• Borealis L.A.T
  • 24.02.2017. 17:00

Borealis L.A.T predstavio novi uređaj N-Pilot®

Borealis L.A.T, predstavio je N-Pilot®, novi inovativni dijagnostički uređaj, čiji je cilj da pomogne u optimizaciji primene azotnog đubriva u Srbiji.

  • 2.124
  • 107
  • 0

Kompanija Borealis L.A.T, vodeći snabdevač inovativnih rešenja u oblasti poliolefina, baznih hemikalija i đubriva, objavila je da njena vodeća kompanija za veleprodaju i distribuciju đubriva, Borealis L.A.T, pokreće N-Pilot®, novi inovativni dijagnostički uređaj, čiji je cilj da pomogne u optimizaciji primene azotnog đubriva u Srbiji.

U svetlu globalnog izazova u ishrani sve veće svetske populacije, uspešno upravljanje đubrenja azotom isporučuje pravu količinu azota u pravo vreme kako bi se optimizovao kvantitet i kvalitet prinosa, kao i profitabilnost, dok se istovremeno maksimalno smanjuje uticaj na životnu sredinu.

Ispod teksta pogledajte foto galeriju sa prezentacije N-Pilot® uređaja u Novom Sadu.

Ručni uređaj za korišćenje na terenu, N-Pilot® kompanije Borealis L.A.T, omogućava poljoprivrednicima da brzo i jednostavno identifikuju trenutne potrebe useva za azotom. Ovaj uređaj omogućava specifične analize i preporuke koje se koriste za fino podešavanje primene tokom perioda vegetacije.

Bolja apsorpcija azota i manji uticaj na životnu sredinu

Uspešno upravljanje đubrenja azotom uključuje procenu promenljivih uslova različitih useva u različitim fazama rasta, u različitim oblastima bilo kog polja, ili čak od polja do polja. Pored toga, zahtevi za azotom takođe mogu varirati iz godine u godinu. Optimizacija primene azota pomaže u dostizanju veće profitabilnosti unapređenjem prinosa, kvaliteta useva i sadržaja proteina u žitaricama.

S obzirom na to da N-Pilot® utvrđuje zahteve useva na terenu, uređaj može pružiti trenutne i tačne preporuke o pravovremenosti i količinama za primenu đubriva, u skladu sa stvarnim nutritivnim statusom biljke. N-Pilot® je primarno namenjen za primenu u uzgoju žitarica.

Stručni poljoprivrednici - bilo da posao obavljaju sami ili kao deo zadruge - uvideće da je N-Pilot® jednostavan za korišćenje. Uređaj takođe mogu koristiti dobavljači semena, distributeri i poljoprivredni inženjeri. Precizno utvrđivanje zahteva useva za đubrivom takođe pomaže poljoprivrednicima da aktivnije doprinose smanjenju uticaja azotnog đubriva na životnu sredinu. Kompatibilan je u procesu usklađivanja sa EU direktivom o nitratima i predstavlja posebnu pomoć u dostizanju trenutnih ciljeva iznetih u EU direktivi o nitratima.

N-Pilot® precizan, izuzetno efikasan i jednostavan za korišćenje

N-Pilot® je ručni optički senzor koji konstantno meri refleksiju svetlosti useva preko vidljivih i infracrvenih kanala, nutritivni status useva meri se pomoću dve komponente - hlorofila i biomase. Lice koje upravlja N-Pilot® uređajem hoda kroz polje približno 20 sekundi i prima prosečan rezultat merenja, koji se prikazuje za svaki prolaz.

Korišćenje uređaja N-Pilot® u polju

Nakon merenja približno 14.000 biljaka - koje može trajati manje od 15 minuta u zavisnosti od veličine polja - dijagnoza je kompletirana i reprezentativna za celo polje. Preporuka koja se prikazuje na uređaju za primenu azota izražena je u kilogramima azota po hektaru. Preporučena upotreba izražena je u pogledu "direktno dostupnog" azota, npr. u DAN đubrivima (AN 33,5% ili NAC 27 N).

N-Pilot® aplikacija za pametne uređaje

Namenska N-Pilot® aplikacija za pametne uređaje (za Android i IOS sisteme) i veb-sajt unapređuju upotrebljivost i ergonomiju. Korisnici dobijaju personalizovani pristupni nalog, koji omogućava da se dijagnostika automatski pošalje i sačuva na mreži za korišćenje u budućnosti. Funkcija georeferenciranja omogućava korisnicima da pretražuju i prate svoja merenja za sva polja, kao i da generišu evidenciju ranijih preporuka. N-Pilot® sadrži funkciju godišnjeg ažuriranja kako bi se omogućilo da se dodaju novi usevi ili vrste useva, a sadrži i nove dodatke sistemskog softvera.

"Dalje smo razvili N-Pilot® kako bismo pomogli našim partnerima u oblasti poljoprivrede da optimizuju svoje aktivnosti maksimiziranjem prinosa i minimiziranjem uticaja na životnu sredinu", objašnjava Gerald.

Papst, potpredsednik poslovne jedinice za đubriva u kompaniji Borealis dalje kaže: "Ovaj novi alat je rezultat uvida stečenih tokom decenija upravljanja azotnim đubrivima i uređaj je ekstenzivno testiran na terenu. Radujemo se demonstriranju pravih prednosti uređaja N-Pilot® našim klijentima i partnerima."

O kompaniji Borealis L.A.T

Borealis L.A.T je vodeća kompanija za veleprodaju đubriva u Evropi sa jasnim fokusom na Dunavski region. Kao poslovna jedinica u potpunom vlasništvu kompanije Borealis AG i deo Borealis grupe, Borealis L.A.T takođe deluje i globalno, a posebno u sektoru tehničkih azotnih proizvoda.

Od njenog sedišta u Lincu, distributivna mreža kompanije Borealis L.A.T proteže se od Atlantskog okeana do Crnog mora. Devet poslovnih jedinica u Češkoj, Slovačkoj, Rumuniji, Mađarskoj, Hrvatskoj, Srbiji, Bugarskoj, Francuskoj i Grčkoj i prodajni tim u Nemačkoj i Italiji čine Borealis L.A.T vašim lokalnim partnerom u globalnom okruženju.

Za više informacija o N-Pilot® uređaju, obratite se stručnom timu Borealis L.A.T na jedan od dole navedenih kontakata!


Foto prilog


Tagovi

Borealis L.A.T N Pilot Azot Mineralno đubrivo Dijagnostički uređaj Aplikacija Gerald Papst Dunavski region


Partner

Borealis L.A.T d.o.o.

Bulevar Zorana Đinđića 64 a, 11070 Novi Beograd, Srbija
tel: +381 11 260 88 31, e-mail: lat.rs@borealisgroup.com web: https://www.borealis-lat.com/sr/rs.html