• Poplave
  • 17.03.2021. 14:00

Koliko smo spremni za sve češće poplave?

Imajući u vidu da emisije gasova sa efektom staklene bašte uzrokuju klimatske promene, očigledno je da se merama za smanjenje uzroka klimatskih promena može redukovati učestalost ekstremnih vremenskih događaja, pa i poplava.

Foto: Bigstock/alexmak72427
  • 41
  • 2
  • 0

Poplave predstavljaju ozbiljan problem u Srbiji - jasno se sećamo da je zbog poplava 2014. godine na celoj teritoriji Srbije proglašeno vanredno stanje. Ukupne štete i gubici iznosili su 1,7 milijardi evra. Različiti izvori su bili dostupni i iskorišćeni su za finansiranje reagovanja u vanrednim situacijama, odnosno za obnovu i oporavak, prenosi energetski portal.

Velike poplave dešavale su se i posle 2014. godine. Podsetimo, krajem juna prošle godine proglašeno je vanredno stanje u 20 opštinana kada je u slivovima Kolubare i Jadra sa pritokama, Skrapežu, Đetinji, Moravici, Bjelici, kao i na gornjem toku Zapadne Morave došlo je do povećanja vodostaja sa prevazilaženjem upozoravajućih nivoa, a na Jasenici i Kubršnici sa dostizanjem upozoravajućih nivoa.

Tada je poplavljeno više od 700 domaćinstava, a reka Ljuboviđa je srušila dva mosta u Ljuboviji. Popodne se kod Osečine izlio Jadar i poplavio oko 150 kuća i nekoliko privrednih objekata.

Poplave na jugu Srbije! Spašavaju se i ljudi i stoka

Poslednje poplave desile su se u januaru ove godine na jugu Srbije, usled otapanja snega.

Imajući u vidu da emisije gasova sa efektom staklene bašte uzrokuju klimatske promene, očigledno je da se merama za smanjenje uzroka klimatskih promena može redukovati učestalost ekstremnih vremenskih događaja, pa i poplava. Sa klimatskim promenama, očekuje se da će se učestalost, obrazac poplava, promeniti te da će poplave biti sve nepredvidljivije i štetnije.

Mere za smanjenje rizika od poplava

U Srbiji je Nacionalni program upravljanja rizicima od katastrofa objavljen krajem 2014. godine i usredsređen je prvenstveno na poplave, klizišta i požare, dok Akcioni plan za njegovo sprovođenje (za period 2016 - 2020.) bliže određuje potrebne aktivnosti.

Svetska banka je 2017. godine objavila dokument Sveobuhvatno upravljanje rizikom od katastrofa u Srbiji, sa poukom da "Posle katastrofe, hitnost pomoći i napora za oporavak može da dovede do zabune i neefikasnosti, ukoliko strateški zakoni i institucionalni kapaciteti prethodno nisu bili u funkciji". Drugim rečima, strateški, zakonski i adekvatan institucionalni okvir, trebalo bi da postoji pre nego što se poplave dese.

Započeta izrada Nacrta plana upravljanja rizicima od poplava

Za sada je Republička direkcija za vode započela aktivnosti na izradi Nacrta planskog dokumenta - plana upravljanja rizicima od poplava za period 2021-2027. godine (PURP) u skladu sa odredbama Zakona o vodama. Ovim planom obezbeđuje se upravljanje rizicima smanjivanjem mogućih štetnih posledica poplava na zdravlje ljudi, životnu sredinu, kulturno nasleđe i privredne aktivnosti. Nacrt plana se izrađuje za teritoriju Republike Srbije po vodnim područjima.


Tagovi

Poplave Mere zaštite Direkcija za vode Nacrt planskog dokumenta


Autorka

Julijana Kuzmić

Više [+]

Diplomirani novinar specijalizovan za agro novinarstvo. U poslu i životu vodi se Ničeovom formulom sreće: jedno "da", jedno "ne", jedna prava linija, jedan cilj...

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Ovih dana Miroljub Janković iz Futoga na svojoj parceli primenjuje tretman "motikanum, aktivna materija je motika i nema karence" :). Na koje načine se bori sa sušom, uskoro više na Agroklubu.