• Seme F1 generacije
  • 05.03.2017. 21:00

Upotreba hibridnih semena u povrtarstvu

Glavna prednost upotrebe hibridnih semena ogleda se u proizvodnji biljaka otpornijih na napad patogena, intezivnijeg rasta i većeg prinosa. Mana im je što su i do 80% skuplja od standardnih semena.

Foto: amenic
  • 1.504
  • 70
  • 0

Savremena proizvodnja usmerena je ka optimalnim prinosima i kvalitetnim proizvodima. Jedan od osnovnih preduslova za to je upotreba kvalitetnog semena. Za svakog proizvođača, pored izbora željene vrste i sorte, veliki značaj ima otpornost izabrane sorte spram napada određenih gljivičnih oboljenja, stepen adaptivnosti i očekivani prinos po jedinici površine.

Dominacija F1 generacije

Hibridna semena F1 generacije postaju sve dominantnija u ukupnoj povrtarskoj proizvodnji. Ona nastaju ciljanim linijskim ukrštanjem više sorti, gde se vrši izdvajanje (ekstrakcija) najznačajnijih pozitivnih osobina ukrštenih sorti, koje se prenose na novostvoreni hibrid.

Hibridna semena se u pravilu oblažu određenim fumigantima (sredstvima koja smanjuju stepen napada gljivičnih oboljenja) te se ista podvrgavaju procesu piliranja (oblaganja hranjivim supstancama) u cilju povećanja postotka klijavosti. Upotrebom piliranog semena obezbeđuje se veća preciznost setve, što svakako doprinosi ujednačenom nicanju i uniformisanosti zasada.

Hibrid - veći prinos

Glavna prednost hibridnih semena utemeljena je na prirodnoj otpornosti spram napada bolesti, te stvaranjem biljaka izraženije snage rasta i većeg prinosa. Veća otpornost omogućava manje korištenje zaštitnih sredstava, a to olakšava i smanjuje troškove proizvodnje. Biljke dobijene iz hibridnih semena znatno lakše prevazilaze izvesne stresove izazvane ekološkim varijacije, kada je reč o naglim temperaturnim promenama.

Izvestan broj biljaka dobijen setvom hibridnih semena može da podnese nedostak vlage u zemljištu tokom dužeg vremenskog perioda, te poseduju osobinu znatno lakše revitalizacije usled eventualnih mehaničkih oštećenja. Celokupni prinos po jedinici površine je mnogo veći u odnosu na biljke dobijene od standardnih semena, što se pozitivno odražava na ekonomičnost proizvodnje.

Nedostatak hibrida

Deficit hibrida F1 generacije ogleda se u nešto većoj nabavnoj ceni - u proseku od 70% do 80% skuplje u odnosu na standardna semena. Pored toga, treba istaći i činjenicu da hibridna semena samo u prvoj generaciji ispoljavalju svoje najkvalitetnije (izvorne) karakteristike, jer bi upotreba semena izdvojenih iz plodova dobijenih u prvoj godini imale znatno slabije osobine u narednoj vegetaciji.

Foto: amenic 181 / Big Stock


Autor

Dženan Džafo

Više [+]

Dženan je magistar poljoprivrede, predsednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Općine Vareš te se samostalno bavi proizvodnjom jagodičastog i jabučastog voća.