• Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica
  • 27.02.2018. 10:15

Sremska Mitrovica: Saradnja poljoprivrednika i Agencije daje rezultate

Agencija svakodnevno pruža stručno savetodavne usluge korisnicima - poljoprivrednicima, preduzetnicima, prerađivačima, licima koja se bave turizmom, poklanjajući jednaku pažnju svim elementima politike ruralnog razvoja.

  • 183
  • 8
  • 0

Primarna delatnost Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica jeste pružanje podrške u sprovođenju poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, kao i uspostavljanje veze između korisnika, grada, ministarstava, pokrajinskih sekretarijata i svih ostalih organa, službi i institucija, koje svoje napore i svoja sredstva usmeravaju ka unapređenju poljoprivrede i položaja sela.

Agencija svakodnevno pruža stručno-savetodavne usluge korisnicima - poljoprivrednicima, preduzetnicima, prerađivačima, licima koja se bave turizmom, poklanjajući jednaku pažnju svim elementima politike ruralnog razvoja.

"Težimo ka uspostavljanju ujednačenog ruralnog razvoja, zasnovanog na održivoj poljoprivrednoj proizvodnji uz poštovanje prostornih, socijalnih, ekonomskih i ekoloških interesa sadašnjih i budućih generacija. Jedan od ciljeva jeste i kreiranje kvalitetne turističke ponude, utemeljene na prirodnom i kulturno-istorijskom nasleđu i uspostavljanje ruralnog područja sa zdravim, obrazovanim i zadovoljnim stanovništvom, sposobnim za prilagođavanje promenama uz očuvanje tradicionalnih vrednosti", kaže Petar Samardžić direktor Agencije.

Delotvorna komunikacija sa korisnicima

Svakodnevno se prate aktuelni konkursi i kreditne linije u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, i o tome se  informišu zainteresovani korisnici putem internet sajta, društvenih mreža, direktnom posetom, putem medija i putem besplatnih tekstualnih poruka - SMS obaveštenja.

“Ovaj vid informisanja se i pokazao kao najdelotvorniji. Imamo bazu od nekoliko hiljada korisnika iz različitih oblasti (ratarstvo, povrtarstvo, voćarstvo, stočarstvo, pčelarstvo, seoski turizam) koje informišemo o novinama u datoj oblasti. Pružamo i besplatnu administrativnu i tehničku pomoć i podršku nosiocima poljoprivrednih gazdinstava pri popunjavanju različitih zahteva, formulara, tumačenju pravilnika i prikupljanju dokumentacije radi konkurisanja i apliciranja za podsticajna sredstva i subvencije kod različitih organa. U okviru svoje delatnosti organizovali smo brojne edukacije, predavanja, prezentacije, savetovanja i studijska putovanja za poljoprivredne proizvođače, seoska udruženja građana koji ciljeve ostvaruju u različitim oblastima, kao i za subjekte koji se bave ruralnim turizmom”, dodaje Samardžić.

Posebna podrška povrtarima

Rezultati ove Agencije u prošloj godini su više nego zadovoljavajući. Dodeljeno je oko 1.500.000 dinara za finansiranje 10 udruženja građana sa teritorije Grada Sremska Mitrovica. U okviru podrške nosiocima poljoprivrednih gazdinstava sufinansirana je nabavka semenskog materijala i supstrata za povrtarsku proizvodnju. Cilj je bio intenzivnije korišćenje postojećih zemljišnih resursa i usmeravanje povrtara na nabavku deklarisanog i sertifikovanog semena, koje obezbeđuje i kvalitetniji rod.

Petar Samardžić
Petar Samardžić

"Odobreno je 50 zahteva sa ukupno oko 1.500.000 dinara, a posebno mi je drago što je među odobrenim zahtevima veliki broj žena i mladih koji se bave povrtarstvom. Jedno lice je ostvarilo pravo na sredstva za podsticaj u organskoj biljnoj proizvodnji, i tokom 2018. godine svakako ćemo nastaviti sa popularisanjem organskog vida privređivanja”, kaže direktor Agencije u Sremskoj Mitrovici.

Nadoknada štete poljoprivrednicima

Tokom septembra i oktobra prethodne godine u Agenciju je stigao veliki broj prijava štete, koju su usled lošeg vremena pretrpeli poljoprivrednici koji se bave proizvodnjom u zaštićenim prostorima, odnosno plastenicima. Stradale su folije, konstrukcije, pa i čitav rod.

“Odlučili smo da pokrijemo deo štete imaocima plastenika koji su pretrpeli materijalnu štetu, kojima je radna grupa za procenu poljske štete procenila iznos nastale štete, a koju nisu ostvarili pravo na odštetu po osnovu osiguranja.  Sa nešto malo manje od milion dinara pokrili smo deo štete za ukupno 11 poljoprivrednika, odnosno svima koji su podneli zahtev. Na inicijativu Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica, na sednici Skupštine Grada usvojena je odluka kojom je predviđeno umanjenje poreza na poljoprivredno zemljište u okviru poreza na imovinu za oko 30% u ovoj godini. Usvojena odluka predstavlja meru Grada za smanjenje posledica suše u 2017. godini i planirana je samo za 2018. godinu”, objašnjava Samardžić.

Budžet za 2018. veći za 5 miliona dinara

Za 2018. godinu odobren budžet je veći za pet miliona dinara, u odnosu na prethodnu godinu. Celokupno povećanje biće usmereno na podršku poljoprivrednicima, odnosno na mere politike ruralnog razvoja. Koje će to mere tačno biti u ovom momentu nije poznato, jer u Agenciji tokom godine osluškuju potrebe poljoprivrednika, pa u skladu sa realnim potrebama programiramo mere podrške. Nastavlja se  sa podrškom povrtarima i organskim proizvođačima i definitivno je poznato da će u 2018. godini u fokusu biti prerađivačka delatnost odnosno proizvodnja tradicionalnih proizvoda životinjskog porekla.

Foto: Zlatko Markovinović


Tagovi

Petar Samardžić Povrtari Nadoknada štete od suše Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica


Autor

Zlatko Markovinović

Glavni i odgovorni urednik televizije "Fruška gora", autor i voditelj poljoprivredne emisije "Zdrav domaćin".


Partner

Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica

Svetog Dimitrija 6, 22000 Sremska Mitrovica, Srbija
tel: +38122610573, e-mail: info@arrsm.rs web: http://www.arrsm.rs/