• Održiva upotreba pesticida
  • 23.05.2021. 07:30

Pesticidi: Pravilna primena, mešanje formulacija i šta u slučaju trovanja?

Primena sredstava za zaštitu bilja najopasnija je faza rukovanja. Kako ih mešati, pravilno primenjivati, o čemu voditi računa, kako ih skladištiti i kuda sa ambalažom, saznajte u nastavku.

Foto: Bigstock/leaf
  • 175
  • 13
  • 0

Pre primene sredstava za zaštitu bilja (SZB) najvažnija i prva stvar koju treba da učinite je pročitati uputstva u kojima su tačno navedene doze i koncentracija izražena u postotku. Njihova priprema za prskanje je najopasnija faza rukovanja, upozoravaju stručnjaci u brošuri Održiva upotreba pesticida.

"Prilikom pripreme propisana (izmerena) količina sredstva stavlja se u posudu/kantu, u kojoj se nalazi malo vode, i dobro se promeša. Tako pripremljeni rastvor SZB dodaje se u rezervoar prskalice, koji je dopola napunjen vodom", savetuje se u brošuri i navodi da se na kraju pripreme treba dodati preostali deo potrebne količine vode, a tokom tog postupka mešalica u prskalici mora biti uključena.

Za odmeravanje tekućih sredstava koriste se male menzure i kapaljke, a za one u čvrstom obliku koristi se vaga. Dakle, merna jedinica poznata kao "odoka", ovde nije prihvatljiva. 

Mešati iste formulacije

Kada je potrebno pomešati dva ili više preparata, a u uputstvu nema podataka o tome, treba se držati pravila da se uvek mešaju formulacije iste vrste (praškovi, tečnosti, koncentrati za emulziju, granule i drugo). U slučaju da mešate različite oblike formulacija treba da se pridržavate redosleda mešanja (na primer: vodotopive vrećice, dispergirajuće granule, koncentrati za suspenziju, koncentrati za emulziju, koncentrati za tečnosti, pomoćna sredstva za poboljšanje učinka sredstvima za zaštitu bilja). Treba napomenuti da se okvašivači za poboljšanje prianjanja i folijarna đubriva dodaju u rezervoar prskalice tek na kraju.

Pravilna primena SZB zavisi od vremenskih prilika. Većini poljoprivrednika je poznato da treba izbegavati tretiranje za vreme duvanja vetra jer on uzrokuje zanošenje sredstva. Stoga se preporučuje primena pesticida kada je vreme mirno.

Treba obratiti pažnju i na temperaturu koja ne bi trebalo da bude ispod 5°C niti iznad 25°C jer može smanjiti efikasnost li izazove fitotoksičnost. Takođe, neki preparati gube delotvornost pod uticajem svetla pa ih treba primenjivati prema uputstvima proizvođača. Nije poželjno obavljati prskanje kada ima rose jer ona razređuje sredstvo. Međutim, kiša ima i pozitivan uticaj kada je reč o zemljišnim herbicidima, a u svim ostalim primenama nije poželjna jer dovodi do ispiranja.

Ostatak iz prskalice maksimalno razrediti i potrošiti

Kako bi tretiranje bilo precizno, važno je pravilno označiti prohode i odrediti udaljenost mlaznice od objekta tretiranja. Prskalicu treba uključiti i isključiti pri izlasku iz prohoda ili reda te stalno kontrolisati rad uređaja tokom primene. Takođe, treba koristiti ispravan manometar.

"Dizna" je najvažniji element prskalice: Koliko je često menjati?

U brošuri se navodi da ako je SZB dobro pripremljeno i primenjeno ne bi smelo da bude viška. Takođe, savetuje se ako je ipak ostalo malo u prskalici, tada ga treba maksimalno razrediti i potrošiti na tretiranu površinu.

Nepotrošeno sredstvo treba ostaviti u originalnoj ambalaži i spremiti na propisani način. Ali, praznu ambalažu od onih tekućih treba isprati najmanje tri puta, a onu od krutih preparata potpuno isprazniti. Međutim, vrećice se ne ispiraju. Takođe, ta se pakovanja ne smeju koristiti u druge svrhe, odlagati u blizini njiva, zakopavati, bacati u vodotokove kao i paliti.

Ambalažu uvek treba propisno zbrinuti (Foto: Udruga Crocpa)

Prazna ambalaža se mora čuvati na mestu do kojeg deca i životinje nikako ne mogu doći. Takođe, ne sme biti u istom prostoru sa hranom, pićem, stočnom hranom i sličnim proizvodima. Potrebno ju je predati u organizovanim akcijama prikupljanja.

Šta u slučaju trovanja?

Opasnost od trovanja zavisi od mnogo toga. Na primer, dozi unesenog sredstva u organizam, mestu primene i temperaturi okoline, načinu primene, putu ulaska u organizam koji može biti putem kože, udisanja ili kroz usta. Kako do toga ne bi došlo, treba imati zaštitnu opremu. To su gumene rukavice, gumene čizme, zaštitno odelo, zaštita za glavu, zaštitne naočare i filterske polumaske. Zaštitnu odeću bi trebalo da prati posebno i nikako ne unositi u stambeni prostor.

Svako SZB prati odgovarajuća uputstva proizvođača. U uputstvu su navedene mere sigurnosti te odgovarajući znakovi upozorenja H i znakovi obaveštenja P. Oni pojašnjavaju o kakvom se preparatu radi i koju zaštitnu opremu treba koristiti prilikom rukovanja, na primer H315 znači da nadražuju kožu, a P280 da treba nositi zaštitne rukavice.

Pesticide obavezno treba mešati samo u posudama koje se koriste u te svrhe. Isto je i sa vagom. Mlaznice nikako nemojte produvavati ustima nego čistite četkicama. Što se tiče praškova, njih treba sipati sa što manje udaljenosti kako bi se udisalo što manje otrova.

Ako dođe do zagađenja kože, očiju ili usta sredstvom, potrebno je kožu dobro oprati sapunom, oči ili usta nekoliko puta isprati čistom vodom, uvek imati sa sobom uputstvo o SZB s kojim se radi jer su tamo navedeni znakovi trovanja i prva pomoć.

Dođe li do trovanja, unesrećenog treba odvesti sa mesta rada, skinuti mu radno odelo, oprati telo mlazom vode, ispirati oči i usta vodom u trajanju od 10 minuta kao i pozvati hitnu pomoć.


Tagovi

Pesticidi Primena Trovanje Ambalaža Skladištenje Formulacije Mešanje


Autorka

Martina Popić

Više [+]

Martina je magistar agronomije sa specijalizacijom zaštite bilja.