• Plamenjača paprike
  • 11.09.2019. 08:00

Kako prepoznati i sprečiti plamenjaču paprike?

Simptomi bolesti su različiti i zavise od fenofaze razvoja biljke u kojoj je ostvarena zaraza, mesta infekcije i meteoroloških uslova.

Foto: Depositphotos/ilixe48
  • 702
  • 35
  • 0

Plamenjača je jedna od najznačajnijih i najopasnijih bolesti paprike, ali i paradajza i krastavca. Prouzrokovač (Phytophthora capsici) je veoma destruktivan i može da smanji prinos 40-100%. Do masovnih šteta dolazi ako se u gramu zemljišta nađe više od 25 oospora.

Simptomi zavise od nekoliko faktora

Simptomi bolesti su različiti i zavise od fenofaze razvoja biljke u kojoj je ostvarena zaraza, mesta infekcije i meteoroloških uslova. Na mladim biljkama paprike i rasadu simptomi bolesti se manifestuju u vidu poleganja ili uvenuća, jer biljke bivaju zaražene u predelu korenovog vrata koji nekrotira. 

Na odraslim biljkama u slučaju zaraze korenovog vrata dolazi do nekroze, koja ga prstenasto obuhvata, usled čega se simptom ispoljava u vidu ugnutih prstenastih krugova. U tom slučaju prekida se dotok vode i mineralnih materija, te biljke naglo venu i suše se.

Pergamentnost ploda 

Patogen preko lisne peteljke može da prodre i u lisku, što je ređa pojava. Na listovima se u početku pojavljuju sitne tamnozelene pege, koje se vremenom povećavaju i suše. Prodiranjem patogena iz zaraženog stabla kroz peteljku plodovi bivaju zaraženi i simptomi se manifestuju u zavisnosti od ekoloških uslova. U uslovima povećane vlažnosti na kontaminiranim delovima ploda javlja se tamnozelena boja. Potom plodovi postaju mekani i na površini se pojavljuje beličastva prevlaka od konidiofora i konidija. 

Bolesti i insekti paprike kod uzgoja na otvorenom

Ukoliko posle infekcije nastupi toplo i suvo vreme plodovi se suše i smežuravaju, tkivo perikarpa se raspada, te od ploda ostane samo providna pokožica. Ovakvi plodovi ostaju na biljci, a pojava je poznata kao "pergamentnost" ploda.

Prenosi se s parcele na parcelu

Phytophthora capsici se održava micelijom ili oosporama u semenu, biljnim ostacima, zemljištu, vodi ili stajnjaku. U zemljištu micelija se održava 5-10 meseci, dok se oospore mogu održati duže. U zagrejanom zemljištu koje je zasićeno vodom, micelija se aktivira i nastavlja dalje da se razvija. Svoju zarazu širi zoosporama koje se raznose vodom. Infekcija se najčešće ostvaruje na podzemnim i prizemnim delovima stabla biljke. Održavanje patogena u vodi je kratko, ali dovoljno da se pri zalivanju biljke prenese sa parcele na parcelu.

Preventiva je najvažnija

Zaštita paprike od plamenjače je složena i obuhvata niz mera. Potrebno je sprovesti odgovarajuće preventivne mere da ne bi došlo do infekcije, jer obolele biljke se ne mogu oporaviti, niti se dalji razvoj bolesti može bilo čime sprečiti. 

U područjima gde se patogen nalazi obavezna je dezinfekcija zemljišta, koja se sprovodi vodenom parom, fumigantima ili kontaktnim fungicidima. Tokom rasađivanja svaku biljku treba zaliti rastvorom preparata na bazi propamokarb-hidrohlorida, a posle se vrši tretiranje fungicidima na bazi metalaksila ili mankozeba. 

Za zalivanje biljaka ne sme se koristiti voda u kojoj se nalazi patogen. U slučaju da se bolest masovno pojavi, obolele biljke treba počupati i spaliti. Većina gajenih sorti paprike osetljiva je na ovaj patogen, te važan savet kojeg se treba obavezno pridržavati u proizvodnji je plodored, koji podrazumeva smenu biljaka u prostoru (poljosmena) i vremenu (plodosmena).

Autorica: Milica Perućica, Savjetodavna Srpske


Povezana biljna vrsta

Paprika

Paprika

Engleski naziv: Sweet pepper | Latinski naziv: Capsicum annuum L.

Paprika je cenjena zbog visokog sadržaja vitamina (posebno C), zatim šećera, belančevina, mineralnih soli i dr. Koristi se tokom cele godine, u svežem stanju, i u prerađenom... Više [+]

Izvori

Savjetodavna Srpske


Tagovi

Plamenjača paprike Simptomi Uzgoj paprike Paprika