kvalitet jabuke. Osim zasada jabuke ova štetočina napada i zasade kruške, dunje i oraha. 

Jabukin smotavac je leptir sive boje, sa karakterističnom šarom na kraju krila. Ima dve do tri generacije godišnje koje se međusobno preklapaju. Larva jabukinog smotavca oštećuje plodove i uzrokuje crvljivost ploda zbog čega ga svrstavamo u tehnološke štetočine. Štetočina  prezimljava  kao odrasla gusenica ispod kore drveta te se u proleće aktivira. Nakon razvoja u leptira, ubrzo polaže jajašca na listove iz kojih izlaze gusenice u roku od 10 dana. Gusenice se ubušuju u plodove i tako rade velike štete u zasadima. 

Izborom proizvoda poput CARPOVIRUSINE EVO 2 pružate vašem zasadu jabuke maksimalnu zaštitu protiv štetočina poput jabukinog smotavca. CARPOVIRUSINE EVO 2 je biotehnološki proizvod sa aktivnom materijom granulovirus CpGV koji je prirodni neprijatelj jabukinog smotavca. Pruža isti nivo zaštite kao i konvencionalni insekticidi, ne ostavlja rezidue i vrlo kratke karence (tri dana). Ne šteti korisnim insektima, siguran za korisnika i okolinu. Odlično je rešenje za proizvođače koji prate trendove "od polja do stola" zbog ranije navedenog eko-toksikološkog profila. 
 

 1. Virusne granule su progutane od novorođene larve;
 2. Virusne granule se hidrolizuju u larvi i virus ulazi u probavni trakt;
 3. Virusi se razmnožavaju u crevnom epitelu;
 4. Početno delovanje virusa uzrokuje da larve ubrzo prestaju da se hrane;
 5. Larva umire od trovanja.

Aktivna materija: cydia pomonella granulovirus 909 g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)
Registrovane kulture i doza: CARPOVIRUSINE EVO 2 suzbija jabukinog smotavca u jabukama u dozi od 1 L/ha. Maksimalni broj tretiranja u jednoj vegetacijskoj sezoni je 4 puta.
Karenca: u svim registrovanim kulturama iznosi tri dana

Vreme primene:
Optimalno vreme primene je pred izlazak gusenica iz jajašca i pre nego što se ubuše u plodove. Sredstvo se primenjuje od faze kada su plodovi veći od 10 mm do sazrevanja i intenzivnog pojavljivanja boje plodova karakteristične za sortu ( BBCH 71 – 85 ), uz poštovanje propisane karence. Preporuka je da se sredstvo primeni za suzbijanje dve uzastopne generacije jabukinog smotavca. Za pravovremenu primenu sredstva preporučuje se praćenje leta leptira jabukinog smotavca.

Način delovanja:
CARPOVIRUSINE EVO 2 nema kontaktno delovanje, nego ga gusenica mora hranjenjem pojesti, kako bi on mogao razviti svoje želudačno delovanje. Da bi se to postiglo listovi i plodovi moraju biti dobro pokriveni sredstvom.

Dvostruka efikasnost: 

 1. direktno - uništava larve;
 2. indirektno - zaraza i uništavanje larvi koje prezimljuju (sterilitet larvi).

Duga delotvornost
Razmak između dve primene iznosi od 10 do 12 dana bez obzira na broj sunčanih dana

Tehnološka prednost:
Formulacija proizvoda sadrži omekšivač koji reguliše ph vode, anti-UV zaštitu, atraktant i lepak, čime se postiže da je minimalna količina kiše potrebna za ispiranje dosta visoka i iznosi 45 mm. Saveznik je tehnike poremećaja parenja. 

Preporuke za skladištenje:

CARPOVIRUSINE EVO 2 je biotehnološki proizvod koji iziskuje niske temperature za dugotrajno skladištenje. Ako se ispravno skladišti, rok upotrebe je dve godine od datuma proizvodnje.

 • Skladištiti se treba na temperaturi od -20°C maksimalno dve godine od datuma proizvodnje;
 • Na temperaturi 4°C može se skladištiti maksimalno osam meseci;
 • U normalnim uslovima skladištenja (do 25°C), proizvod se mora iskoristiti unutar mesec dana;
 • Proizvod se može odmrznuti i ponovno zamrznuti nekoliko puta;
 • Proizvod se mora odmrznuti pri normalnim temperaturama, najkasnije jedan dan pre tretiranja.

Distributer proizvoda CARPOVIRUSINE EVO 2 za Republiku Srbiju:
AGROMARKET d.o.o.
Adresa: Kraljevačkog bataljona 235/2, Kragujevac
Kontakt: 034 308 000 ili 034 308 001
Email: marketing@agromarket.rs

foto: naslovna (Danilova Janna/Bigstockphoto), u tekstu UPL