• Ptičji grip
  • 05.12.2016. 08:00

Prvi slučaj avijarne influence u Srbiji

utvrđena su uginuća šest labudova na području Koviljskog rita za koje je u Naučnom institutu za veterinarstvo iz Novog Sada i Nacionalnoj referentnoj laboratoriji za avijarnu influencu u Kraljevu utvrđeno da se radi o avijarnoj influenci kod divljih ptica izazvanoj sojem virusa H5N8.

Foto: bigstockphoto.com/ungvar
  • 1.008
  • 200
  • 0

U toku sprovođenja veterinarskog nadzora, utvrđena su uginuća šest labudova na području Koviljskog rita za koje je u Naučnom institutu za veterinarstvo iz Novog Sada i Nacionalnoj referentnoj laboratoriji za avijarnu influencu u Kraljevu utvrđeno da se radi o avijarnoj influenci kod divljih ptica izazvanoj sojem virusa H5N8.

Preventivne mere na snazi još od 24. novembra

Usled pojave avijarne influence u oktobru u više zemalja Evropske unije, između ostalog u Mađarskoj, Holandiji, Danskoj i Nemačkoj, Švajcarskoj i Hrvatskoj, Uprava za veterinu je preduzela odgovarajuće preventivne mere počev još 24.novembra. godine. Mere uključuju epizootiološki i veterinarski nadzor, edukaciju vlasnika živine i poboljšanje primene mera na farmama živine. U skladu sa praksom iz prethodnih godina tokom perioda preleta divljih ptica formirani su nacionalni i regionalni centri za praćenje situacije i sprečavanje širenja avijarne influence sa divljih i migratornih ptica na domaću živinu.

Srbija ima resurse da spreči širenje bolesti

Srbija apsolutno raspolaže adekvatnim resursima da se spreči širenje bolesti i izvrši efikasno suzbijanje, kao i odgovarajući pravni okvir koji je u potpunosti usaglašen sa pravilima kontrole u EU. Takođe, obezbeđena su i finansijska sredstva za eventualnu nadoknadu šteta vlasnicima živine.

Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivede i zaštite životne sredine poziva vlasnike živine, kako manje tako i one koji poseduju farme da se drže propisanih mera, da živinu drže u zatvorenom prostoru i da za sve neophodne informacije se obrate svom veterinaru koje smo mi u potpunosti pripremili za ovakve i slične situacije.

Veterinarske ekipe obilaze teren i obavljaju zdravstveni nadzor živine u celom području kao i edukaciju vlasnika. Veterinarska inspekcija je uvela mere na koje će se sprovoditi na tim područjima, koje uključuju mere pojačanog nadzora zdravstvenog stanja živine, kontrolu prometa živine, ptica, priplodnih jaja, proizvoda poreklom od živine i ptica i druge mere u skladu sa propisima. Veterinarske stanice vršiće stalnu edukaciju vlasnika u cilju podizanja nivoa biosigurnosnih mera na gazdinstvima i sprečavanja pojave i širenja avijarne influence. Uzgajivači živine dužni su da prijave svaku sumnju na bolest veterinaru ili veterinarskom inspektoru.

Simptomi bolesti:

  • Iznenadna uginuća živine, čak i bez simptoma bolesti,
  • Slabost i potištenost, uz nakostrešenost perja,
  • Veliki pad nosivosti jaja, loš kvalitet ljuske,
  • Respiratorni simptomi - kašalj, disanje na otvoreni kljun, otok glave i vrata,
  • Cijanoza kreste i podbradnjaka,
  • Tačkasta krvarenja na sluznicama i potkožnom tkivu.

Foto: bigstockphoto.com/ungvar


Izvori

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije


Tagovi

Avijarna influenca H5N8 Uprava za veterinu Preventivne mere


Autorka

Marija Antanasković

Više [+]

Diplomirani inženjer poljoprivrede sa višegodišnjim iskustvom u novinarstvu. Zaljubljenik u poljoprivrednu tehniku.