• Poljoprivredno zemljište EU
  • 07.12.2018. 17:00

EU svakog dana izgubi 275 hektara poljoprivrednog zemljišta?!

Na evropskom nivou, Zajednička poljoprivredna politika uspostavila je različite instrumente za promociju održivog korišćenja zemljišta, kako bi se ova zabrinjavajuća statistika smanjila, a kako je kvalitetno zemljište od vitalne važnosti za budućnost hrane, poljoprivrednici imaju ulogu "čuvara zemljišta".

Foto: Bigstockphoto/Alexpunker
  • 154
  • 7
  • 0

Procenjuje se da se svakoga dana "uništi" 275 hektara poljoprivrednog zemljišta u Evropskoj uniji! Većina svetskog zemljišta je u zadovoljavajućem, lošem ili izuzetno lošem stanju. Kvalitetno zemljište bitno je za poljoprivredu i sistem proizvodnje hrane, pa je kao takvo od od vitalne važnosti za budućnost hrane i poljoprivrede.

Zemljište je sistem podrške hranjivim materijama, bioraznolikosti, vodi i organskoj materiji, koje su neophodne za proizvodnju hrane. To čini poljoprivrednike "čuvarima zemljišta". Oni zavise od toga, a imaju moć da ga zaštite i da koriste na održiv način. Upravo zbog toga, Evropska unija nizom mera i projekata nastoji da smanji ili da bar ublaži negativne posledice koje se ostavljaju na zemljištu.

Održivost i zemljište

Održivo upravljanje prirodnim resursima postalo je osnova u poljoprivredi, posebno kada se poljoprivrednici bore protiv klimatskih promena, očuvanja biološke raznolikosti i očuvanja životne sredine. Voda i zemljište su primarni resursi, koji se koriste u poljoprivredi i usko su povezani, s obzirom na to da kvalitet i količina vode koja se koristi u poljoprivredi utiče na zemnljište. Zbog toga je potreban zaokružen pristup.

Na evropskom nivou, Zajednička poljoprivredna politika uspostavila je različite instrumente za promociju održivog korišćenja zemljišta. Tu spadaju i zelena plaćanja koja čine 30% direktnih plaćanja, a zahtevaju od poljoprivrednika diverzifikaciju useva, održavanje stalnog travnjaka i posvećivanje 5% obradivog zemljišta na "ekološki fokusirana područja". Ove aktivnosti doprinose povećanju otpornosti zemljišta, očuvanju ugljenika zemljišta i zaštiti biološke raznolikosti.

Mere imaju pozitivan efekat

Zaštita zemljišta takođe je u programima ruralnog razvoja, finansiranog od strane Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i kojim upravljaju same države članice. Promocija efikasnosti resursa i obnova, očuvanje i unapređenje ekosistema u vezi sa poljoprivredom, dva su od šest ključnih prioritetnih područja za ruralni razvoj, a zemljište je očito značajan deo toga.

Ove mere su dokazale svoj pozitivan efekat. Nedavni rad, koji je predsatvio Zajednički istraživački centar Evropske komisije, zaključio je da se između 2000. i 2010. godine stopa erozije tla u celini smanjila za 9% i za 20% u obradivim površinama.

Dodatna ulaganja i istraživanje zemljišta 

U sklopu novog programa Horizon 2020 za programsko razdoblje 2018-2020 uložiće se još 100 miliona evra u istraživanja koja se odnose na zemljište.

I Poljoprivredno evropsko inovaciono partnerstvo (EIP-AGRI) radi na očuvanju zemljišta. Nekoliko fokusnih grupa koje predlažu orijentaciju za buduće projekte, direktno ili indirektno rade na tlu. Na primer, jedna od tih grupa napisala je brošuru o "pitanjima organske materije zemljišta". 

Sadašnja Zajednička poljoprivredna politika nudi različite instrumente za podsticanje na održivost, rešavanje klimatskih promena i očuvanje životne sredine. Zaštita životne sredine, delovanje na klimatske promene i očuvanje okoline i bioraznolikosti, tri su od devet ključnih prioriteta budućeg ZPP-a, kao što je nedavno istaknuto saopštenjem o budućnosti hrane i poljoprivrede. 


Izvori

EC Europa


Tagovi

Poljoprivredno zemljište EU Održivost zemljišta i vode Čuvanje zemljišta ZPP


Autorka

Karolina Rastija

Karolina je magistrirala agroekonomiju, sa iskustvom u poljoprivredi, a svoje znanje i savete deli sa čitaocima Agrokluba!