• Privredna komora Vojvodine
  • 08.05.2017. 10:00

Predlozi iz baze do republičke Vlade

Odbor Udruženja poljoprivrede konstituisan je u Privrednoj komori Vojvodine (PKV), što je prvi korak u definisanju pravaca delovanja ka unapređenju poljoprivrede i stvaranju boljeg privrednog ambijenta. Sledeći korak je formiranje grupacija unutar Udruženja poljoprivrede. Pokrajinska Vlada će nastojati da prisustvuje svim sednicama ovog tela.

Foto: Privredna komora Vojvodine
  • 847
  • 41
  • 0

Izborni postupak za članove Odbora Udruženja poljoprivrede, u kome su organizovani članovi PKV iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrde, šumarstva, proizvodnje prehrambenih proizvoda, pića i duvana, sproveden je tokom marta. Odlučeno je da na čelo odbora stane dama, Olga Čurović, iz novosadske PZ "Industrijsko bilje", a za njenog zamenika izabran je Sebastijan Širmer iz "Sebaagrar" d.o.o. Senta.

Unapređenje poljoprivrede i formiranje grupacija

Prvi korak u definisanju pravca delovanja ka unapređenju poljoprivrede i stvaranju boljeg privrednog ambijenta upravo je konstituisanje Odbora Udruženja poljoprivrede. Sledeći korak je formiranje grupacija unutar Udruženja, kazala je Jelena Drobnjak, sekretarka Udruženja i dodala:

"Članice Privredne komore Vojvodine koje imaju isti ili sličan poslovni interes, kao i potrebu da zajedno sa drugim privrednim subjektima usklađuju međusobne odnose, svoje interese moći će da osvaruju kroz grupacije. Zadatak stručne službe Udruženja biće da sve probleme, sugestije i predloge usmeri u pravcu rešavanja ka onim institucijama koje su za to kompetentne. Takođe će permanentno raditi na edukaciji svojih članica i realizaciji sporazuma koji su zaključeni u inostranstvu".

Novoizabrana predsednica Odbora, Olga Čurović, naglasila je značaj ovakvog vida udruživanja:

"Sve što se bude predlagalo na sednicama Odbora Udruženja poljoprivrede PKV, zajedno sa predstavnicima komorskog sistema, ćemo u dobroj formi, sa jakim argumentima, predlagati Vladi Republike Srbije. A s obzirom na to da će predlozi dolaziti direktno iz baze, njihovo usvajanje i sprovođenje svakako će biti od velike koristi za poljoprivredne proizvođače".

Odbor Udruženja poljoprivrede

Novi komorski sistem pomaže svima

Predsednik Privredne komore Vojvodine, Boško Vučurević, podsetio je da je novim Zakonom o privrednim komorama, koji je na snagu stupio prvog dana ove kalendarske godine, postavljena čvrsta osnova za formiranje jedinstvenog komorskog sistema u Srbiji:

"Na ovaj način u potpunosti će se sa institucijama povezati svi privredni subjekti. Jedinstveni komorski sistem omogućiće rast privrede, a privrednici će imati veći uticaj na kreiranje regulatornog okvira i privrednog ambijenta".

Da je Privredna komora Vojvodine pravo mesto za okupljanje zainteresovanih strana koje će zajednički dolaziti do rešenja, naglasio je i Miloš Janjić, v.d. direktora novosadske Produktne berze.

Saradnja na svim nivoima je preka potreba

Saradnja pokrajinske vlade i PKV je preka potreba, koju u narednom periodu treba intenzivirati, rekao je Mladen Petković, pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo:

"Trudimo se i trudićemo se da prisustvujemo svim sednicama Odbora. Na taj način uzećemo aktivno učešće i saslušaćemo sve teme o kojima se bude pričalo. Neophodno je da imamo takav partnerski pristup. Želimo da zaključke sa sednica Odbora pretočimo u agrarnu politiku, a udruživanje poljoprivrednika u komorski sitem je pravi način da poljoprivrednici uzmu učešće u kreiranju agrarne politike".

Zaključeno je da promene u komorskom sistemu koje se već sada dešavaju, odnosno koraci koji su preduzeti kako bi se formirao jedinstveni komorski sistem, pokazuju pozitivna usmerenja.

Foto: Privredna komora Vojvodine


Tagovi

Miloš Janjić Mladen Petković Boško Vučurević Jelena Drobnjak Olga Čurović Sebastijan Širmer Odbor Udruženja poljoprivrede


Autorka

Jasna Bajšanski

Jasna Bajšanski, Zrenjanin

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

kako ste vi danas?