• Radionice
  • 27.11.2015. 10:30

Malo interesovanje za predžetveno finansiranje

U okviru radionice Edukativnog karavana "Žetva za setvu" u Zrenjaninu je predstavljen je Zakon o finansiranju i obezbeđivanju finansiranja poljoprivredne proizvodnje koji je usvojen u novembru 2014. godine, a stupio na snagu 1. juna ove godine. I ako se u aktivnosti radionice uključio mali broj poljoprivrednika, prisutni su rekli da im je u ratarstvu svaka pomoć dobro došla.

  • 714
  • 302
  • 0

Uprkos činjenici da poljoprivrednici imaju sve manje novca i da je njihovoj delatnosti potrebna finansijska injekcija uoči setve, te da se iz tih razloga često zadužuju po nepovoljnim uslovima, radionica održana u okviru edukativnog karavana "Žetva za setvu" u Zrenjaninu, nije zabeležila veliku posećenost.

U okviru radionice predstavljen je Zakon o finansiranju i obezbeđivanju finansiranja poljoprivredne proizvodnje koji je usvojen u novembru 2014. godine, a stupio na snagu 1. juna ove godine. Zakon o predžetvenom finansiranju je inovativno rešenje finansiranja poljoprivredne proizvodnje koji prebacuje težište finansiranja sa javnog na privatni sektor.

Svaka pomoć dobro došla!

Miroslav Vukov iz Zrenjanina obrađuje 40 hektara zemlje. Polovina je u vlasništvu, a ostatak je zakupljena zemlja. Kod ovog ratara svake godine je zastupljeno tropolje, na 20 ha je pšenica, a po 10 ha rezervisano je za suncokret i za kukuruz. "Sopstvenog novca imamo sve manje. Moramo da se zadužujemo da bi pokrenuli ciklus proizvodnje. Naša proizvodnja traje najmanje godinu dana i ne možemo uvek sve da isfinansiramo. Upravo zato nam je dobro došla svaka pomoć. Važno nam je da od pripreme zemlje, preko setve, prihrane, zaštite pa do žetve, sve bude kvalitetno odrađeno. Sve to dovodi do dobrog roda koji će isplatiti svaki trošak ulaganja", objašnjava Vukov.

Ovaj sistem poljoprivrednicima treba da omogući da lakše dođu do kratkoročnih finansijskih sredstava i to u trenutku kada im je novac najviše potreban, kada su velika ulaganja, a to je na početku proizvodnog ciklusa i to zalaganjem buduće proizvodnje, koja u trenutku dobijanja kredita fizički ne postoji.

Zainteresovani su i povrtari

Radionica Žetva za setvu
Radionica Žetva za setvu u Zrenjaninu

Ovo je način alternativnog finansiranja poljoprivredne proizvodnje, pre svega industrijskog bilja poput suncokreta, soje, šećerne repe, uljane repice. Nema zakonske smetnje da to budu i neke druge biljne kulture.

Proizvođači povrća, voća i cveća sa područja Grada Zrenjanina okupljeni u doo "Carska bašta" iz Mužlje zainteresovani su za ovaj model finansiranja. "Carska bašta prati sve modele finansiranja povrtarske proizvodnje. Ovo što smo čuli nam je interesantno. Ako smo dobro shvatili tumačenje ovog Zakona, najpre se proceni vrednost proizvodnje na njivama, i na osnovu te procene dobije se jeftini kredit koji se može uložiti u repromaterijal. Ova prezentacija za nas je veoma značajna jer ponuđeni model želimo da primenimo i u povrtarskoj proizvodnji", kaže Đula Madaras, direktorka "Carske bašte".

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) pomogle su Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine u izradi ovog Zakona, njegovoj implementaciji, a finansirali su i izradu Registra zaloga koji vodi Agencija za privredne registre. Ovaj model je napravljen po ugledu na model koji se već primenjuje u Brazilu, tako da nije novina.

Sredstva se vraćaju u novcu ili u robi

Cilj zakona je da uspostavi sistem finansiranja koji će omogućiti poljoprivrednicima da na lakši i povoljniji način dođu do novca onda kada im je on najpotrebniji, a to je pre početka poljoprivredne proizvodnje. Radi se o kratkoročnim sredstvima, kreditori su komercijalne banke, ali i industrija, trgovinske kuće, a poljoprivrednici će dobijena sredstva, prema ugovoru sa poveriocima, vraćati u novcu ili robi.

Aleksandar Milošević
Aleksandar Milošević,

pravni konzultant EBRD-a

"Osnovna garancija po ovom zakonu je budući rod, odnosno onaj rod koji se finansira. Poljoprivrednik koji nema sredstava, može da založi budući rod. To ne znači da i druga obezbeđenja neće biti aktuelna kao i do sada. Zakon reguliše ovu materiju na podroban način, što omogućava poveriocima i dužnicima, odnosno i finansijerima i poljoprivrednim proizvođačima, sigurnost. Samim tim obezbeđuje se i više sredstava. On ne limitira poslovni odnos. To može da bude neki veliki aranžman, znači velike kooperantske firme, a može da bude i između dva fizička lica. To će sve tržište da reguliše. Zakon je dobar i za finansijere, jer dobijaju sigurnost. Sa druge strane, dobar je i za poljoprivredne proizvođače, jer im pruža mogućnost da obezbede jeftinija novčana sredstva,“, ocenjuje Aleksandar Milošević, pravni konsultant EBRD.

Kada kredit dođe na naplatu po roku dospeća, tada je već dospeo i rod na njivi. Ukoliko poljoprivrednik ne ispuni svoju obavezu, zalog se može aktivirati i taj rod prodati. Očekivanja su da se veliki broj banaka i prerađivača uključiti u ovaj sistem, da oni budu na strani poverioca, odnosno da nude finansijska sredstva poljoprivrednicima. Na ovaj način možda doći i do ponude novih bankarskih kredita koji će upravo zalogu budućeg roda koristiti kao novi bankarski proizvod.

Zalog u budućem rodu, garancija može biti i nepokretnost

Žetva pšenice
Žetva pšenice

Ugovori o finansiranju proizvodnje registruju se u Agenciji za privredne registre. "Registracijom ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje dobija se na transparentnosti tih ugovora i u svakom momentu i finansijeri i poljoprivrednici mogu da vide koliko je ko zadužen po ugovorima, odnosno ko su lica koja daju finansijska sredstva za finansiranje buduće poljoprivredne proizvodnje“ rekla je predstavnica Agencije Branka Mandić.

Zakon otvara mogućnost da veći broj korisnika dođe do ovog finansijskog instrumenta. Sa druge strane ovaj odnos se institualizuje, uvodi se transparentan sistem. Osim garancije zaloge u budućem rodu, kao garancija može se uzeti i nepokretnost. Zakon o predžetvenom finansiranju na snagu je stupio 1. juna ove godine i kako je tada i najavilo resorno ministarstvo, druga polovina ove i prva polovina naredne godine biće posvećene promociji ovog finansijskog instrumenta među bankarskim sektorom, prerađivačkom, odnosno prehrambenom industrijom, poljoprivrednicima, njihovim udruženjima i svima onima koji mogu biti potencijalni korisnici.

Edukativni karavan "Žetva za setvu" održava se u 15 gradova i opština u Srbiji. Organizatori su Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu i Evropska banka za obnovu i razvoj.


Tagovi

Žetva za setvu Edukativna radionica Predžetveno finansiranje Miroslav Vukov Finansijska sredstva Povrtari Repromaterijal Jeftini kreedit Đula Madras Carska bašta Garancija EBRD Aleksandar Milošević Branka Mandić Ministarstvo poljoprivrede


Autorka

Jasna Bajšanski

Više [+]

Jasna Bajšanski, Zrenjanin

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Ono kad ti u dvorište padne #MIG