• Homoljski med
  • 07.02.2016. 09:00

Duga tradicija proizvodnje homoljskog meda

Homolje je planinsko-kotlinska regija koja se nalazi u istočnoj Srbiji i koja neguje tradiciju proizvodnje meda i pčelinjih proizvoda. Med sa Homolja dobija se od cvetova drvenastih i zeljastih biljaka, najviše lekovitih biljaka, a zaštićen je oznakom geografskog porekla.

  • 2.128
  • 1.793
  • 0

Homolje je planinsko-kotlinska regija koja se nalazi u istočnoj Srbiji i koja neguje tradiciju proizvodnje meda i pčelinjih proizvoda. Homoljski kraj predstavlja područje koje je ovičeno planinskim vencima. Oblast Homolja graniči se na severu sa severnim Kučajem i Zviždom, Pećko-Mlavskim i Resavskim pobrđem, a na zapadu i na jugu sa Južnim Kučajem. Homoljska oblast obuhvata površinu od 960 km2, od čega je pod šumom 47,9 odsto, livadama 20,08 odsto i pašnjacima sa 12,7 odsto.

Zemljištem u homolju dominiraju mirisni pašnjaci listopadne šume koje pružaju dom rojevima pčela koji uživaju u blagodetima medonosne flore. Zauzvrat stanovništvu koje neguje pčele daruju prirodan med.

Proizvodnja brendiranog homoljskog meda

Med sa homolja dobija se od cvetova drvenastih i zeljastih biljaka, najviše lekovitih biljaka. Na ovome području med se vrca samo kada se poklope dve trećine površine na mednom okviru. Med koji se proizvodi u uslovima koji vladaju na ovome području je poliflorni med, a vrca se jednom ili najviše dva puta u toku jedne godine. Ono se najčešće obavlja nakon cvetanja bagrema i posle cvetanja livadskih trava. Homoljski med je vrlo gust, lako se može namotavati na kašiku. Ono što je zanimljivo za ovaj med je da se on proizvodi na području Homoljskih planina i to putem zatvorenog stacionarnog sistema pčelarenja.

Na jednom mestu se obavljaju proizvodnja, prerada i dorada meda, tako se obavlja i ujednačavanje homoljskog meda u jednoj tački. Trenutno se godišnje proizvede između 10.000 kg i 20.000 kg u zavisnosti od vremenskih uslova u toku godine. Potencijali postoje da proizvodnja meda dostigne i do 100.000 kg godišnje. Homoljski med se prodaje u staklenkama od 30 i 250 grama.

Organizovanost homoljskih pčelara

Homljski su se pčelari organizovali kroz udruženja i pčelarsku zadrugu. Pčelarska zadruga pod imenom "Homolje med" osnovana je u Žagubici i danas okuplja 84 zadrugara, a čak 32 pčelara su trenutno uključena u sistem proizvodnje Homoljskog meda. Što se tiče udruženja, pčelari su okupljeni u tri udruženja i to PUP Homolje Žagubica, zatim Društvo pčelara "Gornjak" Krepoljin te Društvo pčelara "Vrelo Mlave Žagubica".

Zaštićen oznakom geografskog porekla

Na ideju pčelara opštine Žagubica, u toku 2006. godine započelo se sa postupkom zaštite geografskog porekla homoljskog meda. Opština Žagubica je prepoznala važnost pčelarstva, ali i potencijal koji ova grana poljoprivrede ima pa je stoga odlučeno da sama finansira postupak zaštite homoljskog meda. Potom se pristupilo se izradi Elaborata o tehnlogiji proizvodnje homoljskog meda. Za izradu Elaborata o tehnlogiji proizvodnje Homoljskog meda zaslužni su prof. Mića Mladenović, a u izradi su mu pomogli njegovi asistenti, Slađan Rašić i Nenad Nešić sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Zavod za intelektualnu svojinu 2008. godine je izdao Rešenje o ustanvoljenju imena porekla homljskog meda Opštini Žagubica. Već 2009. godine homoljski med dobio je svoju ambalažu.

Tokom 2010. godine krenulo se sa Međunarodnom zaštitom Homoljskog meda po Lisabonskom aranžmanu koji je potpisalo 26 država od čega je 8 država članica EU. Tako je homoljski med posato prvi srpski proizvod koji je imao tu važnu međunarodnu oznaku geografskog porekla.

Homoljski med kao "Robna marka Srbije"

Med se već nekoliko godina unazad izlaže na Beogradskom sajmu hrane i pića, a kod posetioca sajma ostavlja uvek lep utisak. Med sa Homolja je na Beogradskom sajmu etno hrane i pića 2009. godine u kategoriji meda dobio priznanje Robrna marka Srbije. Veliko priznanje za homoljski med je omogućilo da najslađa poslastica bude najtraženija u Srbiji i Evropi.

Foto:bigstockphots.com;guruxox


Tagovi

Med Livade Žagubica Homolje Istočna Srbija Homoljski med Gornjak Vrelo Mlave Robna marka Srbije Mića Mladenović Oznaka geografskog porekla


Autor

Danijel Grujić

Danijel Grujić, Petrovac na Mlavi