• Nanopesticidi
  • 04.09.2020. 07:30

Nanopesticidi bolji od konvencionalnih - smanjuju količinu korišćenja hemijske materije?

Sve se češće spominje nanotehnologija kao inovativan alat u razvoju pesticida.

Foto: Depositphotos/pyotr021
  • 111
  • 6
  • 0

Jedan od ključnih izazova u poljoprivredi je potreba za rešavanjem problema u vezi sa upotrebom pesticida. Glavni od njih su zagađenje životne sredine, bioakumulacija i povećanje rezistentnosti što zahteva smanjenje njihove količine koja se primenjuje za zaštitu useva i skladištenih proizvoda.

Inovativan alat o kojem se sve češće priča je nanotehnologija. Ona nudi nove metode za formulaciju i isporuku aktivnih sastojaka pesticida koji su veličine do 1.000 nanometara.

Ipak, definicija na osnovu veličine čestica nije dovoljna, za razliku od ostalih nanomaterijala. Uopšteno, ove se hemijske materije sastoje od nekoliko supstanci. Kako piše nanopartikel, slično leku, stvarni aktivni sastojak meša se s ostalim pratećim jedinjenjima koji omogućuju da se aktivna materija lako nanese na biljku i ravnomerno rasporedi i ostane stabilna nakon upotrebe.

Zato u većini predloženih primena za nanopesticide sam materijal nije aktivno sredstvo već pomoćno jedinjenje za stabilizaciju aktivnog sredstva ili pojačano kontrolisano otpuštanje.

Prednosti nanopesticida

Aktivne materije pesticida često su slabo topljive u vodi, što otežava njihovu primenu. Nanomaterijali mogu da povećaju topljivost i na taj se način oslobađanje i distribucija mogu bolje kontrolisati, a aktivna materija može da bude zaštićena od prerane razgradnje.

To ne samo da poboljšava unos i efikasnost sredstva za suzbijanje štetočina, već značajno smanjuje količinu upotrebljene hemijske materije.

EK predlaže: Manje pesticida i đubriva, ali i podsticaji za organsku proizvodnju?

Dalje, namera je da se alternativni aktivni sastojci i proizvodi budu manje štetni za životnu sredinu i da mogu da smanje razvoj otpornosti štetočina na njih. Trenutno je, međutim, malo znanja o efikasnoti nanopesticida u poređenju sa konvencionalnim.

Treba istražiti rizike za zdravlje ljudi i životne sredine

Još uvek se posmatraju dobrobiti i rizici za ljude i životnu sredinu od korišćenja ovih sredstava.

Uprkos mnogim idejama o tome kako se takvi materijali mogu koristiti za poboljšanje konvencionalnih pesticida, trenutno na tržištu nisu poznati proizvodi, ali se radi na njihovom razvoju.

Prednosti integralne proizvodnje voća

S jedne strane, razvoj i odobravanje ovakvih materija je vrlo skupo, a sa druge još uvek je nejasno kolika je zaista ušteda u poređenju sa konvencionalnim pristupom zaštite bilja.

Stoga su potrebne dalje studije, a istraživanja u ovom području vrlo su aktivna i u budućnosti će pružiti odgovore o njihovoj primenjivosti, rizicima i ekonomskim učincima. 


Tagovi

Nanotehnologija Nanopesticidi Zaštita bilja Sredstva za zaštitu bilja


Autorka

Martina Popić

Više [+]

Martina je magistar agronomije sa specijalizacijom zaštite bilja.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

SNG 2022! ;)