• Registracija PG-a
  • 13.02.2021. 12:00

Kako registrovati poljoprivredno gazdinstvo?

Proces registrovanja gazdinstva neretko je komplikovan i zahteva niz dokumenata i potvrda koje treba priložiti - sve potrebne informacije slede u nastavku.

Foto: Julijana El Omari
  • 3.621
  • 170
  • 0

Iako razvoj tehnologije, olakšice koje pruža internet, pojednostavljenost komunikacije i brži pristup najrazličitijim informacijama, imaju sve veću primenu u svetu agrara, poljoprivrednici se i dalje često suseću sa komplikovanim adiministrativnim uputstvima i objašnjenjima i to već prilikom ulaženja u posao i registrovanja gazdinstva.

Najčešće nedoumice tiču se upravo pitanja kako registrovati gazdinstvo, koju dokumentaciju pripremiti, gde je nabaviti, ko sve može biti nosilac istog, koja je najmanja površina na kojoj ga može registrovati, da li se i kada obnavlja registracija, šta se dešava ukoliko se probije rok za obnovu, kada i kako uneti promene u registar, kako se gubi aktivan status.....

Na sajtu Uprave za agrarna plaćanja istaknuto je objašnjenje i uputstvo za registraciju poljoprivrednog gazdinstva (PG).

Ko može da registruje gazdinstvo?

To mogu učiniti i fizička i pravna lica. Fizička su poljoprivrednici ili preduzetnici. Takođe, nosioci mogu biti i zaposlene osobe, kao i penzioneri. Koja god lica bili, podnosioci zahteva moraju da se jave Upravi za trezor i to u opštini u kojoj imaju prijavljeno mesto prebivališta. Registracija može da se obavi potpuno besplatno, u bilo kom trenutku i neophodno je u startu navesti da li se prijavljuje komercijalno ili nekomercijalno gazdinstvo.

Uslov je i da poljoprivredno zemljište koje poseduje fizičko lice, mora biti minimum 0,5 hektara površine. Zahtev za upis u registar može se podneti i ako je površina manja od 0,5 hektara, ali ako se na toj parceli obavlja stočarska, vinogradarska ili povrtarska proizvodnja, uzgoj ribe, gajenje pečuraka, puževa, pčela, prerada, seoski turizam ili stari zanati.

Potrebna dokumentacija

Vlasnik PG-a mora imati i pravo svojine, rešenje odnosno izvod o raspodeli komasacione mase, ugovor o zakupu ili ustupanju zemljišta na korišćenje, ali samo ako je ugovor sklopljen sa fizičkim licem. Poljoprivredno gazdinstvo kao korisnik zemljišta može postati deo registra na osnovu prava korišćenja zemljišta u društvenoj svojini koja je stečena teretnim pravnim poslom.

Neophodno je da vlasnik PG-a koje želi da registruje da na uvid svoju ličnu kartu, izvod iz katastra nepokretnosti, ugovor o otvaranju namenskog računa u banci kojim dokazuje postojanje istoimenog računa.

Sve to potrebno je i ukoliko je reč o registrovanju porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, a treba još dostaviti podatke o članovima tog domaćinstva, izjavu tih članova kojom oni to i potvrđuju, njihove lične karte na uvid, podatke o površini zemlje i o biljnim kulturama, o životinjama koje eventualno uzgajaju, izjavu vlasnika i zakupca kojom se određuje osoba koja će biti upisana u registar kao nosilac. Ukoliko se drugo lice ovlašćuje za nosioca, potrebno je i ovlašćenje za zastupanje.

Ako je u pitanju pravno lice potrebno je priložiti i rešenje o registraciji koje je izdala Agencija za privredne registre, nadležni sud ili drugi nadležni organ, kao i podatke o ovlašćenom licu za zastupanje. Ako pravno lice ima preradu u okviru svoje proizvodnje, treba da dostavi i rešenje o registraciji u kojem se navodi da je pretežna delatnost upravo prerada. Prilaže i izveštaj o tome da li je u pitanju malo, srednje ili veliko gazdinstvo; potvrdu o obavljenom popisu i evidenciji imovine.

Nastale promene na gazdinstvu

Takođe, obnovu registracije i sve promene podataka prijavljuje upravo nosilac PG-a. Promene podataka prijavljuje u roku od 30 dana od trenutka kada je došlo do tih izmena. Obnovu registracije može obaviti jednom godišnje u periodu od 01. marta do 30. aprila i tom prilikom mora da dostavi sve promene i izmene.

Može se desiti i da poljoprivrednik, nakon završene obnove, odluči da jednu proizvodnju zameni drugom. U tom slučaju, ispravku mora izvršiti do 31. maja iste godine.

Ukoliko se registracija ne obnovi na vreme, PG prelazi iz aktivnog u pasivan status. Do toga, takođe, može doći i ako vlasnik ne otplaćuje kredite, ne vrati višak sredstava dobijenih kroz podsticaje, ako nije upisao sve katastarske parcele na kojima se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, ako dostavi netačne i falsifikovane podatke, ali i ukoliko spaljuje organske ostatke posle žetve useva i drugo.

Za vraćanje u aktivan status, može da prođe i tri do pet godina. Moguće je tražiti prekid pasivnog, ali tek nakon što istekne polovina tog statusa i moraju se navesti opravdani razlozi.


Tagovi

Poljoprivredno gazdinstvo Kako Registracija Dokumentacija Uprava za agrarna plaćanja


Autorka

Andrijana Glišić

Više [+]

Student žurnalistike i ljubitelj digitalnih medija.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Kada u Vranju u kazanu zamiriše domaći ajvar onda se ceo komšiluk sjati na "sedeljku".