Zadnje aktivnosti

Poslednje aktivnosti korisnika mogu videti samo registrovani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu videti samo registrovani korisnici.
Za kompletne funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

  • Mineralna đubriva
  • 17.01.2022. 12:00

Rasipači mineralnog hraniva: Ušteda izborom pravog

Ako obrađujete veće površine ili možda koristite veće količine hraniva napravite svoju računicu i onda razmislite o uštedi hraniva i opravdanosti nabavke novog rasipača. Onaj dobar i dobro podešen štedi novac i pomaže u očuvanju životne sredine.

Foto: Depositphotos/stevanovicigor
  • 613
  • 214
  • 0

Kada govorimo o primeni mineralnih hraniva naši farmeri još uvek koriste terminologiju "bacam đubrivo", što bi svakako trebalo promeniti. Razlog za to leži pre svega u drugačijem pristupu poljoprivredi. Treba poznavati potrebe gajene biljke prema hranivima i sadržaj hranljivih materija na proizvodnim parcelama, što će se utvrditi uzorkovanjem zemljišta.

Pravilnom distribucijom, prema lokalnim potrebama, štedi se novac, energija uložena u proizvodnju hraniva, doprinosi se boljem kvalitetu vašeg proizvoda i vodi se računa o zaštiti životne sredine. Za ovo je potrebno znanje, analize, merenja, dobra mehanizacija i njena pravilna primena. Nikako ne smemo smetnuti s uma da se ispiranjem zemljišta ispiraju i drugi produkti (hraniva, pesticidi i drugo) i unose u podzemne vodotokove odakle koristimo neophodnu vodu.

Centrifugalni rasipači sa jednim ili dva diska

Za distribuciju hraniva koristimo različite uređaje. Prema mestu deponovanja delimo ih na one za raspodelu po celoj površini, u redove, sa setvom i međurednom kultivacijom, za unošenje na dubinu rada s organima oruđa za razrivanje, za obradu u trake ili uz podrivanje. Centrifugalni rasipači sa jednim ili dva diska, (nošeni ili vučeni), na kojima su dve ili više lopatica, najviše su zastupljeni.

Centrifugalni sa jednim ili dva diska, najviše su zastupljeni (foto: B. Ogrizović)

O kojim faktorima treba razmišljati kada koristimo ove priključne mašine:

  • hranivo, odnosno njegove karakteristike: oblik, tvrdoća, površina, prosečna veličina - prečnik i specifična težina granule;
  • uslovi sredine u kojima će se raditi: vetar, relativna vlaga vazduha, poravnatost terena i reljef - postojanje nagiba ili ne;
  • rukovalac - operater kome se poverava pravilno podešavanje rasipača, izbor brzine i režima rada;
  • rasipač od koga zavise: način distribucije hraniva, izbor tipa preklapanja prohoda, mogućnosti prilagođavanja i dizajn - karakteristike samog rasipača (broj obrtaja mešača, broj obrtaja diskova, ugao postavljanja i dužina lopatica, protok hraniva na diskove, mesto isticanja hraniva na disk, širina zahvata,...).

Od čega zavisi kvalitet mašina?

Gotovo svi imaju vrlo mali broj obrtaja mešača čime se ne oštećuje niti usitnjava hranivo. Položaj, veličina otvora i način regulacije otvora za isticanje hraniva na diskove treba da ispunjavaju sve zahteve za održavanje zadate norme u distribuciji. Diskovi mogu biti pokretani mehanički ili hidraulično. Na savremenim rasipačima postoje i senzori za merenje nagiba, brzine vetra, napunjenosti, i za automatsko održavanje poprečne raspodele hraniva koji omogućavaju poštovanje zadate norme. Kod ovakvih preko ISOBUS sistema unose se svi podaci za rad, a sve pokazatelje u radu moguće je dokumentovati.

Zahtevi za tačnu i ekonomičnu distribuciju hraniva trebalo bi da traju godinama. Potpuno ispunjavanje zahteva - tačnost, čini razliku po kojoj se definiše kvalitet rasipača. Ti zahtevi su: maksimalna preciznost, jednostavno podešavanje i rukovanje, maksimalna preciznost na ivicama parcele, laka manipulacija, širok radni zahvat, velika korisna zapremina sanduka, brza i logička kontrola podešavanja i na kraju trajnost - dugovečnost same mašine.

O čemu voditi računa pri nabavci?

Sistem preklapanja tragova kod rasipača može biti u obliku trougla ili trapeza. Trostruko preklapanje prohoda u obliku trougla ima veću preciznost u raspodeli hraniva, manje su osetljivi na vetar i vremenske prilike, na greške pri vožnji, u podešavanju i rukovanju. Trapezoidni model preklapanja ima sledeće nedostatke: lagane i kristalisane vrste đubriva imaju različita svojstva u distribuciji i zna se da se granule (čestice) sudaraju pri distribuciji. Kod velikih normi na spoljnim stranama imaju za posledicu povećanu osetljivost na vetar i na greške u vožnji i upravljanju. Otežano je podešavanje sa manjim zonama za preklapanje i preporučuje se obavezna provera preciznosti sa praktičnim setom (alatom) za proveru norme rasipanja.

Pogledajte vrstu mineralnih hraniva u priručniku, na karticama koje dobijete pri kupovini. Sistem identifikacije hraniva koristi se onda kada nisu korišćeni - provereni standardni proizvođači hraniva i njihovi podaci. Na osnovu analiza zemljišta ili biljne mase za određenu normu u kg/ha odredite potrebnu širinu zahvata i radnu brzinu. Podesite vrednosti na skali prema uputstvima proizvođača. Kalibracioni test protoka (kg/min) uradite obavezno za oba mesta isticanja hraniva. Podešavanje radnog zahvata: podesiti visinu rasipača, a lopatice u zavisnosti od norme i tipa hraniva. Pravilnim izborom diskova moguće je distribuirati minimalne (svega nekoliko kg/ha) ili izuzetno velike količine (i do 500 kg/ha) hraniva.

Podešavanje radnog zahvata: podesiti visinu, a lopatice u zavisnosti od norme i tipa hraniva

Izbor radne brzine prilagodite poravnatosti i nagibu parcele. Za sve radne brzine koje preporučuje proizvođač moguće je uraditi podešavanja uz priručnik - kalkulator i dijagram.

Podešavanje radnog zahvata se radi u prvom prohodu. Ako se to radi uz ivicu parcele vodite računa o preklapanju prohoda i zaštitnim zonama. Uz uputstvo, adekvatnu opremu, izbor sistema preklapanja moguće je pravilno podesiti rasipač. Korisnicima GNNS tehnologija ovo je olakšano. Pojedini proizvođači za svoje mašine tvrde da je za podešavanje dovoljno samo uneti normu, a sve ostalo radi ona sama. Gotovo svi renomirani proizvođači imaju svoje onlajn servise za pomoć u podešavanju. Farmeri mogu da koriste instrukcije na internetu, gde unošenjem traženih podataka putem mobilnih telefona dobijaju preporuke. Dovoljno je fotografisati dato i poslati je na onlajn servis proizvođača za izbor radnih parametara. Savremeni rasipači pogodni su za VRA - (Variable Rate Aplication), odnosno distribuciju promenljivih normi hraniva, bilo da za to koriste karte ili senzore za boju useva.

Rasipači s električnom promenom smera okretanja diskova

Onaj s vagom značajno utiče na kvalitet distribucije. Kod njih je stepen odstupanja u količini hraniva oko ± 1%. Sistem senzora kontinuirano sprovodi merenje u rasipaču i poredi ih s brzinom kretanja i potrebnom širinom zahvata. Vaganje se sprovodi i do 10 puta u sekundi, a senzori koji mere teret izrađeni su od nerđajućeg čelika. Jedan ili dva senzora, su postavljeni između prednjeg rama rasipača i hidrauličnog sistema traktora. Tehnika merenja i sistem upravljanja znače potpuno automatsko podešavanje količine i u potpunosti zavisno od brzine kretanja. Korišćenjem upravljačke jedinice osiguravate da se vrednosti koje ste podesili apsolutno poštuju uz neophodna preračunavanja (vlaga, nagib, brzina, vetar i zaštitna zona).

Podešavanje može se obavljati: manuelno, hidrulično, električno

Kod rasipača s električnom promenom smera okretanja diskova moguće je menjati sistem raspodele hraniva iz kabine traktora. Mogućnost promene smera okretanja "od centra" prema "u centar" i obrnuto daje najbolju mogućnost za rad bez izlaženja iz kabine traktora. Korekcija norme u odnosu na vetar obavlja se povećanjem broja obrtaja diska koji je prvi na udaru vetra. Kontrola (podešavanje) može se obavljati: manuelno, hidrulično, električno. Kod najnovih modela (s vagom, senzorima i merno kontrolnim uređajima), onim za rad na velikim brzinama ISOBUS kompatibilnim podešavanje se obavlja elektro hidraulički na terminalu u kabini traktora

Treba li ulagati u nabavku savremenih rasipača?

Svaki proizvođač bi u analizi svoje proizvodnje morao da proveri koliki su mu direktni troškovi hraniva za svaku biljnu vrstu koju proizvodi: pšenica, kukuruz, soja, šećerna, repa, ječam, suncokret i tako dalje. Sabrati ukupne troškove hraniva za celu površinu i godinu, pomnožiti ih sa brojem godina koliko će trajati eksploatacija novog rasipača, pa onda pristupiti daljem proračunu za novi.

Potencijalnu nabavku rasipača za vreme eksploatacije od deset godina uneti u ponuđenu tabelu i izračunati šta vas interesuje.

Rb

Kalkulacija

Gazdinstvo  x ha

Suma

1

Troškovi hraniva (din/ha)

 (din/ha)

 

2

Ukupni troškovi hraniva (din/god)

ha x (din/ha)

(din)

3

Ukupni troškovi hraniva za 10 godina

10 x ha x (din/ha)

(din)

4

Troškovi nabavke rasipača (din)

Tip xy

(din)

5

Troškovi održavanja rasipača za 10 godina + amortizacija

10 x (din/god)

(din)

Za gazdinstvo koje obrađuje 100 ha i uz potrošnju prosečno 400 kg/ha (različite vrste hraniva) sa prosečnom cenom od 65 din/kg ukupni tošak za godinu dana iznosi 350 x 65 x 100 = 2.600.000 din. Za 10 godina to je 26.000.000 dinara (preko 20.000 €). Nemojte sebi dozvoliti da to radite s nekvalitetnim rasipačem. Ako obrađujete veće površine ili možda koristite veće količine hraniva napravite svoju računicu i onda razmislite o uštedi hraniva i opravdanosti nabavke novog. Dobar i dobro podešen štedi novac i pomaže u očuvanju životne sredine.


Tagovi

Rasipači mineralnih đubriva Električna promena okretanja diskova Prvi prohod Širina radnog zahvata Centrifugalni rasipači


Autor

Branislav Ogrizovic

Više [+]

Diplomirani inženjer mehanizacije poljoprivrede. Preko 35 godina radnog iskustva u savetodavstvu. Prošao brojne edukacije iz ove oblasti. Jedan od osnivača Kluba 100P+, trenutno potpredsednik.


Partner

Agroklub d.o.o SRB

Bulevar oslobođenja 78, 21000 Novi Sad, Srbija
e-mail: [email protected] web: https://www.agroklub.rs/