• Deklab Srbija
  • 11.12.2019. 10:00

Bayer Farm Progress Show: Ponuditi proizvođaču rešenje za svaku njivu

Na Novosadskom sajmu održava se jedinstveni Bayer FARM PROGRES SHOW. Događaj traje od utorka 10.12. do četvrtka 12.12. u organizaciji kompanije Bayer.

Foto: Verica Matić
  • 637
  • 45
  • 0

Na Novosadskom sajmu održava se jedinstveni Bayer FARM PROGRES SHOW. Događaj traje od utorka 10.12. do četvrtka 12.12. u organizaciji kompanije Bayer. Događaj je osmišljen tako da se čuju iskustva proizvođača i njihovo mišljenje o kvalitetu asortimana kompanije, kakvi su rezultati na terenu, ali i koji su im hibridi omiljeni.

Najava dešavanja po danima:

  • 11.12: - gosti iz Banata;
  • 12.12: - gosti iz Bačke.

Dešavanje su prvi dan (10.12.) uveličali poljoprivredni proizvođači iz Srema i Centralne Srbije. Manifestaciju je najavila voditeljka Suzana Mančić.

"Od samog osnivanja pa do danas, sa preko 150 godina rada i iskustva, zahvaljujući konstantnim istraživanjima i ulaganjima u razvoj novih tehnologija ime kompanije Bayer postalo je sinonim za proizvode vrhunskog kvaliteta", najavila je voditeljka događaj.

Ključna pomoć je iskustvo stručnjaka

Sam cilj je da se kombinovanjem visoke efikasne proizvodnje za zaštitu bilja i hibrida kukuruza visoke adaptibilnosti na proizvodne uslove, sa znanjem i iskustvom stručnjaka, poljoprivrednim proizvođačima ponudi rešenje za svaku njihovu njivu. Svi preparati su bezbedni kako za samog poljoprivrednika tako i za životnu sredinu i krajnje korisnike.

Poljoprivrednici zainteresovani za inovacije

Kada je reč o kukuruzu, potrebno je voditi računa o gustini biljaka da bi se maksimalno iskoristio prinos. Plodna tla zahtevaju veća ulaganja kako bi se iskoristili dobri uslovi. Kada zemljište nema tako visok potencijal prinosa stručnjaci preporučuju manju gustinu setve. Ovo će da umanji stres za biljku, smanji troškove i dovede do boljih rezultata. 

Pametni Bayer preparati za pametnu poljoprivredu

Pametni herbicidi su oni koji deluju na širok spektar korova, a istovremeno su potpuno selektivni. Konkretno, preparati mogu da se što bolje prilagode i novim izazovma i problemima sa kojim se suočavaju poljoprivrednici u proizvodnji. Najčešći problem je sve učestalija pojava rezistentnih korova

"Bitna karakteristika preparata je ta da nema ograničenja u plodredu što znači da na proleće naredne godine mogu da se seju svi jari usevi, a u jesen je moguća setva uljane repice i pšenice, tako da je to jedan dodatni benefit. Odlično delovanje je i preko lista i preko zemljišta i naravno potpuno je bezbedan za kukuruz, pre svega zato što se sa njim rano završava posao suzbijanja korova", navodi Dragan Poznan menadžer kompanije zadužen za Južnu Bačku. 

Od preparata izdvajaju Adengo i Laudis. Oni su napravili pravi bum na tržištu, kada je reč o drugačijem pristupu i sistemu suzbijanja korova. Pre svega, Adengo je dvokomponentni herbicid, snažnog kontaktnog delovanja, uz optimalnu kontrolu korova u dužem vremenskom periodu. 

Dragan Poznan (Bayer) upoznao poljoprivrednike sa preparatima Adengo i Laudis

Vreme primene je veoma fleksibilno. Kreće se od intervala nakon setve pa do nicanja i faze trećeg lista. Kada je sušnije proleće, Poznan preporučuje da se što više prolongira primena i da se radi tretman u tzv. ranom postu tj. kad je kukuruz u fazi trećeg i četvrtog lista, kako bi se njegova primena približila što više pojavi eventualne kiše.

"Kada je situacija takva da imamo kišovito proleće, u suštini je svejedno kada će se primeniti da li posle setve, pre nicanja ili u nicanju ili u eventualno fazi trećeg i četvrtog lista. Kada su bile takve godine, efikasnost primene je uglavnom približna", kaže on. 

Ispod teksta u foto galeriji pogledajte delić atmosfere sa događaja 

Laudis ima dobro delovanje na ambroziju i na pepeljugu i odlično rešava problem uskolisnih korova semena kao što su sirak i sve vrste muharika. Odlikuje se velikom selektivnošću, što znači da se koristi i u kukuruz šećercu i u semenskom kukuruzu jer su oni poznati po velikoj osetljivosti na primenu herbicida. Nema ograničenja u plodoredu, što je takođe jedna velika prednost.

Nakon dva dana od primene, već se primećuje izbeljivanje korova a nakon dve nedelje dolazi do potpunog uništenja korova. Jednostavan za primenu. Proizvođači sa litrom po jutru, u jednom prohodu rešavaju problem zakorovljenosti.

Inovativni DEKALB HD koncept hibrida

Rešenje za klimatske ekstreme u proizvodnji i globalno zagrevanje koje je sve više prisutno jesu Dekalb HD hibridi. I u samom regionu Srbije sve se više javljaju velike temperaturne oscilacije.  

"Na osnovu brojnih studija i istraživanja, očekuje se porast temperature za neka četiri stepena. Međutim, to nije jedini problem sa kojim se ljudi suočavaju u proizvodnji tu je i neravnomeran raspored padavina i u ovim situacijama, HD hibridi pomažu. Oni su već testirani na velikom broju lokaliteta i koji su se pokazali u stresnim uslovima", objašnjava Dejan Nedeljković, agronom zadužen za srednji Banat. 

Dejan Nedeljković govorio je o HD konceptu hibrida

HD koncept odnosi se na visok prinos i na toleranciju na sušu. To za poljoprivrednike znači da kupovina jednog hibrida je nešto najviše što mogu da dobiju u pogledu prinosa i stabilnosti. Prema njegovim rečima, selekcijom se gledalo da se odaberu hibridi iz Dekalbovog portfolia koji u stresnim uslovima proizvodnje pružaju minimum 5% veći prinos, iz iste kategorije. I ono što je bitno da se napomene je da ta HD oznaka nije konstantna, što znači da ukoliko se pojavi neki novi hibrid iz portfolia, koji bude pokazao veću stabilnost i dao bolje prinose, on će onda dobiti tu oznaku. Na ovaj način dobija se jedan širok areal adaptabilnosti, kao i optimalno korišćenje vode koje dolazi do izražaja u nekim kriznim situacijama.

Najveći prinos nije jedini indikator koji se prati i gleda, tu su još i korenov sistem, aktivnost fotosinteze kao najbitniji faktor, dodaje Nedeljković.

Prisustvo Bayer-a u svim segmentima poljoprivrede

Kompanija Bayer u Srbiji ima za cilj da proizvođačima ponudi široku paletu proizvoda za zaštitu bilja, bogat portfolio visokokvalitenih hibrida kukuruza DEKALB i servis raznovrsnih usluga namenjenih modernoj i održivoj poljoprivredi. Ovako široka ponuda, omogućava prisustvo u svim segmentima poljoprivredne proizvodnje - ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu i tretmanu semena ratarskih useva.


Foto prilog


Tagovi

DEKALB Farm Progress Show Hibridi kukuruza Gustina setve Dragan Poznan Adengo Laudis HD konept Dejan Nedeljković


Autorka

Ivana Živanić

Više [+]

Ivana Živanić, dipl.ing-master poljoprivrede, rado istražuje aktuelnosti u poljoprivredi. Pristalica zdrave i bezbedne hrane.


Partner

DEKALB Srbija

Bulevar Vojvode Stepe 84, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 21 66 100 68, e-mail: info.rs@monsanto.com web: http://www.dekalb.co.rs/