• Rasad paprike
  • 15.03.2019. 10:00

Pikiranje paprike - koje su najčešće greške?

Pikiranje je presađivanje biljaka, a svrha je proizvodnja kvalitetnog rasada povrća. Treba skrenuti pažnju na nekoliko čestih grešaka koje poljoprivrednici naprave prilikom pikiranja.

Foto: Mirjana Dijan
  • 1.117
  • 54
  • 0

Veliki broj povrtarskih vrsta uzgaja se iz rasada. Rasad se uzgaja u zaštićenom prostoru, gde ostaje do određene faze, koja je karakteristična za svaku vrstu, a nakon toga presađuju se na stalno mesto.

Proizvodnja rasada paprike započinje setvom u kontejnere. Kada mlade biljke razviju prva dva prava lista može se krenuti sa pikiranjem. Pikiranje je presađivanje biljaka, a svrha je proizvodnja kvalitetnih sadnica povrća. Za pikiranje je potreban supstrat, kontejneri, pripremljeno mesto na koje ćemo biljke paprike slagati i dovoljan broj nežnih i uvežbanih ruku, koje će to pikiranje obaviti. Mlada biljka paprike je nežna i lako puca, zato je jako važno da je onaj ko obavlja tu radnju uvežban i da to obavlja nežno, sa puno pažnje.

Treba skrenuti pažnju na nekoliko čestih grešaka, koje poljoprivrednici prave prilikom pikiranja:

Previše zemlje u kontejnerima - Ako supstrat i nakon navodnjavanja ostaje na površini kontejnera, napravili smo grešku. Naime, prilikom navodnjavanja voda će kliziti van tog supstrata i trebaće nam veća količina vode za navodnjavanje, kako bi uspeli zaliti biljke u takvom kontejneru. Ako su u istom kontejneru neke biljke sa manje supstrata, one će konstantno dobijati više vode i biti natopljene. To je veliki problem jer kod ovako natopljenih biljaka dolazi do pojave bolesti. U prvom redu je poleganje rasada (Phytium spp.), koji se u toplim i vlažnim uslovima, koji vladaju u plasteniku, brzo širi i na ostale biljke. Dakle, uvek treba paziti da je supstrat do vrha kontejnera, ali nikako preko rupe kontejnera u koji stavljamo biljku.

Previše supstrata u kontejneru (Foto: Mirjana Dijan)

Prejako stisnut supstrat oko mladih sadnica - Važno je da supstrat nije prejako utisnut jer će u tom slučaju voda teže prolaziti kroz njega i trebaće više vode za navodnjavanje takvog rasada. I koren biljaka bolje se razvija u rastresitom, a ne zbijenom supstratu. Prema tome, kada postavimo biljku u pripremljenu rupu, dovoljno je samo lagano je utisnuti u supstrat i eventualno još malo pokriti sa supstratom, ali treba paziti da se ne ide iznad ivica kontejnera.

Površina, na koju se biljke stavljaju, nije dovoljno ravna - Plastenici za proizvodnju rasada obično su improvizovani kod manjih poljoprivrednih proizvođača. Služe za tu namenu samo u ovo vreme, a pre i posle toga služe za neku drugu proizvodnju ili za neke druge namene. Jako je bitno da se velika pažnja posveti pripremi poda, ako će biljke biti na podu. Važno je da je pod na koji postavljamo kontejnere što ravniji, da je propustan i da voda nigde ne zaostaje. Ako voda na nekim mestima nakon navodnjavanja zaostaje, biljke sa tog mesta primaće puno više vode od drugih i doći će ponovo do gore spomenutih problema. Neke biljke biće natopljene i kod njih dolazi do pojave bolesti, koja će se brzo širiti dalje. Bilo bi dobro, ako je moguće, da se kontejneri odvoje od poda.

Kontejneri podignuti od poda (Foto: Mirjana Dijana)

Neodvajanje manjeg rasada od većeg - Važno je prilikom pikiranja odmah odvajati manji rasad od većeg. Manje sadnice treba pikirati u posebne kontejnere i takve kontejnere odvajati. I manje sadnice biće dobre za sadnju, ako ih odvojimo od većih, kako im veće ne bi "smetale" prilikom rasta i ako im se posveti pravilna nega.

Autorka teksta:  dipl. ing. agr., Mirjana Dijan


Tagovi

Uzgoj paprike Proizvodnja rasada Uzgoj rasada paprike Pikiranje Navodnjavanje rasada Supstrat Plastenik Poleganje rasada

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi