• Klimatske promene
  • 23.09.2020. 13:30

Ublažiti klimatske promene - štednjom vode i održavanjem plodnosti zemljišta

Da bi se ublažile klimatske promene neophodno je voditi računa o potrošnji i štednji vode na svim nivoima, održavanju plodnosti zemljišta da se spreči dezertifikacija (pustošenje) zemljišta, zaključci su simpozijuma o upravljanju vodama u poljoprivredi u uslovima klimatskih promena.

Foto: Aleksa Lipovac
  • 81
  • 4
  • 0

Simpozijum pod nazivom "Navodnjavanje i odvodnjavanje u svetlu klimatskih promena" održan je u Vršcu u organizaciji Srpskog društva za proučavanje zemljišta (SDPZ), Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, sa fokusom na aktuelne teme o upravljanju vodama u poljoprivredi u uslovima klimatskih promena.

Kako se navodi u saopštenju dostavljeno redakciji Agrokluba, govoreno je o primeni daljinske detekcije, adaptacionim merama na klimatske promene u sektoru poljoprivrede, racionalnom i efikasnom korišćenju zemljišta i voda u poljoprivredi, novim platformama za praćenje parametara zemljišta, zatim o korišćenju satelita u poljoprivredi.

Neophodno znanje u primeni agrotehničkih mera

JVP "Srbijavode" iznelo je pregled izvedenih projekata u vezi sa odbranom od poplava, prevlaživanja zemljišta i planove za razvoj navodnjavanja na više lokacija, kako bi se blagovremeno pripremili za moguće negativne uticaje na izmenjene klimatske uslove.

Započeta izrada Nacrta plana upravljanja rizicima od poplava

U saradnji sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), održana je i panel diskusija na temu adaptacije poljoprivrede, gde je zaključeno da, da bi se ublažile klimatske promene neophodno je voditi računa o potrošnji i štednji vode na svim nivoima, održavanju plodnosti zemljišta da se spreči dezertifikacija (pustošenje) zemljišta.

Takođe, neophodno je podizanje kapaciteta rudskih resursa, preko stalnih obuka, sticanja veština i znanja za korišćenje novih informacionih tehnologija, agrotehničkih i hidrotehničkih mera na svim nivoima: od poljoprivrednika - samouprave, naučne zajednice, državnih institucija, u svrhu ublažavanja i adaptacije na klimatske promene. 


Tagovi

Simpozijum Navodnjavanje Odvodnjavanje Klimatke promene Poljoprivredno zemljište Agrotehničke mere


Autorka

Julijana El Omari

Više [+]

Diplomirani novinar specijalizovan za agro novinarstvo. U poslu i životu vodi se Ničeovom formulom sreće: jedno "da", jedno "ne", jedna prava linija, jedan cilj...