• Organizacije evropskih poljoprivrednika
 • 17.08.2017. 10:00

Šta je COPA-COGECA?

COPA i COGECA su veoma važne organizacije poljoprivrednika, koje se bore za ostvarivanje svojih interesa u Evropskoj uniji i van nje. Bave se svim ključnim pitanjima u vezi sa zajedničkom poljoprivrednom politikom (ZPP) proizvodnjom hrane, tržištom poljoprivrednih proizvoda, ruralnim razvojem i zaštitom životne sredine.

Foto: Naslovna Youtube-Printscreen/COPA-COGECA Official Channel
 • 2.660
 • 131
 • 0

Komitet profesionalnih poljoprivrednih organizacija (COPA) i Generalni komitet za poljoprivrednu saradnju u Evropskoj uniji (COGECA) - poznatiji su pod zajedničkim nazivom COPA-COGECA. Prva predstavnička organizacija evropskih poljoprivrednika, Komitet profesionalnih poljoprivrednih organizacija (COPA) osnovan je 6. septembra 1958. godine, dok su godinu dana kasnije (24. septembra), poljoprivredne zadruge Evropske unije stvorile svoju evropsku krovnu organizaciju čija je skraćenica COGECA.

Od svog osnivanja do danas Komitet profesionalnih poljoprivrednih organizacija (COPA) zastupa opšte i specifične interese poljoprivrednika u EU. Institucije Evropske unije su odmah prepoznale COPA kao organizaciju koja govori u ime celog evropskog poljoprivrednog sektora. S druge strane COGECA je glavno predstavničko telo za ceo poljoprivredni i ribarski sektor zadruga na nivou EU. Međutim, 1962. godine osnovan je sekretarijat zajednički radi u ime COGECA i COPA.

Struktura, ključni akteri i partneri

Kada je počela da radi COPA ja imala 13 članskih organizacija iz tadašnjih 6 država članica. Komitet profesionalnih poljoprivrednih organizacija danase se sastoji od preko 60 organizacija, od toga 27 organizacija su iz država članica Evropske unije, a 36 partnerskih organizacija su ostalih evropskih zemalja kao što su Island, Norveška, Švajcarska i Turska. 

COPA ima 50 radnih grupa, koji se bave specifičnim pitanjima koja su u vezi sa poljoprivrednom proizvodnju (žitarice, goveđe meso...) ili sa opštim pitanjima (životna sredina, ruralni razvoj, itd). Većinu tih radnih grupa je čine članovi iz obe organizacije, ali i COPA i COGECA, takođe, imaju samostalne radne ogranke. Aktuelni predsednik COPA je Martin Merild, inače on je 2012. godine izabran za predsednika Saveta za poljoprivredu i hranu u Danskoj.

COGECA trenutno ima 35 punopravnih članova iz država članica EU, 4 pridružena člana i 36 partnerskih organizacija, u koje spadaju predstavnici zemalja poput Islanda, Norveške, Švajcarske i Turske. COGECA je, takođe, član Zadruge Evrope, odnosno Međunarodna alijanse zadruga (ICA), a aktuelni predsednik ovog komiteta je Šveđanin Tomas Magnuson.

Prioriteti i aktivnosti

Glavna četiri cilja COPA su:

 • Razmatranje svih pitanja u vezi sa razvojem Zajedničke poljoprivredne politike;
 • Zastupanje interesa poljoprivrednog sektora u celini;
 • Traženje rešenja koja su od zajedničkog interesa;
 • Održavanje i razvijanje odnosa sa organima EU i bilo kojim drugim reprezentativnim organizacijama ili socijalnim partnerima uspostavljenim na evropskom nivou.

Najvažniji ciljevi COGECE su:

 • Zastupanje i odbrana opštih i specifičnih interesa evropskih poljoprivrednih, šumarskih, ribarskih i poljoprivrednih zadruga i doprinos razvoju zadruga uopšte;
 • Uticanje na odluke koje utiču na aktivnosti poljoprivrednih zadruga lobiranjem javnih institucija Evropske unije i drugih organizacija na nivou EU i na međunarodnom nivou;
 • Promocija uloge poljoprivrednih, šumarskih, ribarskih i poljoprivrednih zadruga;
 • Pružanje platforme za organizacije članica i zadruge da održe političke diskusije i razmene mišljenja o pitanjima politike i dodaju vrijednosti poljoprivrednih proizvoda i preduzeća;
 • Traženje i promocija rešenja za važna pitanjima od opšteg interesa;
 • Olakšavanje i koordinacija veza među svojim članovima i kancelarijama svojih članova u Briselu, kao i pružanje usluga za kooperativno umrežavanje;
 • Promovisanje diskusije i razmene mišljenja sa Komitetom profesionalnih poljoprivrednih organizacija COPA i drugim predstavnicima organizacijama na nivou Evropske unije i na međunarodnom nivou;
 • Sprovođenje pravnih, ekonomskoj, finansijskih, socijalnin i ostalih analiza i studija od interesa za poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i zadruge poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Sekretarijat COPA-COGECA pruža stalnu analizu, komunikaciju i stručno znanje svojim nacionalnim organizacijama članicama i evropskim zadrugama. S tim ciljem ovaj sekretarijat priprema sastanke radnih grupa, izveštaje i radne listove.

Tri osnovne ideje

Radne strukture COPA-COGECA određuju tri osnovne ideje:

 1. Omogućavanje predstavnicima Evropske unije iz različitih poljoprivrednih proizvodnih sektora i područja da raspravljaju o pitanjima u vezi sa određenim sektorom ili područjem, odnosno predlaganje rešenja za postavljene problema;
 2. Koordinacija rada u ukupnom kontekstu poljoprivrede, poljoprivredne politike i politike uopšte;
 3. Zajedničko predstavljanje svih sektora i oblasti.

Ogranizaciona struktura COPA-COGECA

Da bi se to ostvarilo COPA i COGECA imaju sledeću organizacionu strukturu:

Prezidijum - obično sastaje svakog drugog meseca. Njegova glavna funkcija je da donese sve neophodne odluke i organizuje aktivnosti COPA-e. Pozicije praesidiuma se uzimaju zajedno sa COGECA kad god se tiču poljoprivrednog sektora u celini. Prezidijum COPA se redovno sastaje sa Komesarom za poljoprivredu i ruralni razvoj, a trenutno je to Fil Hogan, i s njim razgovara o opštem razvoju Zajedničke poljoprivredne politike, tržišnoj situaciji, pitanjima od opšteg i posebnog značaja, poput spoljno-trgovinskih odnosa Evropske unije.

Predsedništvo - prezidijum iz svojih članova bira predsednika i šest potpredsednika na mandat od dve godine. Predsedništvo COPA, koji se obično sastaje jednom mesečno, i Predsedništvo COGECA zajedno formiraju Koordinacioni odbor koji pokušava postići dogovor o aktivnostima i stavovima COPA i COGECA.

Sekretarijat - on zajednički radi u ime COGECA i COPA. Osigurava nesmetano i efikasno funkcionisanje te dve organizacije i sprovođenje odluka koje donose Prezidijumi COPA i COGECA. On omogućava kontinuiranu analizu, komunikaciju i stručno znanje svojim nacionalnim organizacijama članicama i evropskim zadrugama. U tom cilju svake godine priprema stotine sastanaka Radne grupe, izveštaja i radnih i radnih mesta;

Odbor za koordinaciju politike svakog meseca razmatra određena glavna horizontalna pitanja i predloge radnih grupa COPA-COGECA pre nego što se podnesu predlozi. Svake sedmice Komitet takođe razmenjuje informacije, koordinira aktivnosti i prati odluke koje je doneo Prezidijum.

Radne grupe - COPA ima 50 radnih grupa. Većina tih radnih grupa konstituisano je zajedno sa COGECA, ali i COPA i COGECA, takođe, imaju samostalne radne grupe. One razmatraju sva pitanja koja se tiču njihovog sektora, bilo na sopstvenu inicijativu ili na zahtev Prezidijuma ili predsednika COPA ili COGECA.

Kooperativni koordinacioni odbor (deluje samo u sklopu COGECA) - ima zadatak pripreme rada Prezidijum COGECA.. Njegova uloga je, takođe, i razmena informacija, koordinisanje aktivnosti i praćenje odluka koje je donio Prezidijum, a koordinira i rad zajedničkih radnih grupa COPA-COGECA;

Bienialski kongres - ima zadatak da informiše učesnike i razmenjuje stavove o bitnim oblastima politike. Takođe, može da daje predloge o opštoj politici COGECE.

Izvor: copa-cogeca.eu


Tagovi

COPA COGECA DG-AGRI ZPP Zajednička poljoprivredna politika Poljoprivreda Evropska unija EU Martin Merild Peka Pesonen Tomas Magnuson Fil Hogan Zadruge Organizacija Ciljevi Ideje Brisel


Autor

Marinko Tica

Više [+]

Marinko je profesor književnosti s višegodišnjim novinarskim iskustvom u elektronskim medijima. Naročito je zainteresovan za teme i zbivanja u agraru, a zamenik je urednika na Agroklubu.


Partner