• Poslovni model
  • 20.02.2018. 08:15

Povećajte svoju dobit izradom poslovnog Canvas modela

Savremeni poljoprivrednici su menadžeri svoje delatnosti. A menadžer mora da poznaje svoj poslovni model, kako bi ostvario zadovoljavajuću dobit i pripremio "teren" za nove investicije.

  • 666
  • 26
  • 0

Svako poslovanje mora se temeljiti na određenom poslovnom modelu. To je način na koji pravna, odnosno fizička osoba, obavlja određene delatnosti u svrhu ostvarivanja dobiti i/ili drugih interesa. Njime se daje odgovor kako je neka registrovana delatnost (proizvodnja, usluga) organizovana i kako ostvaruje zaradu. Pojednostavljeno, odakle dolazi novac.

Teren za nove investicije

Profitabilnost kod pojedinih delatnosti se bitno razlikuje. Faktori koji na to utiču uglavnom su makroekonomski npr. globalno tržište, političke odluke i slično. Pored navedenog, značajnija razlika u profitabilnosti je korišćenje poslovnog modela.

Preduzetnicima, menadžerima kao i početnicima služi za jasniji prikaz kompleksnosti poslovnih elemenata i temeljnih poslovnih odrednica. U poslovanju, spomenuti model je odgovor na probleme tržišta.

Iako je termin "poslovni model" gotovo nepoznat među poljoprivrednim proizvođačima i pružaocima usluga u vezi sa poljoprivredom, izradom poslovnih modela višestruko bi se povećala profitabilnost određene delatnosti. Savremeni poljoprivrednici su menadžeri svoje delatnosti. A menadžer mora da poznaje svoj poslovni model, kako bi ostvario zadovoljavajuću dobit i pripremio "teren" za nove investicije.

Poslovni model Canvas
Poslovni model Canvas (Foto: businesscanvas)

Živimo u tržišnom ekonomskom uređenju, gde ponuda i potražnja igraju temeljnu ulogu u svakom preduzetničkom poduhvatu. Profitabilnost je vezana uz tržišno takmičenje sa konkurencijom. Zato bi cilj današnjih poljoprivrednika trebalo da bude vrlo jasan, jednostavno rečeno "raditi nešto što drugi ne rade odnosno ostvariti dodatnu vrednost u odnosu na konkurenciju". Šta je dodatna vrednost? U tekstu je termin opisan i prikazano je nekoliko primera iz prakse. Dodatna vrednost, zasnovana na zahtevima tržišta neke proizvodnje/uslugem je ostvarenje sigurne dobiti.

Poslovni model "Canvas"

Vrlo jednostavan model. Mogu ga primenjivati poljoprivrednici, preduzetnici u malim i srednjim preduzećima ali i menadžeri u multinacionalnim kompanijama. Inovativni model koji se sve više koristi u poslednjih nekoliko godina. To je preduzetnički i menadžerski alat, kojim se dizajnira, opisuje, upoređuje, analizira i unapred testira određeni preduzetnički poduhvat (npr. od same ideje, investicije, organizacije rada, odabira prodajnog kanala i sl.). Korišćenje je vrlo jednostavno. Upisuju se određeni podaci, koji su presudni za poslovanje. Model se sastoji od devet osnovnih blokova.

Dodatna vrednost

Svaka delatnost se zasniva na dodatnoj vrednosti. To je najvažniji deo poslovnog modela. Ovde se upisuje po čemu je naš proizvod i/ili usluga bolja od konkurencije. Na koji način se rešava problem ciljne grupe. Koje su potrebe i/ili želje ciljne grupe zadovoljene našim rešenjem. Primeri u poljoprivredi su mnogobrojni. Dodatna vrednost u stočarskoj proizvodnji je uvođenje ekološke prihvatljive prakse, uvođenje automatizacije i robotike, prirodan odnos prema životinjama, prerada životinjskih proizvoda i slično. U ratarskoj proizvodnji uvođenje prakse precizne poljoprivrede, održivih metoda primenjenih na zemljištu, uvođenje novih kultura u setveni plan, skladištenje i prerada osnovnih sirovina i sl.

Kada se govori o sektoru hortikulture (voćarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo, cvećarstvo) dodatne vrednosti mogu biti vrlo posebne i ujedno vrlo interesantne za ciljane grupe. Kao primer može se navesti prerada, pakovanje, povoljniji kanali prodaje, internet trgovina, ekološka ili biodinamička proizvodnja i sl. Takođe, u drugim granama primarnih delatnosti mogućnosti se mnogobrojne. U pčelarstvu dodatna vrednost je inovativno pakovanje, ekološki proizvodi, dopunski proizvodi iz pčelarstva i sl. Dodatna vrednost je i minimalizacija troškova, brendiranje, investiranje u edukaciju, marketing i sl.

Ciljne grupe

U ovom bloku se opisuju kupci odnosno klijenti. Krajnji korisnici/potrošači našeg proizvoda i/ili usluge. Konkretno u poljoprivredi ciljne grupe su različite zbog kompleksnosti sektora. Kao primer mogu se navesti škole i učenički domovi (npr. aktuelna školska shema), prehrambena industrija, razni tržišni posrednici ili određena skupina ljudi koji direktno plaćaju za proizvod odnosno uslugu i sl.

Prodajni kanali

Agrar je vrlo složeni sektor. Tako su i prodajni kanali različiti - od jednostavnih do vrlo "komplikovanih". Poljoprivrednici bi trebalo, koliko je to god moguće, da sami odaberu prodajni kanal kako bi ostvarili veću dobit za svoj proizvod. Kod nekih proizvoda prodajni kanali uzimaju i preko 30% vrednosti krajnje cene. Navedena razlika u ceni se često naplaćuje primarnim proizvođačima. Prodajni kanali mogu biti direktni (često najpovoljniji kod manjih proizvođača/pružalaca usluga), preko posrednika (nezavisnog ili različite organizacije), preko različitih trgovačkih lanaca i sl.

Odnosi sa kupcima/klijentima

U ovom bloku odgovara se na sledeća pitanja: koji tipovi odnosa se žele uspostaviti, koji su već izgrađeni, jesu li željeni tipovi odnosa u skladu s ostatkom poslovnog modela, pitanje troškova i sl. Primeri u vezi sa poljoprivredom mogu biti: lični kontakt, društvene mreže, podrška u rešavanju problema, samoposluživanje, samo-berba, automatizovana usluga prodaje i sl.

Ključne aktivnosti

Pod ključnim aktivnosti se podrazumeva koje radnje su ključne kako bi se ostvarila dodatna vrednost odnosno dobit. Npr. planiranje i organizovanje proizvodnje (setva/sadnja, berba, prodaja), savetovanje, razvoj i istraživanje, marketing i dr.

Ključni resursi

Prema pravilu, za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju osnovni resursi su znanje, zemlja, rad i kapital. Dalje, ključni resursi mogu biti različite informacije, objekti, intelektualno vlasništvo (patenti, brend). Opisuju se resursi koji su potrebni da bi se ostvario poslovni poduhvat.

Ključni partneri

Ko su ključni partneri u poslovanju? Ko su dobavljači (semena, đubriva)? Koji su benefiti partnerstva? Koji su motivi za uspostavljanje partnerstva? To su neka od pitanja na koja se daje odgovor u bloku "ključni partneri". Zašto bi se trebalo ulaziti u partnerstva vrlo je jasno. Neki ulaze zbog ušteda i lakše prodaje, podele rizika i nesigurnosti u poslovanju i sl. Kada se govori o poljoprivredi, partnerski odnosi imaju vrlo važnu ulogu. Ključni partner jednog gazdinstva može biti banka, poljoapoteka, iznajmljivač zemlje, lokalna samouprava i dr.

Ostvarivanje prihoda

Odgovara na jednostavno pitanje - odakle dolazi novac? Upisuju se informacije kao što su željeni i/ili stvarni načini plaćanja, naplata proizvoda/usluga, licenciranje, razne provizije. Takođe, upisuje se šta se prodaje i na koji način, uglavnom svi izvori dobiti poslovnog subjekta. U vezi sa poljoprivredom, kao primer se može uzeti prodaja poljoprivrednih sirovina i proizvoda (žitarice, povrće, med, jaja, sokovi), izvođenje i naplata usluga (oranje, rezidba, čišćenje snega), iznajmljivanje poljoprivrednog zemljišta i objekata (visina rente).

Struktura troškova

Troškovi su deo svakog poslovnog poduhvata. Svaka delatnost ostvaruje određene vrste troškova. U vezi sa poljoprivrednim sektorom fiksni i varijabilni su najčešći oblici troškova. Cilj je minimalizovati rashode, odnosno povećati dodatnu vrednost i ostvariti zadovoljavajuću dobit. U ovom bloku se opisuju svi troškovi u vezi sa poslovnim modelom. Troškovi u poljoprivredi su vrlo različiti od gazdinstva do gazdinstva. Za primer možemo uzeti setveni materijal, osnovno stado, stočna hrana, energija, oglašavanje i edukacije. U tržišno orijentisanom gazdinstvu dobit mora biti veća od rashoda.

Održivi razvoj

Prilikom izrade poslovnog modela Canvas, neki autori opisuju dodatna dva bloka, koji se odnose na uticaj poslovnog modela na ljude i životnu sredinu. Time se obuhvataju sva tri aspekta poslovnog poduhvata: ostvarenje profita, uticaj na ljude i uticaj na životnu sredinu tj. održivi razvoj. Svi nabrojani blokovi međusobno su povezani.

Važnost poslovnog modela

Kreiranje sopstvenog poslovnog modela ima višestruke prednosti. Predduzetnik, investitor odnosno menadžer u svakom trenutku ima uvid u svoje poslovanje. Jednom opisani poslovni model se kontinuirano nadopunjuje, kako se posao menja. Koristi se u kreiranju kratkoročnih i dugoročnih planova. Dalje, koristi se za poređenje sa konkurencijom i kod predstavljanja poslovnih ideja.

Izrađeni primeri se mogu pronaći na internetu upisivanjem "Business Model Canvas". Preporučuje se da se iskoristi početak godine za izradu poslovnog modela. Kreiranjem i poznavanjem sopstvenog poslovnog modela dobićete jasniju sliku svog gazdnstva. Biće lakše upravljanje, a ostvariće se i dodatna dobit.

Foto: stefanolunardi / Bigstock


Tagovi

Poljoprivreda Ekonomija Preduzetništvo Poslovni model Canvas Tržište Organizacija Dobit Troškovi


Autor

Vladimir Miloš

Više [+]

Vladimir Miloš je magistar ekonomije sa specijalizacijom u poljoprivredi. Studirao i radio u Kraljevini Holandiji, radio na mnogim međunarodnim projektima, dobitnik dve dekanske nagrade, svojevremeno urednik studentskog časopisa "Plug". Poruka: Rizikuj! - Ako pobediš bićeš srećan, a ako ne pobediš bićeš mudriji.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

🍲 VLAŠKA PASTRMA🍲 KO JE PROBAO ZNA O ČEMU PRIČAMO 🍲👍 Svinjski paumflak ispod sača zaliven u masti. Pogledajte komentare naših kupaca.Sa ovim mesom Vas gosti ne mogu iznenaditi,uvek ga imate spremnog,samo izvadite iz masti i ugrejete u posud... Više [+]