• Tržište meda
  • 22.10.2015. 18:00

SPOS sa otkupljivačima meda dogovara saradnju

Predstavnici Saveza pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) sastali su se juče, 21. oktobra, sa otkupljivačima meda, kako bi razgovarali o aktuelnostima na tržištu, ali i međusobnoj saradnji.

Foto: depositphotos.com
  • 500
  • 28
  • 0

Predstavnici Saveza pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) sastali su se sa otkupljivačima meda kako bi razgovarali o aktuelnom stanju na tržištu meda, problemima u otkupu ali i tešnjom međusobnom saradnjom.

Sastanku su prisustvovali predstavnici firmi Aza, Maja, Timomed, Medino i Med-Honey doo. Ispred SPOS-a sastanku su prisustvovali predsednik Rodoljub Živadinović i zamenik predsednika Milutin Petrović. Razgovarano je o aktuelnom stanju na tržištu meda, problemima u procesu otkupa meda, kao i o potrebi za tešnjom saradnjom između otkupljivača meda i SPOS-a.

Dogovori oko zajedničkog nastupa na tržištu

Iz SPOS-a su podsetili kao su još 2013. godine prvi put ponudili zajednički nastup na tržištu sa otkupljivačima, ali tada nije bilo previše zainteresovanih. Sada je situacija sazrela i ukazuje se potreba za nekim vidom zajedničkog nastupa na tržištu, ali po unapred poznatim pravilima saradnje, na čemu je SPOS uvek insistirao. Smatraju da je to jedini suštinski uslov, da svi odnosi budu transparentni i dostupni javnosti, na obostrano zadovoljstvo, i otkupljivača i pčelara, a sa ciljem da se što više meda izveze, da se poveća proizvodnja meda u Srbiji, smanje i uklone ostaci nedozvoljenih sredstava u medu, i da se poveća procenat meda koji će se izvoziti u malim pakovanjima.

Iako je razgovarano o mogućim modalitetima saradnje i razmenjeni su stavovi obeju strana po tom pitanju, dogovor nije finalizovan, već je usaglašeno da otkupljivači na osnovu obavljenih razgovora formiraju pisani predlog, da ga dostave IO SPOS-a na razmatranje, a nakon njihovog odgovora, da se organizuje još jedan sastanak, na kome bi se usaglasili stavovi i potpisao finalni dokument ili protokol o saradnji, a možda i ugovor, zavisi od oblika saradnje koji će biti dogovoren.

Pčelari i otkupljivači moraju sarađivati

U SPOS-u ističu kako se nadaju da će ova inicijativa uspeti i da će se u dogledno vreme tako rešiti mnogi problemi jer krajnje je vreme da svi shvate, i pčelari i otkupljivači, da jedni sa drugima moraju sarađivati na mnogo ravnopravnijim i korektnijim osnovama nego do sada. To je obostrani interes, ali je itekako i interes države da se svi problemi otklone, i proizvodnja i izvoz povećaju, te uposle kapaciteti izvoznika, koji nisu mali, a pčelarima se korektnom saradnjom pomogne, i ohrabre se da uvećavaju pčelinjake i povećavaju proizvodnju meda.

Foto: depositphotos.com; tutye


Izvori

SPOS


Tagovi

SPOS Otkupljivači meda Rodoljub Živadinović Tržište meda Otkupljivanje meda Milutin Petrović Pčelari Saradnja Izvoz meda Proizvodnja meda Pčelinjaci