• Dr Agro
 • 31.08.2018. 10:00

Zašto je važna bazna saturacija?

Bazna saturacija predstavlja meru prisustva kalcijuma, magnezijuma, kalijuma, natrijuma i vodonika u zemljištu. Još se zove i katjonska sposobnost zemljišta. 

Foto: YouTube / Print Screen
 • 765
 • 37
 • 0

Jedna od najvažnijih mera koju dobijamo prilikom analize zemljišta jeste bazna saturacija. Ona predstavlja meru prisustva kalcijuma, magnezijuma, kalijuma, natrijuma i vodonika u zemljištu. Još se zove i katjonska sposobnost zemljišta. 

Koji je idealan odnos bazne saturacije?

U svakom zemljištu postoje prethodno pomenuti elementi, koji stoje u međusobnom odnosu. U zavisnosti od toga kakav je taj odnos, zavisi njihova dostupnost, kao i mnogih drugih. Idealan odnos bazne saturacije je: 

 • kalcijum (Ca) 65%-75%
 • magnezijum (Mg) 15%-20%
 • kalijum (K) 2%-7%
 • natrijum (Na) manje od 10%
 • vodonik (H) manje od 10%

Ovaj odnos je gotovo nemoguće ostvariti bez intervencije čoveka. Zbog toga su mnoga zemljišta u svetu nedovoljno snažna da proizvedu maksimalne prinose.

Kako čovek može da deluje?

Da bi čovek delovao, bitno je da razume da kalcijum u baznoj saturaciji mora da bude što je moguće veći - čak i 80%. Magnezijum bi trebalo da bude što je moguće manji, ali ne ispod 10%. Kalijum je poželjan na nivou 7%, pa čak i 8%. Natrijum je poželjno da bude minimalan, odnosno ispod 1%, dok je vodonik potrebno držati, kako je već napisano, ispod 10%.

Bazna saturacija se podešava na sledeći način:

 • kalcijum i magnezijum se rešavaju kalcifikacijom i gipsizacijom zemljišta;
 • natrijum drenažom i gipsizacijom;
 • kalijum đubrenjem kalijum đubrivima;

Važno je napomenuti da bez bazne saturacije nema razumevanja tehnologije đubrenja i uopšte kvaliteta zemljišta. 

Pogledajte video:


Tagovi

Bazna saturacija Elementi u zemljištu Analiza zemljišta Dr Agro


Partner

Dr Agro

Sterijina 117, 26300 Vršac, Srbija
tel: 0658889906, e-mail: emaildragro@gmail.com web: http://www.dragro.org/