• Registracija gazdinstava

Kako do državnog dinara?

Pravo na podsticaje u ovoj godini imaju parcele koje su prijavljene u registru do 31.12.2015.

Foto: bigstockphotos.com
  • 4.774
  • 768
  • 0

Iako je državni dinar za poljoprivrednike sve posniji, naročito za ratare, posao koji im predstoji svakako je obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava. Izmenama Zakona o podsticajima država je htela da u planiranju budžeta, pa i agrarnog, zna stanje na terenu kako on ne bi bio probijen kao što je to bilo prethodnih godina. Po tome se svakako izdvaja, prošla, 2015. godina, kada su činovnici u Ministarstvu poljoprivrede promašili subvencije za deset milijardi dinara.

Dakle, pravo na podsticaje u ovoj godini imaće gazdinstva koja postoje u registru na dan 31.12.2015. godine. Zemljišni fond koji će subvencionisati mora na taj dan da se nalazi u registru u Upravi za trezor. Novo vlasništvo nad zemljištem kao i zakup registrovana poljoprivredna gazdinstva će moći da upišu tek prilikom obnove registracije. Ona počinje 1.marta i trajaće do kraja tog meseca. Na to novo zemljište koje su prijavili prilikom obnove registracije pravo na subvencije poljoprivrednici će imati tek u narednoj, 2017. godini. Dalje, država će za subvencije u 2017. "prepoznavati" parcele koje se nalaze u registru u Upravi za trezor na dan 30.09.2016.

Iz državnog aparata se poljoprivrednicima savetuje da kada je reč o isteku ugovora o zakupu u svakom slučaju kontaktiraju Upravu za trezor. Pitanje je kako se u upravi kojoj pripadaju poljoprivrednici postojeći program briše iz registra u zavisnosti od datuma isteka ugovora. Praksa je bila, bar do sada, da ugovori koji ističu do 31.10. budu automatski izbrisani iz zemljišnog fonda. Pretpostavlja se da ugovori koji su istekli poslednjeg dana prošle godine neće biti izbrisani po automatizmu pa je neophodno da iste regulišete prilikom obnove registracije.

Registracija poljoprivrednog gazdinstva

Za "taze" poljoprivrednike, ili bar za one koji prvi put registruju gazdinstvo ove godine najvažnija novost je da će subvencije moći da ostvare tek sledeće, 2017. godine.

Kao i prethodnih godina, potrebne obrasce za registraciju poljoprivrednici mogu dobiti u Upravi za trezor. Potrebna dokumenta za otvaranje novog poljoprivrednog gazdinstva su: kopija lične karte nosioca gazdinstva, kopije ličnih karata članova (pod uslovom da se i oni prijavljuju u gazdinstvo), list nepokretnosti, otvoren namenski račun u banci, izvod iz centalne baze registra o obeležavanju životinja i po potrebi, ostali dokumenti. Reč je o ovlašćenju za zastupanje, izjavi o privremenom nosiocu u slučaju smrti nosioca gazdinstva, izjava o imenovanju nosioca od strane članova poljoprivrednog gazdinstva.

Registracija novog poljoprivrednog gazdinstva se odvija tokom cele godine, ali se za korišćenje podsticaja uzima stanje na dan 30.09. tekuće godine.

Rok za obnovu registracije poljoprivrednog gazdinstva

Termin za obnovu registracije poljoprivrednog gazdinstva je svake godine od 1.marta do 30. aprila. Promenu setvene strukture poljoprivrednici bi trebalo da prijave do kraja maja. Promena podataka u Registru radi utvrđivanja prijavljenih površina za narednu kalendarsku godinu, vrši se u periodu od 1. jula do 30. septembra tekuće godine. Upravi se dostavljaju svi podaci koji predstavljaju promenu u odnosu na stanje u Registru na dan 30. april tekuće godine.

O ostalim promenama na gazdinstvu poljoprivrednici su dužni da obaveste Upravu za trezor u roku od 30 dana od nastanka promene. Reč je o promenama: nosioca poljoprivrednog gazdinstva, sedišta poljoprivrednog gazdinstva, namenskog tekućeg računa.

Važno je pažljivo popunjavati formulare

Sve kolone se moraju popuniti, a u slučaju nedoumica uvek se informacija može dobiti od poljoprivrednih stručnih službi ili drugih institucija verziranih u ovom poslu. Prilikom upisa u registar poljoprivrednih gazdinstava, poljoprivrednik se izjašnjava da li je njegovo poljoprivredno gazdinstvo komercijalno poljoprivredno gazdinstvo, ako planira da koristi subvencije ili nekomercijalno poljoprivredno gazdinstvo, ako ne planira da ih koristi.

Prilikom unošenja podataka o setvenoj strukturi na Prilogu 3. prijavljuju se kulture koje se nalaze trenutno na poljoprivrednom zemljištu, odnosno one kulture koje će svoje plodove dati u tekućoj godini. Ukoliko planiraju da osiguraju useve, neophodno je da se podaci o setvenoj strukturi koja je prijavljena, slažu sa onim što se na parcelama i nalazi. Ovde treba napomenuti da broj hektara koji se osigurava treba da bude manji ili jednak broju hektara koji je prijavljen u Upravi za trezor. Ukoliko to nije slučaj, paori neće moći u potpunosti ostvariti pravo na regresiranje osiguranja. Ono iznosi, da podsetimo - 40%.

Za podsticaje u voćarstvu i vinogradarstvu vlasništvo ili ugovor

Za one koji planiraju da podižu voćnjake i vinograde, kao i pripadajuću opremu, važno je da znaju da moraju biti vlasnici parcele ili imati validan ugovor o zakupu. Kada je reč o ugovoru o zakupu, on može biti standardan ili će se sačiniti ugovor o ustupanju poljoprivrednog zemljišta.

Prijavite vrstu domaćih životinja

Broj domaćih životinja na gazdinstvu varira, pa je bitno da poljoprivrednici imaju prijavljenu vrstu stoke, a ne i njen tačan broj pri obnovi registracije. Prilikom obnove ili registracije novog gazdinstva dobro bi bilo na uvid dostaviti kopiju bilo kog dokumenta iz koga se može utvrditi HID broj kada su životinje u pitanju. Naročito treba paziti da se on upiše u odgovarajuću kolonu. Dešava se da poljoprivrednici prilikom upisa pomešaju vrste stočnog fonda. Ovo je jako bitno, pošto činovnici u Upravi za trezor nisu u obavezi da pregledaju dokumentaciju koju poljoprivrednici predaju. Poljoprivrednici garantuju za tačnost podataka.

Na istoj adresi nekoliko gazdinstava

Smanjenje podsticaja sa 100 na 20 hektara lane je uslovilo registraciju oko 30.000 novih gazdinstava. Za očekivati je da će to uraditi oni koji to prošle godine nisu uradili. Domaćini mogu prebaciti gazdinstvo na ostale članove domaćinstva, sem na supružnika. Oni prvo moraju da obnove registraciju postojećeg poljoprivrednog gazdinstva. Umanjiće broj hektara koje žele da prebace na ostale članove gazdinstva. Nije propisano koliko poljoprivrednih gazdinstava može biti registrovano na jednoj adresi.

U prilogu članka možete naći Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstva i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva.

Foto: bigstockphotos.com;suremar


Dokumenti


Tagovi

Registracija gazdinstava Subvencije Podsticaji Uprava za trezor Zemljišni fond Setvena struktura HID broj


Autor

Đorđe Simović

Više [+]

Dugogodišnji agrarni novinar, objavljuje u štampanim i elektronskim medijima u zemlji i regionu. Nosilac više nagrada za agrarno novinarstvo. Moto: "Nemoj pa se ne boj."