• Izdaci za hranu
  • 13.12.2019. 13:00

Koliko domaćinstva u EU troše na hranu?

U 2018. godini domaćinstva u Evropskoj uniji (EU) potrošila su više od 1.047 milijardi evra (što je ekvivalent 6,6% BDP-a EU) na hranu i bezalkoholna pića

Foto: Pixabay/maiarambarros
  • 82
  • 4
  • 0

U 2018. godini domaćinstva u Evropskoj uniji (EU) potrošila su više od 1.047 milijardi evra (što je ekvivalent 6,6% BDP-a EU) na hranu i bezalkoholna pića.
Ovo predstavlja 12,1% njihovih ukupnih izdataka za potrošnju i svrstava se kao treća najveća kategorija rashoda domaćinstva nakon stanarine, vode, električne energije, gasa i drugih goriva, koja čine 24% rashoda, kao i troškova prevoza, koji čini 13,2% rashoda, objavio je Eurostat.

Domaćinstva u Rumuniji potrošila su oko petine ukupnih rashoda na hranu i bezalkoholna pića (27,8%). Slede je Litvanija (20,9%) i Estonija (19,6%), a odmah iza njih su Bugarska (19,1%) i susedna Hrvatska (18,8%), koja je zauzela visoko peto mesto.

Nasuprot tome, brojka je bila ispod 10% u četiri države članice EU: Ujedinjenom Kraljevstvu (7,8%), Irskoj (8,7%), Luksemburgu (9,1%) i Austriji (9,7%).

Litvanija - najveći pad izdataka za hranu, Češka i Slovačka imaju najveći rast

Između 2008. i 2018. godine, udeo ukupnih izdataka domaćinstva za hranu smanjio se ili ostao stabilan u većini država članica EU u kojima su dostupni podaci za 2018. godinu. Najveće smanjenje zabeleženo je u Litvaniji (sa 24,8% ukupnih rashoda domaćinstva u 2008. na 20,9% u 2018. godini ili pad od 3,9 postotnih bodova), a slede je Poljska (-3,4 pp) i Malta (-3,0 pp).

Suprotno tome, izdaci domaćinstva za hranu povećali su se u 10 država članica EU u kojima su dostupni podaci za 2018. godinu. Najveći porast evidentiran je je u Češkoj i Slovačkoj (obe +1,4 pp), Holandiji (+1,0 pp) i Mađarskoj (+0,8 pp).


Tagovi

Potrošnja Troškovi hrane Kućanstva u EU


Autorka

Karolina Rastija

Karolina je magistrirala agroekonomiju, sa iskustvom u poljoprivredi, a svoje znanje i savete deli sa čitaocima Agrokluba!