• GMO
  • 30.03.2017. 20:00

16 EU država protiv GMO

Predlog Evropske komisije o autorizaciji dve nove GMO sorte kukuruza i reautorizaciji postojećeg GMO semena - nije prošao.

Foto: Jonathan Weiss / Big Stock
  • 704
  • 34
  • 0

Predlog Evropske komisije o autorizaciji dve nove GMO sorte kukuruza (Bt11 Syngenta i 1507 Dupont Pioneer) i reautorizaciji postojećeg GMO semena Mon 810 (Monsanto) za uzgoj na području Evropske unije nije prikupio dovoljno glasova. Isto se dogodilo i sa odobrenjem uvoza niza genetski modifikovanih sorti kukuruza za upotrebu u ishrani i stočnoj hrani.

Glasalo se u Stalnom odboru za biljke, životinje, hranu i životinjsku hranu u Briselu, a konačnu odluku imaće Komisija. Kvalifikovanu većinu čini najmanje 16 država koje predstavljaju najmanje 65% stanovništva EU.

Autorizacija dve nove GMO sorte kukuruza (Bt11 Syngenta i 1507 Dupont Pioneer)

  • šest država članica glasalo ZA, predstavljajući 30.45% populacije EU: Estonija, Španija, Holandija, Rumunija, Finska, Ujedinjeno Kraljevstvo;
  • šest država članica ostalo suzdržano, predstavljajući 22.28% populacije EU: Belgija, Češka, Nemačka, Hrvatska, Malta, Slovačka;
  • 16 država članica glasalo PROTIV, predstavljajući 47.27% populacije EU: Bugarska, Danska, Irska, Grčka, Francuska, Kipar, Letonija, Luksemburg, Mađarska, Austrija, Poljska, Slovenija, Švedska, Italija, Litvanija, Portugal.

Reautorizacija postojećeg GMO semena MON 810

  • osam država članica glasalo ZA, predstavljajući 34.45% populacije EU: Češka, Estonija, Španija, Holandija, Rumun, Finska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo;
  • šest država članica ostalo suzdržano, predstavljajući 22.26% populacije EU: Belgija, Nemačka, Hrvatska, Malta, Portugal, Slovačka;
  • 14 država članica glasalo PROTIV, predstavljajući 43.29% populacije EU: Bugarska, Danska, Irska, Grčka, Francuska, Kipar, Letonija, Luksemburg, Mađarska, Austrija, Poljska, Slovenija, Italija, Litvanija.

Foto: Jonathan Weiss / Big Stock


Autorka

Ivana Nađ

Ivana je urednica na Agroklub portalu. "Vaša uverenja ne čine vas boljom osobom. Delovanje čini."