• Izmena Zakona o GMO
  • 21.05.2015. 10:30

Vlada će dozvoliti promet GMO!

Srbija pripada maloj grupi zemalja koje imaju najrestriktivnije zakone o genetički modifikovanim organizmima. Kod nas je zabranjena njihova proizvodnja i promet. Sve do sad, pošto se država priprema da promeni Zakon o GMO.

Foto: Glogster, Novosti, Nova ekonomija
  • 174
  • 61
  • 0

Konferencija "Budućnost proizvodnje soje u Srbiji - značaj označavanja GM free proizvoda i izazovi otvorenog tržišta" okupila je selekcionere, proizvođače i predstavnike prehrambenih kompanija, koji svoj prosperitet baštine u proizvodnji genetički nemodifikovane soje.

Važna bezbednost hrane

Na skupu je govorio i državni sekretar u ministarstvu poljoprivrede Danilo Golubović, koji je rekao da će naš restriktivan Zakon o GMO-u biti izmenjen da bi se udovoljilo zahtevu Svetske trgovinske orgnizacije koja to traži. "Kada govorimo o Zakonu o GMO-u - da li će biti promenjen? Da - biće promenjen. Da li postoji tajna verzija Zakona? Ne - ne postoji tajna verzija zakona! On će biti predmet konsenzusa. Zakon će biti promenjen, pre svega zbog bezbednosti hrane i zaštite zdravlja naših potrošača. S druge strane, Vlada nikada neće dozvoliti kultivisanje semena GMO na teritoriji Srbije", bio je jasan Golubović. Dakle, iz Ministarstva poljoprivrede predlažu da se u zemlji dozvoli promet genetički modifikovanih organizama, ali ne i njihovo gajenje.

Ukoliko je potrebno, treba raspisati referendum

Nikola Vujačić
Nikola Vujačić, Viktorija grupa

Viktorija grupa je najveći prerađivač soje kod nas. Isključivo genetički nemodifikovane. Nikola Vujačić iz Viktorija grupe apeluje na Ministarstvo poljoprivrede da bude izuzetno obazrivo kada se bude menjao Zakon o GMO-u.

"Ja sam čovek koji ne veruje u GMO. Pitanje GMO mora biti pitanje opšteg nacionalnog konsenzusa. Bez obzira na sve, ukoliko je potrebno, treba raspisati referendum o tom osetljivom pitanju. Društvo zapravo mora da izmeri rizike, da izmeri ekonomske efekte. Jako je važno reći farmerima šta znači GMO sačma, šta znači NON-GMO sačma, koliko će sojino zrno manje vredeti ako imamo GMO sačmu. Apelujem da se svi argumenti stave na sto, i da zaista postoji javna rasprava, da ne dobijemo zakon preko noći, o kome niko neće znati ni ko ga je napisao ni zašto ga je napisao", kaže Vujačić.

Nemoguće postići konsenzus

Miladin Ševarlić
Miladin Ševarlić, Društvo agrarnih ekonomista

Sekretar Golubović je rekao da će zakon biti donet uz konsenzus u društvu, ali nakon izjave predsednika Društva agrarnih ekonomista, Miladina Ševarlića, jasno je da do njega ne može doći. "Konsenzusa ne može biti, jer je od ukupno 168 opština i gradova u Srbiji, 123 opštine i grada usvojilo Deklaraciju protiv GMO organizama i sirovina od GMO, odnosno protiv uvoza, uzgoja i plasmana. To je ¾ opština u Srbiji. U tih 123 opštine i grada, odluka je bila jednoglasna bez obzira na političku pripadnost odbornika. Ako se poštuje demokratski princip u ovoj zemlji, onda republička vlada ne može biti protiv demokratske većine Srbije", konstatovao je Ševarlić.

Dakle, otvorena je još jedna podela u našem društvu. Važno je da se o GMO otvoreno priča, a da argumente iznose stručnjaci iz te oblasti. Prvo bi trebalo razmotriti da li postojeći Zakon mora da se menja. Svakako najlošije rešenje bi bilo da se Zakon donese po hitnom postupku bez javne debate.

Foto: Glogster, Novosti, Nova ekonomija


Tagovi

Danilo Golubović Nikola Vujačić Miladin Ševarlić Proizvodnja soje GMO Vlada Ministarstvo poljoprivrede Referendum Bezbednost hrane Konsenzus Zakon Viktorija grupa


Autor

Đorđe Simović

Više [+]

Dugogodišnji agrarni novinar, objavljuje u štampanim i elektronskim medijima u zemlji i regionu. Nosilac više nagrada za agrarno novinarstvo. Moto: "Nemoj pa se ne boj."