• Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • 03.06.2015. 12:00

Počele aktivnosti na izradi Akcionog plana

U cilju pripreme prvog nacrta Akcionog plana za PG11 u narednom periodu biće organizovan niz radionica za članove podgrupa unutar Pregovaračke grupe 11.

  • 73
  • 3
  • 0

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije (KEI) i Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), organizovalo je, u oviru projekta Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji, dvodnevnu radionicu Podrška izradi akcionog plana za Poglavlje 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj, koja je 29. maja i 01. juna 2015. godine održana u prostorijama Narodne skupštine. Radionici su prisustvovali članovi Pregovaračke gupe 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj.

Obaveza izrade Akcionog plana

Republika Srbija je, kako bi otvorila pregovore sa Evropskom unijom u Poglavlju 11, u obavezi da pripremi Akiconi plan za prenošenje, implementaciju i primenu pravnih tekovina u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, koji treba da sadrži i procenu potrebnih administrativnih kapaciteta i resursa.

Učesnici radionice su predstavili važeće zakonodavstvo u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, stepen usklađenosti sa propisima EU kao i planirane aktivnosti u cilju postizanja pune usaglašenosti sa principima Zajedničke poljoprivredne politike.

GIZ eksperti, Žaklina Jurišić i Ružica Gelo su članovima Pregovaračke grupe 11 predstavile iskustva Republike Hrvatske iz procesa pregovora. Takođe, objasnile su svrhu Akcionog plana, ukazale na teme koje njime treba obraditi, kao i na značaj ujednačene strukture navedenog dokumenta.

Uskoro i nove radionice

U cilju pripreme prvog nacrta Akcionog plana za PG11 Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine će u saradnji sa KEI i GIZ u narednom periodu organizovati niz radionica za članove podgrupa unutar Pregovaračke grupe 11 koje su obrazovane u skladu sa strukturom Zajedničke poljoprivredne politike EU (Direktna plaćanja, Platna agencija, IACS i LPIS, Tržišni mehanizmi i statistika, Ruralni razvoj, organska proizvodnja, politika kvaliteta i promocija, Akcioni plan - poljoprivreda i ruralni razvoj Organizacija zajedničkog tržišta).


Izvori

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije


Tagovi

Akcioni plan Ministarstvo poljoprivrede Žaklina Jurišić Ružica Gelo Propisi EU Poglavlje 11 Poljoprivreda i ruralni razvoj Radionica KEI GIZ

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Crkva Svete Petke u Vranju poznata je i kao Krstata džamija. Za vreme Turaka crkva je pretvorena u džamiju tako što je dograđen minaret, ali su Turci ostavili krst, pa je narod prozvao Krstata džamija.