• Bilateralni sastanak
  • 27.06.2015. 12:00

Sastanak Vlade Republike Srbije i Republike Srpske

Dogovorena je podrška nadležnim institucijama Republike Srpske u otklanjanju bilo kakvih barijera u robnom prometu, uvozu i izvozu, otklanjanju poteškoća pri plasmanu semena proizvodenog u Republici Srbiji.

  • 58
  • 4
  • 0

Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković održala je jučer, 26. juna 2015. godine, bilateralne sastanke sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevom Mirjanićem i ministrom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenkom Golić.

U razgovoru sa ministrom Mirjanićem dogovoreno je sprovođenje programa i odluka koje se odnose na kategorizaciju i unapređenje objekata za izvoz mleka i mlečnih proizvoda i proizvoda od mesa, na tržište Evropske unije i tržište Carinskog Saveza. Na ovaj način unaprediće se saradnja izradom Planova službenih kontrola, postupkom odobravanja, sprovođenjem i revizijom službenih kontrola kroz teorijski i praktični rad sa kolegama. U narednom periodu potrebno je omogućiti bolje prenošenje iskustava neophodnih subjektima u poslovanju hranom, vezano za službene kontrole objekata, kroz edukacije sa praktičnom obukom u objektima za izvoz.

Takođe, dogovorena je podrška nadležnim institucijama Republike Srpske u otklanjanju bilo kakvih barijera u robnom prometu, uvozu i izvozu, otklanjanju poteškoća pri plasmanu semena proizvodenog u Republici Srbiji, unapređenju saradnje kroz međusobnu razmenu informacija i iskustava u oblasti zdravlja bilja i biljnog karantina, registracije i primene sredstava za zaštitu bilja, registracije i ispitivanja sredstava za ishranu bilja, laboratorijskih ispitivanja, potvrda rezultata analiza i bezbednosti hrane.

Od posebne važnosti je realizacija projekta "Unapređenje zajedničkih aktivnosti na upravljanju poplavama u slivu reke Save" kao i projekta "Podrška upravljanju vodama na slivu reke Drine".

U oblasti životne sredine naglašena je potreba potpisivanja memoranduma koji će definisati prioritete, buduće aktivnosti i obaveze Republike Srbije, Republike Srpske i Crne Gore u procesu rešavanja problema zagađenja reke Lim.

Nakon bilateralnih sastanaka održana je zajednička sednica Vlada Republike Srbije i Republike Srpske.


Izvori

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije


Tagovi

Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević Bošković Stevo Mirjanić Izvoz mleka i mlečnih proizvoda Republika Srpska Republika Srbija Bilateralni sastanak Srebrenka Golić