• Cena zemljišta u EU
  • 23.03.2018. 20:15

Koje zemljište je najskuplje, a koje najjeftinije u EU?

Nivo cena zemljišta zavisi od niza nacionalnih (zakoni), regionalnih (klima, blizina mreža) i lokalnih faktora (kvaliteta zemljišta, nagib, drenaža itd.), kao i tržišne snage ponude i potražnje (uključujući uticaj zakona o stranom vlasništvu).

Foto: Bigstockphoto/Alexpunker
  • 720
  • 24
  • 0

U Holandiji je u 2016. godini zabeležena najskuplja prosečna prodajna cena jednog hektara obradivog zemljišta u Evropi (63.000 evra). Cena obradivih površina u svim regionima Holandije bila je iznad svih ostalih dostupnih nacionalnih proseka u EU. Međutim, među regionima EU za koje su dostupni podaci, najskuplja prosečna cena obradivog zemljišta bila je u italijanskoj regiji Ligurija u Italiji (108.000 evra po hektaru).

Najjeftinija obradiva zemlja bila je u Rumuniji, sa hektarom koji je u 2016. godini iznosio prosečno 1.958 evra. Na regionalnom nivou, jedan hektar obradivog zemljišta nejjeftiniji  je u Bugarskoj (prosečno 1.165 eura). U Sloveniji je prosečna cena zemljišta iznosila oko 18.000 evra! Ove informacije, koje je objavio Eurostat, potiču iz novog statističkog prikaza o cenama poljoprivrednog zemljišta i rentama, koji pokriva većinu država članica EU.

Najsnažniji rast cena zemljišta u Češkoj

Nivo cena zemljišta zavisi od niza nacionalnih (zakoni), regionalnih (klima, blizina mreža) i lokalnih faktora (kvaliteta zemljišta, nagib, drenaža itd.), kao i tržišne snage ponude i potražnje (uključujući uticaj zakona o stranom vlasništvu). Od raspoloživih podataka, najsnažniji rast zemljišnih cena obradivih površina između 2011. i 2016. godine bio je u Češkoj (trostruko povećanje), Litvaniji, Estoniji, Letoniji i Mađarskoj (dvostruko povećanje). Cene su porasle i u drugim državama članicama, iako po znatno nižim stopama.

U grafikonu pogledajte prosečne nacionalne i regionalne cene zemljišta u 2016. godini (prikazano u 1.000 evra/ha). Crvene tačke označavaju nacionalni prosek, a linije minimalni i maksimalni prosek po regionima.

vr
Prosečne nacionalne i regionalne cene zemljišta u 2016. godini (izvor: Eurostat)

U gotovo svim regionima kupovina obradivih površina bila je skuplja od kupovine stalnog travnjaka (čak 20 puta skuplje na grčkim ostrvima Voreio Aigaio). Isto tako, kupovina navodnjavanog zemljišta je bila skuplja od obradivih površina, koje se ne mogu navodnjavati (čak šest puta skuplje u španskoj regiji Mursija).

Najskuplji najam zemljišta u Flevolandu

Mnogi poljoprivrednici iznajmljuju svoju zemlju, kao kratkotrajnu ili dugoročnu poslovnu odluku. Trošak najma zemljišta je još jedan faktor koji poljoprivrednici moraju apsorbovati u svom poslu. Sagledavajući promenu u cenama obradivih zemljišta, godišnje cene najma jednog hektara poljoprivrednog zemljišta (obradive ili trajne travnjake) takođe se razlikuju od države članice i regiona unutar država članica.

Grafikon prikazuje prosečne nacionalne i regionalne cene najma zemljišta u 2016. godini (u evrima po hektaru).

vgre
Prosečne nacionalne i regionalne cene najma zemljišta u 2016. godini (izvor: Eurostat)

Iznajmljivanje jednog hektara poljoprivrednog zemljišta bilo je najskuplje u Holaniji (prosečno 791 evra za godinu), a najviši regionalni prosek u Flevolandu (Holandija) gotovo je dvostruko veći od nacionalnog proseka (1.536 evra za godinu). Iznajmljivanje poljoprivrednog zemljišta bilo je u proseku najniže u Letoniji (46 evra po hektaru godišnje), a najjeftiniji regioni u EU za iznajmljivanje bili su Melersta Norland i Ovre Norland u Švedskoj (obje prosečno 28 evra po hektaru godišnje).


Tagovi

Zemljište Cena Prodaja Najam EU


Autorka

Karolina Rastija

Karolina je magistrirala agroekonomiju, sa iskustvom u poljoprivredi, a svoje znanje i savete deli sa čitaocima Agrokluba!