• Stanje useva

Otežan razvoj useva i pojava štetočina

Visoke temperature u dužem periodu, kao što je to sada slučaj, nepovoljno utiču na sve poljoprivredne kulture pa je razvoj useva otežan, a pogoduju i pojavi štetočina.

Foto: depositphotos.com
  • 80
  • 3
  • 0

Kontinuirano visoke temperature vazduha nepovoljne su za sve poljoprivredne kulture, jer izazivaju toplotni stres kod biljaka i dovode do pojačane potrošnje vode, tako da se zalihe zemljišne vlage smanjuju i dolazi do pojave suše.

Visoke temperature vazduha i nedostatak vlage u zemljištu otežavaju razvoj jarih useva, što se može negativno odraziti na kvalitet ploda i konačan prinos.

Prolećne poljoprivredne kulture su u generativnim fazama razvoja (kukuruz, suncokret, soja i šećerna repa) i ako u narednom periodu ne bude bilo padavina moglo bi da bude problema pri formiranju i nalivanju ploda ili zrna, navode u Republičkom hidrometeorološlom zavodu (RHMZ).

Ove godine će za jare kulture, a pre svega za kukuruz, biti veoma važno da li su primenjivane odgovarajuće agrotehničke mere, koliko je sačuvana vlaga u zemljištu, da li je odabrana adekvatna sorta ili hibrid.

Za sada - voće i vinova loza u dobrom stanju

Voće i vinova loza su u dobrom stanju zahvaljujući dubljem korenovom sistemu koji crpi vlagu iz dubljih slojeva zemljišta i za sada ih ovakvi agrometeorološki uslovi previše ne ugrožavaju, objavljeno je na sajtu RHMZ.

Vreme pogoduje pojavi biljnih štetočina

Suvo vreme omogućilo je da se privede kraju žetva ozime pšenice u centralnim delovima zemlje. Ali visoke temperature vazduha i suvo vreme pogoduju pojavi biljnih štetočina. Tokom druge polovine proteklog sedmodnevnog perioda došlo je do značajnijeg povećanja brojnosti leptira pamukove sovice na pojedinim svetlosnim klopkama. Istovremeno, došlo je i do značajnijeg povećanja brojna položenih jaja na paprikama, paradajzu, boraniji, duvanu i kukuruzu.

Ipak, velike su razlike u brojnosti položenih jaja od parcele do parcele. U zasadu jabuke primećena je veća pojava grinja.

Foto: depositphotos.com; photography33


Povezana biljna vrsta

Kukuruz

Kukuruz

Sinonim: - | Engleski naziv: Grain maize | Latinski naziv: Zea mays L.

Kukuruz je jednogodišnja biljka jarog tipa razvića, a dužina njegove vegetacije od nicanja do punog zrenja zavisi od osobine sorte, odnosno hibrida, s jedne strane, i uslova... Više [+]

Soja

Soja

Sinonim: - | Engleski naziv: Soybean | Latinski naziv: Glycine max (L.) Merrill

Soja potiče iz Azije i vodeća je uljna i belančevinasta kultura, čije se zrno koristi kao izvor jestivih ulja (18 – 24 %) i belančevina (35 – 50 %) kako za ishranu ljudi tako i za... Više [+]

Izvori

Tanjug


Tagovi

Razvoj useva Pojava štetočina Voće Vinova loza Kukuruz Soja Agrotehničke mere Kvalitet ploda Prinos Suša Visoke temeprature Leptir pamukove sovice Pojava grinje