• Iskorišćena ambalaža
 • 09.06.2019. 14:00

Kako rukovati sa ispražnjenom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja

Nakon upotrebe, korisnik sredstva za zaštitu bilja mora znati da se ispražnjena ambalaža ne sme ponovo koristiti u bilo koje svrhe, a prazna ambalaža mora se ukloniti na propisani način.

Foto: Bigstockphoto/wellphoto
 • 180
 • 9
 • 0

Primena sredstava za zaštitu bilja sastavni je deo savremene poljoprivredne proizvodnje. Međutim, rešavanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja je do sada bilo nerešeno pitanje. Kod poljoprivrednih proizvođača treba da postoji saznanje o stepenu opasnosti  koji može da prouzrokuje neadekvatno odlaganje ambalažnog otpada. Godinama smo svedoci divljih deponija sa odloženom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja (kutijama i flašama) kao i razbacanom otpadu po putevima i njivama.

Nakon upotrebe, korisnik sredstva za zaštitu bilja mora znati da se ispražnjena ambalaža ne sme ponovo koristiti u bilo koje svrhe, a prazna ambalaža mora se zbrinuti na propisan način i u skladu sa uputstvom za pravilno rukovanje i postupanje sa ispražnjenom ambalažom, navedenim na etiketi sredstva za zaštitu bilja i u skladu sa propisima koji regulišu opasni otpad.

Kako rukovati iskorišćenom ambalažom

Postupak rukovanja sa ispražnjenom ambalažom je rešen propisima iz oblasti sredstava za zaštitu bilja i za sve one koji još nisu upoznati as navedenim problemom prilika je da se upoznaju i preuzmu obaveze zakonom propisane.

Ispražnjenu ambalažu od sredstva za zaštitu bilja u obliku čvrstih formulacija, bez razređivanja (granule, prah i sl), potrebno je snažno protresti da bi se što manji sadržaj sredstva zadržao na zidovima ambalaže.

Ispražnjena ambalaža od sredstva za zaštitu bilja koja su u obliku formulacije koji se razblažuje (vodotopivo đubrivo, koncentrat za emulziju, koncentrat za suspenziju, vododisperzibilne granule i sl), potrebno je isprati odmah nakon pražnjenja ambalaže.

Tečnost od ispiranja ambalaže treba sipati u rezervoar uređaja za tretiranje i koristiti zajedno sa rastvorom za tretiranje.

Ispiranje se vrši na dva načina:

 • postupak trostrukog ispiranja i
 • ispiranje pod pritiskom

Postupak trostrukog ispiranja 

Postupak trostrukog ispiranja vrši se tako što se: 

 • Nakon pražnjenja ambalaže u rezervoar prskalice, ista ostavi da se ocedi oko 30 sekundi
 • Doda se voda do 1/3 zapremine ambalaže,
 • Ambalaža se zatvori i sadržaj snažno promućka kako bi se preostalo sredstvo sa unutrašnjih zidova ispralo,
 • Voda kojom je ambalaža ispirana pusti se u rezervoar uređaja za tretiranje da iscuri i opet ostavi 30 sekundi da se ocedi. Ovaj postupak ponovi se još dva puta sa čistom vodom.  
 • Nakon toga, prazna ambalaža probuši se na tri mesta i tako učini neupotrebljivom.

Ispiranje pod pritiskom

Ispiranje pod pritiskom vrši se pomoću rasprkivača (dizne) koji se nalazi na uređajima za primenu sredstava za zaštitu bilja na sledeći način:

 • Bočni zid ambalaže se probuši i na to mesto se pričvrsti rasprskivač (dizna)
 • Kroz rasprskivač - diznu, propušta se voda oko 30 sekundi,
 • Nakon ispiranja ambalaža se ostavi da se ocedi i osuši, probuši se na tri mesta i učini neupotrebljivom.  
 • Ispranu ambalažu odložiti u posebnu kesu, specijalno napravljenu za odlaganje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja.

Obezbeđen prostor u poljoprivrednoj apoteci 

U skladu sa propisima o sredstvima za zaštitu bilja uvoznici i distributeri sredstava za zaštitu bilja su dužni da u poljoprivrednoj apoteci obezbede prostor za privremeno skladištenje ispražnjene ambalaže (otpada) od sredstava za zaštitu bilja i da o istom obaveste korisnike sredstava za zaštitu bilja koji će nakon provedenog postupka sa ispražnjenom ambalažom istu dostaviti distributeru kod kojeg je sredstvo kupljeno.

Autor: Radmila Pašić, Savjetodavna Srpske


Tagovi

Sredstava za zaštitu Zaštita bilja Skladištenje Ispiranje Bušenje Iskorišćena ambalaža