Đubriva

Mineralna i organska đubriva te poboljšivači tla

Granosano Evo 6:16:0

Organsko mineralno gnojivo • za organsku i održivu poljoprivredu • korisno u održavanju organskog sastava tla • za kisela tla s nedostatkom fosfora •...

cena na upit

Ennekappa 7:0:21

Organsko mineralno gnojivo • dostupan u peletima, sadrži agrogel • progresivno otpuštanje elemenata biljku opskrbljuje izbalansiranim hranjivim tvarim...

cena na upit

Progress Micro 6:5:13

Organsko mineralno gnojivo • stimulira hranjivost zemlje te daje magnezij, sumpor i elemente u tragovima • kako bi i potrebe najzahtjevnijih kultura b...

cena na upit

Proeco 5:10:10

Biološki NPK na bazi životinjskih i biljnih proteina Organsko gnojivo izrađeno ekskluzivno za Pro-eco prema karakteristikama tla i klimatskim uvjetima...

cena na upit

humus kalifornijskih glista

Humus u prvom redu vrlo povoljno utječe na strukturu tla. Teška i zbijena tla postaju huminizacijom rastresitija, rahlija i lakša, a time se poboljšav...

≈ 6,64 € 780,14 din

Grena Gran Semina 4.10.0. + Zn

Grena Gran semina 4.10.0. + Zn je organo-mineralno gnojivo s 4% organskog dušika (N) i 10% fosfor(V)-oksida (P2O5) koji pospješuju proliferaciju korije...

≈ 16,42 € 1.934,13 din

Grena life 4.6.10. S + 2 MgO

Grena life je gnojivo dobiveno reakcijom između organskog GRENA matriksa i mineralnih materijala (mekih fosfatnih minerala, kalij-sulfata i dolomita)...

≈ 19,05 € 2.244,98 din

Aquos K gnojivo sa kelatnim kalijem

Aquos K više nemamo u ponudi i zamijenjen je proizvodom Kappabios. Za dodatne informacije kontaktirajte nas.

cena na upit

Glistenjak organsko ovčije djubrivo

Farma  ovaca prodaje  glistenjak  organsko djubrivo od ovčije balege. Glistenjak je od kvalitetnog prevrelog ovčijeg djubriva(ne od lisća, kartona, pa...

≈ 0,09 € 11,00 din

Olivo special 9:1:1 + CaO

Grena olivo special zamijenjen je proizvodom Grena biosprint calcio. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas.

cena na upit

Borox gnojivo na bazi bor-a

BOROX je gnojivo na bazi bora koji djeluje tako da poboljšava polinaciju, translokaciju i sintezu kalija. Nadomješta manjak bora u biljkama. Možemo ga...

≈ 14,04 € 1.662,76 din

Energos P gnojivo sa fosforom

Proizvod više nemamo u ponudi. Za dodatne informacije kontaktirajte nas. 

cena na upit

Rush N dušik i mikro elementi

Proizvod je zamijenjen proizvodima: OrganorN12, Azobios, Lyso amin. Za dodatne informacije kontaktirajte nas. 

cena na upit

Matur K organo- mineralno gnojivo s kalijem

Matur K zamijenjen je proizvodima Kappabios, Alga plus i First sun. Za dodatne informacije kontaktirajte nas. 

cena na upit

GRANUPOTASSE - Kalijev sulfat - Granulirano gnojivo

GranuPotasse osigurava optimalnu prihranu kalija i sumpora (kao sulfat). Učinkovtost osnovne gnojidbe za vrijeme početnih faza rasta usjeva. Visoka kv...

cena na upit

Oligomix

OLIGOMIX - Gnojivo sa visokim sadržajem mikroelemenata organskog podrijetla. Oligomix je folijarno gnojivo s visokim sadržajem specifično uravnoteženi...

cena na upit

Suho topivo gnojivo - Tropicel (idealan za voćarstvo)

Tropicel je suho topivo gnojivo idealan za primjenu u voćarstvu u jesen. Također, može se koristiti i u vinogradarstvu i ukrasnom bilju. Osim mikroele...

cena na upit

Stranica 1 od 18. Rezultati 1 - 20 od 349.