• Poljoprivredni proizvodi
  • 04.05.2015. 09:00

Nameti u poljoprivredi se moraju smanjiti!

Na sednici Odbora Udruženja za poljoprivredu PKS zaključeno je da se moraju smanjiti nameti koji opterećuju poljoprivredu i prehrambenu industriju.

Foto: depositphotos.com
  • 93
  • 4
  • 0

Prolećna setva u Srbiji ove godine biće obavljena na oko 2,6 miliona hektara, a najrasprostranjenija domaća žitarica - kukuruz zauzeće oko 1,1 milion hektara. Zbog prošlogodišnjeg slabog otkupa šećerne repe, ratari će ovom kulturom zasejati od 35.000 do 40.000 hektara manje ove godine. Suncokret će biti zasejan na oko 180.000 hektara, soja na oko 200.000, a jara žita na oko 160.000 hektara, izneo je sekretar Udruženja za poljoprivredu PKS Nenad Budimović.

Prolećna setva probiće rokove

Analizirajući stanje u poljoprivredi, Budimović je na 13. sednici Odbora Udruženja za poljoprivredu, prehrambenu i duvansku industriju i vodoprivredu PKS, održanoj u prostorijama PKB Imes u Padinskoj Skeli, rekao da usled čestih pojava padavina i raskvašenog površinskog sloja zemljišta ovogodišnja prolećna setva neće biti obavljena u optimalnim rokovima. Pored toga, naglasio je da predstavnici PKS aktivno učestvuju u radnim timovima nadležnih državnih organa na rešavanju problema u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije, a posebno u sektoru proizvodnje mesa i mleka. Informisao je prisutne da je u toku rekonstrukcija i modernizacija komorskog sistema.

Poljoprivredni proizvodi nedovoljno konkurentni

Žarko Galetin, direktor Produktne berze iz Novog Sada, u svom izlaganju je konstatovao da je Srbija ušla u veliku tržišnu utakmicu sa EU, sa nedovoljno konkurentnim poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, posebno u oblastima proizvodnje živih životinja, mesa i mleka, a država bi za rešavanje ovog problema trebala da nađe dugoročno rešenje. Potrebno je izmeniti postojeću zakonsku regulativu, koja je usaglašena sa EU, kako bi bila primenjiva u praksi.

Đorđe Bugarin, sekretar Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Vojvodine u diskusiji naglasio je da su poljoprivrednici u proizvodnu 2015. godinu zbog niskog profita ušli teže nego na početku 2014. godine. Veliki problem na tržištu svinjskog mesa nastao je usled povećanog uvoza tovljenika iz EU u odnosu na prethodni period i time oborio cenu domaćih tovnih svinja. Zbog toga će mnogi mali proizvođači odustati od ove vrste proizvodnje.

Povećanje cene gasa veliki problem

Vukosav Saković, direktor Žita Srbije je istako da sve razvijene zemlje podstiču izvoz, dok se u Srbiji privreda opterećuje nametima i taksama na izvoz poljoprivredno prehrambenih proizvoda, posebno uvođenjem lučkih i pristavnišnih taksi. Veliki problem proizvođačima i prerađivačima predstavlja povećanje cene gasa (mrežarine), a posebno sušarama koje najčešće rade samo tri meseca, a mrežarinu će morati da plaćaju svih 12 meseci, što će prema prvim proračunima troškove sušenja povećati do pet puta.

Žarko Šajatović, v.d. direktor Žita Vojvodine inicirao je aktivno uključivanje Odbora Udurženja za poljoprivredu PKS u rad vladinih organa i tela na suzbijanju sive ekonomije.

Rajko Latinović, predsednik Odbora Udruženja je posebno naglasio da je potrebno raditi na smanjivanju nameta koji opterećuju poljoprivredu i prehrambenu industriju, a kojih prema nekim procenama ima oko 500. Inicirao je i pokretanje procedure da se dvorišta stočarskih farmi prenesu u vlasništvo korisnicima, a na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji.

Foto: depositphotos.com; kalinovsky


Povezana biljna vrsta

Šećerna repa

Šećerna repa

Sinonim: - | Engleski naziv: Sugar beet | Latinski naziv: Beta vulgaris var. saccharifera

Šećerna repa je industrijska biljka koja se gaji za proizvodnju šećera, zbog visoke koncentracije saharoze u njenom zadebljanom korenu. Iz šećerne repe se dobije 16% svetske... Pročitaj više »

Tagovi

Nameti u poljoprivredi Konkurentnost poljoprivrednih proizvoda Padinska Skela Prolećna setva Suncokret Soja Kukuruz Šećerna repa Jara žita Nenad Budimović PKS Udruženje za poljoprivredu Žarko Galetin Meso Mleko Đorđe Bugarin Mali proizvođa