• Organski med
  • 15.09.2019. 12:00

Koje uslove treba ispuniti za organsku proizvodnju meda?

U svetu je sve veća potražnja za medom proizvedenim na organski način. Ima li Srbija ekološka staništa i koje sve uslove pčelari, potencijalni proizvođači organskog meda treba da ispune da bi se registrovali i dobili odgovarajući sertifikat eko-meda?

Foto: Depositphotos/Fastof
  • 585
  • 53
  • 0

Organska proizvodnja danas ima veliku šansu zbog brige i škodljivosti standardnih aktivnih materija i ostataka koji mogu da se akumuliraju u pčelinjim proizvodima. Međutim, organska proizvodnja na pčelinjacima je vrlo specifična po svojim zahtevima i uslovima koje svaki pčelar treba da ispuni da bi se registrovao i za svoje proizvode dobio odgovarajuće sertifikate.

Okolo košnica - tri kilometra prirodne vegetacije

Košnice za organsku proizvodnju meda se postavljaju na mestima sa divljom (prirodnom) vegetacijom, tako da stanište u prečniku od najmanje tri kilometra bude okruženo samoniklom florom koja se ne tretira hemikalijama. Od nepoljoprivrednih izvora zagađenja (naseljena mesta, autoputevi, industrijske zone, đubrišta, otpadne vode) - košnice moraju biti udaljene najmanje jedan kilometar.

Upotrebljeni vosak mora biti organski proizveden, a onaj iz konvencionalne proizvodnje može se koristiti samo u toku prelaznog perioda koji traje godinu dana.

Prikupljeno više od 80 rojeva za ugrožene pčelare

Sakupljanje meda i smirivanje pčela

Uništavanje pčela u saću kao način sakupljanja meda i drugih pčelinjih proizvoda nije dozvoljen, kao ni odvajanje meda iz saća ako se u njemu nalazi leglo.

Za smirivanje pčela koristi se voda i sirće, dok se u dimilicama mogu stavljati samo netretirana drva i prirodna goriva. Ulje, dizel i ostali petrolejski proizvodi nisu dozvoljeni u cilju sprečavanja napada mrava.

Veštačka ishrana pčela dozvoljena je u periodu od poslednje paše do 15 dana pred početak sledeće sezone. Veštačka ishrana se obavlja organski proizvedenim medom, ali je dozvoljena i upotreba organski proizvedenog šećernog sirupa i organski šećerne melase. Ostali proizvodi se ne mogu upotrebljavati u veštačkoj ishrani pčela.

Prevencija bolesti i zdravstvena zaštita pčela

Prevencija bolesti u organskoj proizvodnji zasniva se na selekciji rezistetnih rasa i sojeva i postupcima koji povećavaju otpornost kao što su - redovna zamena matica, sistematska kontrola košnica i trutova, redovna dezinfekcija materijala i opreme, redovna zamena pčelinjeg voska, dovoljne rezerve polena i meda u košnicama.

U zdravstvenoj zaštiti pčela u organskoj proizvodnji mogu se koristiti fitoterapeutski homeopatski proizvodi. Ako se upotreba ovih preparata pokaže neefikasnim, dozvoljavaju se i konvencionalni lekovi za upotrebu u veterini. Košnice koje su tretirane konvencionalnim lekovima iz veterinarske medicine smeštaju se u izolaciju tokom trajanja tretmana. Posle završenog tretmana košnice se vraćaju u proizvodnjuz posle dvostrukog isteka perioda karence.

Profesor Zoran Mijić, dugogodišnji pčelar, pravi medovaču i hilandarsku lozu

Lečenje varoe kiselinama i biljnim preparatima

Za lečenje krpelja Varoa jacobsoni koriste se mravlja, mlečna, sirćetna i oksalna kiselina kao i biljni preparati poput mentola, timola, kamfora i aukaliptusovog ulja. U tretmanu protiv bolesti pčela takođe je dozvoljena upotreba pomenutih organskih kiselina, sulfata i eteričnih ulja, dok se za čišćenje i dezinfekciju košnica može koristiti kaustična soda.

Pčelinjaci se mogu formirati delejenjem društava ili nabavkom rojeva iz organskih proizvodnih jedinica, s tim da se u toku godine, u cilju renoviranja pčelinjaka, u organsku proizvodnu jedinicu može uneti do 10 odsto matica i rojeva koji ne potiču iz organske proizvodnje. Unešene matgice i društva moraju se smestiti u košnice sa organskim saćem ili osnovama saća.

U izuzetnim slučajevima dozvoljeno je formiranje i obnova pčelinjaka rojevima iz konvencionalne proizvodnje. To se toleriše kada je visoka smrtnost pela ili ako nije moguće nabaviti košnice iz organske proizvodnje. Međutim, košnice unete iz komvencionalne proizvodnje, smatraće se košnicama iz organske proizvodnje tek po isteku prelaznog perioda.


Povezana stočna vrsta

Pčelarstvo

Pčelarstvo

Pčelarstvo je specifična grana ljudske delatnosti te su interes i ljubav prema pčelama rašireni u svim dobnim i obrazovnim slojevima društva. Mesta obitavanja pčela su veliki... Pročitaj više »

Tagovi

Pčelarstvo Med Prinosi meda Organski med Košnice


Autor

Miodrag Palić

Dugogodišnji novinar, kao i urednik, štampanih i elektronskih medija, bogat iskustva u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Žetva ječma "na čekanju". Kiša gospodari.