• Primena pestica
  • 02.02.2020. 17:30

Kabina traktora kao zaštita od pesticida

Kod primene pesticida treba biti oprezan kako ne bi došlo do trovanja, zbog toga je kao meru opreza važno imati kabinu traktora sa čistačima vazduha.

Foto: Depositphotos/fotokostic
  • 183
  • 9
  • 0

Traktoristi koji primenjuju pesticide, naročito u povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu koristeći orošivače (atomizere) u velikoj meri izloženi su njihovom uticaju, naročito zbog načina i učestalosti primene. Orošivači disperguju mlaz (vode i pesticide) u vrlo sitne kapljice nošene vazdušnom strujom. Kod ovog načina primene korisnik se sve vreme nalazi u izmaglici pesticida i vazduha. 

Može da bude izložen negativnim uticajima tokom pripreme smese i kod tretiranja zasada nanosom pesticida na svoje telo ili udisanjem. Takva izloženost može da dovede do kratkotrajnog trovanja (akutna toksičnost) ili do dugoročnog trovanja (hronična toksičnost). Simptomi kod akutnog trovanja su mučnina, glavobolja, pospanost, razdražljivost, halucinacije i svrab. Hronično trovanje može da uzrokuje glavobolje, gastritis pa i pojavu tumora. Hronično trovanje javlja se kod korisnika koji dugi niz godina sprovode zaštitu bilja, a pri tom nisu sprovodili sigurnosne mere za zaštitu od pesticida.

Kako bi se prilikom tretiranja zasada korisnik zaštitio od negativnih uticaja, poželjno je da je traktor opremljen kabinom sa pročistačima (filterima) vazduha. Obični papirni filteri čiste vazduh od prašine (krutih čestica), ali nisu efikasni za zaštitu od drugih opasnih materija. Za zaštitu od uticaja pesticida potrebno je ugraditi filtere sa aktivnim ugljem. Oni su obično dodatna oprema kod nabavke traktora. Filter sa aktivnim ugljem montira se na kabinu traktora pre samog tretiranja pesticidima, a po završetku se skida i menja običnim papirnim filterom jer bi se onaj sa aktivnim ugljem brzo začepio pri izvođenju drugih poljoprivrednih radova.

Po pravilu, filter sa aktivnim ugljem treba da se menja jednom godišnje ili nakon određenog broja radnih sati. Ako se tokom njegove upotrebe oseti miris pesticida, potrebno je proveriti da li je pravilno postavljen ili ga treba zameniti. On se ne čisti vodom niti produvavanjem vazduha.

Uprkos činjenici da filteri sa aktivnim ugljem bitno smanjuju unos u kabinu, za potpunu sigurnost obvezno je pridržavati se uputstva proizvođača pesticida.

Standard EN 15695 definiše četiri kategorije (nivoa) kabine, u zavisnosti od stepena zaštite traktorista od opasnih materija. Navedene kategorije prikazane su u tabeli:

  Kategorija

                                  Stepen zaštite

      1

Ne pruža zaštitu od štetnih supstanci po zdravlje

      2

Zaštita od krutih čestica

      3

Zaštita od krutih čestica i aerosola, a ne od pare

      4

Zaštita od krutih čestica, aerosola i para (gasova)

Kabina mora biti testirana i sertifikovana. Stepen zaštite od opasnih supstanci u skladu sa standardom EN 15695 mora biti naveden u uputstvu za upotrebu traktora. 

Kabina traktora kojim se vrši tretiranje pesticida mora biti svrstana u kategoriju 4. Takva kabina je u potpunosti zatvorena, sa veštačkom ventilacijom (klimom), nepropusna za krute čestice, aerosole i pare. U takvoj kabini nije potrebno nositi ličnu zaštitnu opremu.

Pojedini proizvođači unutar kabine postavljaju elektronski nadzor (senzori) koji prate čistoću vazduha tokom aplikacije pesticida. U slučaju previsoke koncentracije u kabini, zvučnim i svetlosnim signalom upozoravaju korisnika da odmah obuče propisanu ličnu zaštitnu opremu kako ne bi došlo do trovanja.

Ukoliko je na traktor ugrađena kabina neke druge kategorije, traktorista mora da nosi ličnu zaštitnu opremu prilikom tretiranja zasada.

U ličnu zaštitnu opremu spadaju: jednokratno zaštitno odelo, respiratorne maske, naočare, gumene rukavice i čizme.

Autor:  Magistar agronomije, Ivan Krušelj, Ministarstvo poljoprivrede


Tagovi

Primena pesticida Filteri Traktor Pročistač vazduha Orošivači Atomizeri Zašita Trovanje