• Apsurdi oko zakona
  • 17.03.2016. 08:00

Državo primenjuj Zakon o zemljištu!

Problem je što se u nekim opštinama stočarima koji imaju pravo prečeg zakupa od ukupunog državnog zemljišta na koje imaju pravo ne oduzimaju površine koje već poseduju. Nezadovoljni ratari tvrde da se to dešava jer iz Ministarstva pojedinim opštinama šalju dopise da postupe po starom zakonu i na taj način "svojim ljudima" omogućavaju privilegije.

  • 865
  • 417
  • 0

Apsurdi u vezi sa izmenjenim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu se nastavljaju. Dok su gotovo cele prošle godine poljoprivrednici u Vojvodini protestovali protiv njega, sada se zalažu da se on striktno primenjuje. Koliko je ovo važno pitanje za vojvođanske paore potvrđuje i činjenica da su prostorije Asocijacije poljoprivrednika bile pune nezadovoljnih predstavnika paora iz Vrbasa, Sombora, Šapca, Subotice, Zrenjanina, Žitišta i drugih mesta u Vojvodini.

Hteli novi zakon, sada ga ne primenjuju

Poljoprivrednici okupljeni ispred Asocijacije poljoprivrednika zahtevaju da se dosledno primenjuje novi zakon o poljoprivrednom zemljištu, jer je primećeno da pojedine opštine, prema instrukcijama iz Ministarstva poljoprivrede, postupaju prema starom zakonu. Prema tvrdnji poljoprivrednika, država je ta koja je insistirala na donošenju novog zakona, a sada ga ne primenjuje.

Prelević
Branislav Prelević

Branislav Prelević iz Vrbasa tvrdi da tako postupa i tamošnja lokalna samouprava.

"Mi smo bili prilično glasni u protestima protiv izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Ako ga je država donela trebalo bi da ga i primenjuje. Država to radi selektivno. U nekim segmentima ga primenjuje u nekim ne. U našoj opštini jedna velika kompanija po pravu prečeg zakupa može da dobije svo raspoloživo državno poljoprivredno zemljište. Po pravu prečeg zakupa im pripada 7.000 ha a ima 6.200 ha raspoloživog državnog zemljišta. Opština Vrbas je dobila dopis iz Ministarstva poljoprivrede kako da primenjuje zakon. Potpisala ga je Drgana Gođevac v.d. direktora Uprave za zemljište u kom se kaže da bi opština trebalo da raspiše program izdavanja zemljišta po strom zakonu. To jest, konkretno, opredeljivanje zemljišta u postupku izrade godišnjeg programa za lica koja ostvaruju pravo po osnovu uzgoja i držanja životinja vrši se na isti način kao i po predhodnom godišnjem programu. Dakle, ona ih upućuje da rade po starom zakonu. U našoj opštini ima 245 gazdinstava koja licitiraju zemlju, a ima samo 35 stočarskih gazdinstava. Ratari su stavljeni u podređen položaj u odnosu na stočare" kaže on.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu primenjuje se selektivno

Branislav Prelević pojašnjava kako se Zakon o poljoprivrednom zemljištu primenjuje selektivno. "U opštini Sombor su poslali vansudska poravnanja po starom zakonu. U opštini Vrbas, navešću dva lica, Ivana Srećkov i Sanja Kobilarov, koje se smatraju uzurpatorima sa čime se mi ne slažemo, dobili su vansudska poravnanja po novom zakonu gde im traže 900 € po hektaru. Dakle, država u Somboru ima "posebne interese" pa primenjuje stari zakon. Dakle u Somboru kada je već usvojen novi zakon treže da se primenjuje stari, a ova lica u Vrbasu su dobila vansudsko poravnjanje prema novom zakonu koji tada još nije bio ni usvojen. Čist apsurd", konstatuje Prelević.

Ratari bez mogućnosti zakupa državnog zemljišta

Arsić
Predrag Arsić

Predrag Arsić iz Srpskog Itebeja kaže da insistiranjem na tome da se primenjuje stari zakon, država ostavlja ratare bez mogućnosti zakupa državnog zemljišta. "Od 6.400 hektara koliko se izdaje u opštini Žitište ratari ne mogu da zakupe ni grumen pošto jedna velika kompanija aplicira na 3.000 hektara, a domaći lokalni stočari na 2.700 hektara, a 700 hektara ima u infrastrukturi. Mi smo na to ukazivali pre nego što je zakon donešen. Sada kada je zakon donešen, on se ne primenjuje. Dakle tim licima koji se bave stočarskom proizvodnjom se ne umanjuje ono zemljlište koje imaju u vlasništvu", objasnio je Arsić.

Reagovao i pokrajinski sekretar za poljoprivredu

Povodom informacije da je somborskim poljoprivrednicima uručen zaključak Vlade Srbije od 11. marta, u kom se lokalnim samoupravama preporučuje da se u 2015. i 2016. godini dozvoli onima koji uzurpiraju državno zemljište, da do 1. maja, prijave svoju uzurpaciju, i da se sa njima zaključi vansudsko poravnanje, gde će cena biti prosečna za iznajmljivanje zemljišta na teritoriji Vojvodine reagovao je i pokrajinski sekretar za poljoprivredu Branislav Bogaroški.

"U više navrata smo upozoravali na štetnost, nepreciznost i nedorečenost izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Već smo upozorili i na mogućnost da situacija u Somboru eskalira, te da postoji opasnost da ono što danas gledamo u Somboru, počne da se dešava i u drugim lokalnim samoupravama u Vojvodini. Ovako nešto do sada nije viđeno. Ustavom je propisano da se zasnivanje prava na državnoj svojini mora definisati isključivo zakonom. Uzurpatorima zemljišta se mora naplatiti trostruka zakupnina. Po ovom zaključku ispada da za manju cenu od one koja se postiže licitacijom, može da se legalizuje zloupotreba državnog zemljišta, i pri tom je ostavljen rok do 1. maja. Da li je to poruka da ono što do sada nije zauzeto može da se zauzme kao na Divljem zapadu i da svaki poljoprivrednik u opštinama gde nije održana licitacija može da pobode svoju zastavicu i da se nagodi sa Ministarstvom i lokalnom samoupravom da zemljište obrađuje upola cene, bez ikakvih pravnih i krivičnih posledica. Ovaj zaključak mora pod hitno da se povuče, jer je nezakonit i neustavan, a Ministarstvo mora da se izjasni ko su uzurpatori zemljišta na teritoriji Sombora, i šta je sa obećanjem ministarke da će biti kažnjeni svi koji su uzurpirali državno zemljište. Nejasno je odakle sada zaključak da treba da se napravi poravnanje, i da se plati zakupnina u visini prosečne zakupnine u Vojvodini. Članom 62. Zakona o poljoprivredno zemljištu, jasno je propisano šta se dešava sa uzurpatorima. Ne može zaključkom da se menja zakon", kazao je Bogaroški.

Biće ovde posla i za sud

Kiš
Miroslav Kiš

Ako je verovati predsedniku Asocijacije poljoprivrednika Miroslavu Kišu u ovom celom galimatijasu posla će biti i za sud. "Podnećemo krivične prijave protiv ministarke poljoprivrede, direktorice uprave za zemljište, one koji su u lokalnim samoupravama nadležni za izradu programa i koji ne primenjuju Zakon, a sve na štetu porodičnih gazdinstava i budžeta. Zakon je jasan, i koliko god nam se Zakon ne sviđa mora se primenjivati. Zaključak tehničke vlade ne može biti iznad zakona", kategoričan je Kiš.

Gotovo cele prošle godine smo, štiteći interese poljoprivrednika, upozoravali na manjkavosti predloženih izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemlljištu. Kada je zakon usvojen, na samom početku njegove primene govori se samo o problemima. Ako se neke njegove odredbe budu primenjivale moguće je da već od sledećeg meseca mnogim lokalnim samouprava bude ukinut transfer novca iz republičke kase. U Asocijaciji poljoprivrednika tvrde da će se time što se Zakon ne primenjuje budžet biti "tanji" za tri milijarde dinara. I za kraj, država je svojim činjenjem, namerno ili slučajno, dovela u sukob ratare i stočare, a malo je verovatno da će Vlada u tehničkom mandatu usred izborne kampanje moći da se izbori sa ovim problemom.


Tagovi

Zakon o zemljištu Branislav Bogaroški Miroslav Kiš Branislav Prelević Predrag Arsić Uzurpatori Zloupotreba državnog zemljišta Transfer novca Asocijacija poljoprivrednika


Autor

Đorđe Simović

Agrarni novinar 15 godina. Objavljuje u štampanim i elektronskim medijima u zemlji i regionu. Nosilac više nagrada za agrarno novinarstvo. Moto: "Nemoj pa se ne boj."