• Proizvodnja meda
  • 26.10.2019. 12:00

Kako da registrujete objekat za proizvodnju meda

Pravilnik sada pravi razliku između registrovanih i odobrenih objekata. Do sada su svi bili isključivo tzv. odobravani, što je podrazumevalo izlazak posebne Komisije Ministarstva poljoprivrede na teren, kako za firme i preduzetničke radnje tako i za pčelarske primarne proizvođače.

Foto: Bigstockphoto/LiviuPaz
  • 1.314
  • 133
  • 0

Novim Pravilnikom pre svega definisano je šta se podrazumeva pod objektom za primarnu proizvodnju meda: "Objekat za primarnu proizvodnju meda i drugih proizvoda pčela jeste registrovani objekat u kome se med i drugi proizvodi pčela poreklom iz sopstvenog pčelinjaka, sakupljaju, vrcaju, pune, pakuju, skladište i stavljaju u promet".

Pravilnik sada pravi razliku između registrovanih i odobrenih objekata. Do sada su svi bili isključivo tzv. odobravani, što je podrazumevalo izlazak posebne Komisije Ministarstva poljoprivrede na teren, kako za firme i preduzetničke radnje tako i za pčelarske primarne proizvođače, objašnjava Duška Petrović, diplomirani inženjer stočarstva, iz PSSS Prokuplje.

Kako gazdinstvo da registruje objekat

Poljoprivredno gazdinstvo koje se bavi pčelarstvom (a što podrazumeva obeležene, prijavljene pčele, upisane u trezor), registruje objekat za primarnu proizvodnju meda i drugih proizvoda pčela na osnovu prava svojine, odnosno, drugog osnova korišćenja objekta, tj. vrši upis objekta u Registar objekata.

Procedura je jednostavna kada poljoprivredno gazdinstvo podnosi zahtev Ministarstvu koje proverava da li je pravilno popunjen i isključivo na osnovu uredno podnetog zahteva automatski upisuje objekat u Registar objekata i određuje registarski broj, koji je jedinstven za taj objekat i sa kojim se nastupa na tržištu. Oznaka mora da bude upisana na etiketu tegle, na primer.

Kontrola potrebnih higijenskih uslova

U predviđenom vremenskom periodu, od dana automatskog upisa u Registar registrovanih objekata, obaviće se službena kontrola radi provere ispunjenosti veterinarsko - sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova za higijenu hrane životinjskog porekla. Med se može vrcati u delu Vaše stambene jedinice na primer u kuhinji, ali ne u periodu kada se sprema hrana.

Skladišti se u ambalažu koja je namenjena za med (ne može u kanti od polikolora već u ambalaži koja je namenjena za prehrambene namirnice: prohrom, prehrambena plastika i drugo). Prostor u kome se skladišti med mora biti uredan i čist, ne sme da ima glodare i slično. Ne može da se čuva u prostorijama koje ne ispunjavaju potrebne uslove, kao što su nadstrešnice ili garaže i slično.

Registracija je jednostavna

Ne mora da postoji poseban sanitarni čvor jer u kući već imate toalet koji ispunjava sve uslove, tako da nije neophodno da dodatno investirate u neke nove prostorije. Registracija je jednostavna i obavezna, ukoliko nemate registarski broj nećete moći da predate med na otkup, da ne bi posle imali problem. Registar objekata vodi se u elektronskom obliku i povezan je sa informacionim sistemom Ministarstva. U Registar objekata upisuju se promene podataka nastale u vezi sa podacima koji su upisani u registar. Ukoliko prestanete da se bavite ovom proizvodnjom ili ako ne ispunjavate utvrđene uslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterina, onda se brišete iz Registra objekata.


Izvori

Poljoprivredna stručna služba Srbije


Tagovi

Proizvodnja meda Pčelarski proizvođači Novi pravilnik Duška Petrović Higijena hrane Registar objekata