• Bezbednost hrane
  • Južnobački okrug, Vojvodina, Novi Sad

Nina Nikolić: Voće i povrće na novosadskim pijacama - ispravno

U 2018. godini smo uzeli 2.840 uzoraka a u 2019. nešto manje, 2.712 uzoraka voća i povrća. Nepravilnost na taj broj uzoraka je bila samo 1,03 odsto, što je, verujte mi - zanemarljivo. U ovoj godini nijedan uzorak nije pokazao nepravilnost, kaže šefica odseka fitosanitarne inspekcije Južnobačkog upravnog okruga Nina Nikolić.

Foto: Đorđe Simović
  • 95
  • 5
  • 0

Koliko možemo da budemo sigurni da je hrana koju kupujemo na pijaci zdravstveno bezbedna? Ovo pitanje je sebi, verovatno, postavio svako ko je bar jednom kupovao na pijaci. Šefica odseka fitosanitarne inspekcije Južnobačkog upravnog okruga Nina Nikolić kaže da prema godišnjem programu na pijacama voće i povrće analiziraju na prisustvo 150 aktivnih materija pesticida i da su rezultati više nego dobri. 

Kojim se sve poslovima bavi fitosanitarna inspekcija?

Radimo po osnovi 12 zakona. Najbitniji zakoni po ovim tipovima kontrole su Zakon o sredstvima za zaštitu bilja i Zakon o bezbednosti hrane. Fitosanitarna inspekcija u toku svojih redovnih aktivnosti kontroliše primarne poljoprivredne proizvode - voće i povrće. Osim pijaca, kontrolišemo i skladišta, a i prometnike na veliko i malo. Na početku svake godine donosi se Pravilnik o utvrđivanju godišnjeg programa kontrole sredstava za zaštitu bilja. To znači da je planom obuhvaćen broj uzoraka koji će se uzeti i broj biljnih vrsta. To je oko 60-tak biljnih vrsta kao i aktivne materije na koje se obavljaju te analize, a njih je 150 što uopšte nije zanemarljivo.

Čija je odgovornost, ako se pokaže povećan sardžaj pesticida?

Plan monitoringa je unapred definisan, a kontroliše se dokumentacija o upotrebi sredstava za zaštitu bilja, koji moraju biti u skladu sa uputstvom i deklaracijom, koja se nalazi na svakom proizvodu. Taj uzorak za potrebe laboratorijske analize se uzima kod proizvođača, skladištara i distributera voća i povrća. Na ovaj način obezbeđujemo sledljivost na bazi koje se može utvrditi čija je to odgovornost ukoliko se desi da laboratorijska analiza pokaže povećan sadržaj ostataka sredstava za zaštitu bilja u proizvodima koji se kontrolišu.

Bezbednost hrane: Skoro 340 milijardi evra za poljoprivredu i ruralni razvoj

Zakon o bezbednosti hrane je jasno definisao da svi subjekti koji posluju sa hranom su dužni da dokažu da hrana koja se nalazi u prometu mora biti bezbedna za upotrebu. Prema Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja, proizvođači su u obavezi da se pridržavaju propisanog načina primene sredstava za zaštitu bilja.

Na pijacama se prodaje i hrana iz uvoza. Kako nju kontrolišete?

Kontrolišemo je na graničnim prelazima i na mestima carinjenja. Vizuelno kontrolišemo pošiljku, dokumentaciju, prevozno sredstvo, a takođe uzimamo uzorke za laboratorijsku analizu. Dodala bih da kontrolišemo kako konvecijalnu tako i organsku proizvodnju kao i sušeni program kao što su suve šljive i kajsije kao i smrznuti program. Sve to kontrolišu laboratorije koje su akreditovane i koje su odabrane po konkursima. Svi uzorci se šalju pod šifrom. U slučaju nepravilnosti zabranjuje se promet takvih proizvoda a mi pokrećemo postupke protiv odgovornih.

Nepravilnost uzoraka - zanemarljiva

Pošto su podaci obrađeni i sistematizovani pitaću vas kakvi su rezultati kontrola u 2018. i 2019. godini?

U 2018. godini smo uzeli 2.840 uzoraka a u 2019. nešto manje, 2.712 uzoraka. Nepravilnost na taj broj uzoraka bila je minimalna. Samo 1,03 odsto što je verujte mi - zanemarljivo.

Kakva je situacija sa kontrolama u ovoj 2020. godini?

U ovoj godini smo uzeli nešto više od 700 uzoraka, a nijedan uzorak nije pokazao nepravilnost. Slobodno koristite hranu koja je izložena na pijacama u Novom Sadu.

Povećana kupovina na pijacama - gleda se i prodavac i proizvod?

Jediti voće i povrće, pojačaćemo imunitet u vreme pandemije ovog virusa što nam je bitno u ovakvoj situaciji.

Mnogi proizvođači se pridržavaju standarda dobre prakse

Da li ima pomaka u korišćenju sredstava za zaštitu bilja i da li se ona poslednjih godina pravilnije koriste?

Sektor napreduje. Svima je dostupan internet, ljudi su povezani. Mnogi proizvođači su uveli standarde poput Global GAP-a i HACCP-a. Mnogo mladih proizvođača posećuje sajmove i predavanja. 

Da li smo bili u prilici da aktiviramo sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja?

Dužni smo da postupamo prema Sistemu brzog obaveštavanja i uzbunjivanja za bezbednost hrane ili hrane za životinje - RASFF. Za sada nemam informaciju da smo morali da reagujemo i da ga aktiviramo. 

Na kojoj hrani je pronađeno najviše ostataka pesticida?

I da imamo višestruko više inspektora, ne bi mogli da iskontrolišu svu hranu u prometu. S tim u vezi treba reći da je proizvodnja hrane visoko moralan posao i zato treba insistirati na tome da se proizvođači pridržavaju dobre proizvodne prakse koja proizilazi, između ostalih, i iz Zakona o bezbednosti hrane i Zakona o sredstvima za zaštitu bilja.


Tagovi

Bezbednost hrane Nina Nikolić Hrana na pijacama Voće na pijaci Povrće na pijaci Pesticidi u hrani Inspektori Kontrola hrane


Autor

Đorđe Simović

Više [+]

Dugogodišnji agrarni novinar, objavljuje u štampanim i elektronskim medijima u zemlji i regionu. Nosilac više nagrada za agrarno novinarstvo. Moto: "Nemoj pa se ne boj."