• Studenti
  • 26.11.2014. 13:29

Studenti poljoprivrednog fakulteta na praksi

Prakse na terenu pružaju studentima mnogo znanja koji će im koristiti u budućnosti!

  • 291
  • 8
  • 0

Zainteresiranost studenata za ovakav oblik nastave je velik, kaže dr Jan Turan profesor sa Poljoprivrednog fakulteta - univerziteta u Novom Sadu. Tokom prakse fakultet dobija povratne informacije od poslodavaca. Danas je zanimanje inženjera poljoprivrede perspektivno i traženo jer, kako kaže profesor, nije problem proizvesti 7 tona kukuruza, problem je proizvesti 12, 15 tona i zato su studenti koji imaju kvalitetno znanje traženi na tržištu rada. Poljoprivreda proizvodi višak vrednosti, a uloga inženjera poljoprivrede ogleda se u tome da se poveća prihod po jedinici površine.

Studenti na praksi su studenti treće godine Poljoprivrednog fakulteta i kako navode, zadovoljni su praksom. Kažu da mnogo nauče na terenu i da je rad veoma koristan i da mogu da postanu dobri inženjeri pomoću tih praksi.


Tagovi

Praksa Studenti Poljoprivredni fakultet Univerzitet u Novom Sadu Dr Jan Turan Inženjer Zanimanje Poslodavci Posao Rad na terenu