• Pošumljavanje

Vojvodina sa najmanjim stepenom šumovitosti u Srbiji, ali i u Evropi

Da bi se dostigla optimalna šumovitost predviđena prostornim planom AP Vojvodine, šumovitost bi trebalo da se uveća više nego duplo.

Foto: Verica Matić
  • 123
  • 6
  • 0

Državna revizorska insitucija objavila je izveštaj o pošumljavanju u Republici Srbiji, gde se navodi da AP Vojvodina sa ispod sedam odsto površine pod šumama predstavlja područje sa najnižim stepenom šumovitosti u Srbiji i Evropi.

Da bi se dostigla optimalna šumovitost predviđena prostornim planom AP Vojvodine, šumovitost bi trebalo da se uveća više nego duplo. U 14 opština AP Vojvodine stepen šumovitosti je ispod jedan odsto.

Za (ne)pošumljavanje Vojvodine krive lokalne samouprave?

Prema podacima iz Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014 - 2024. godine i Nacionalne inventure šuma iz 2009. godine, stepen šumovitosti u Republici Srbiji je 29,1 odsto, dok bi prema postavljenim ciljevima u Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine, optimalna šumovitost trebalo da bude 41,4 odsto. U periodu od 2015 - 2019. godine utvrđen je pad u obimu pošumljavanja - osnivanju novih šuma za oko 40 odsto i to sa 992 hektara u 2015. godini na 614 hektara u 2019. godini.

Vojvodinašume da dodese plan i preduzme aktivnosti

Prema Programu pošumljavanja neobraslih površina JP "Vojvodinašume" za period od 2014. do 2017. godine, od planiranih 1.196 hektara, pošumljeno je 509 hektara, odnosno 43 odsto planiranog, istraživanja su Revizorske institucije. JP "Srbijašume" i JP "Vojvodinašume" planirali su pošumljavanje (osnivanje novih šuma) od 2.218 hektara u desetogodišnjim osnovama gazdovanja šumama koje su istekle 2017, 2018. i 2019. godine.

Od planiranog pošumljavanja je realizovano 1.476 hektara, odnosno 1/3 planiranog nije realizovano.

Državna revizorska institucija je nakon sprovedene revizije subjektima revizije između ostalih dala preporuku Javnom preduzeću "Vojvodinašume" da donese plan pošumljavanja parcela koje su dodeljene Zaključkom Vlade Republike Srbije i preduzme aktivnosti kako bi navedene površine bile pošumljene u skladu sa planom.


Tagovi

Pošumljavanje Vojvodinašume Državna revizorska institucija


Autorka

Julijana Kuzmić

Više [+]

Diplomirani novinar specijalizovan za agro novinarstvo. U poslu i životu vodi se Ničeovom formulom sreće: jedno "da", jedno "ne", jedna prava linija, jedan cilj...