• Proizvodnja povrća
  • 10.11.2019. 08:00

Uz pomoć pokrovnih materijala do boljeg kvaliteta povrća

Pokrovni materijali našli su široku primenu u proizvodnji povrća. Postižu se znatno viši prinosi, a kvalitet plodova je daleko bolji i ranije pristižu za berbu.

Foto: Depositphotos/deyangeorgiev2
  • 269
  • 14
  • 0

Prednosti gajenja na foliji su te što je temperatura na 5 cm ispod neprozirne polietilenske folije oko 2 - 2,5 ͦ C viša, a ispod neprozirnih 4,5 - 5,5 ͦ C viša nego na zemljištu koje je nepokriveno. Najčešće kulture koje se gaje na foliji su: paprika, paradajz, krastavac, plavi paradajz, lubenica, dinja i slično. 

Za uspešnu proizvodnju neophodno je i navodnjavanje

Pokrovni materijali našli su široku primenu u proizvodnji povrća. Postižu se znatno viši prinosi, a kvalitet plodova je daleko bolji i ranije pristižu za berbu. Na foliji naše gajene biljke usled toplijeg zemljišta brže se razvijaju i pristižu na rod 2 - 3 nedelje. Ispod folije zemljište je rastresito, snabdevenost korena kiseonikom je daleko bolja, odlična je i mikrobiološka aktivnost što ima pozitivan uticaj na razvoj gajenih biljaka.

Prekrivanjem zemljišta raznim folijama sprečava se isparavanje vode iz zemljišta, akomulirana vlaga ispod folija isključivo služi za rast biljaka. Za uspešnu proizvodnju neophodno je i navodnjavanje u ovom slučaju kap po kap. Ispod folije je i pojačana koncentracija ugljen dioksida SO2, koji je značajan za razvoj biljaka, a produkt je mikrobiološke aktivnosti u zemljištu. Svetlost ne prodire ispod neprozirnih folija, pa je onemogućen razvoj korovske vegetacije. Plodovi nemaju kontakt sa zemljom i čistiji su i manje su podložni bolestima.

Kod crne folije je sporije zagrevanje zemljišta nego kod prozirne 

Kod nas najširu primenu našla je crna neprozirna folija, kod nje je sporije zagrevanje zemljišta nego kod prozirne ali je odlična u zaštiti od korova i čuvanju vlage. Ovu foliju moramo nakon perioda vegetacije uklanjati sa parcela što može predstavljati i problem, često se ne obavi potpuno iznošenje sa parcele i u narednim sezonama imamo poteškoća prilikom obrade zemljišta.

Bela neprozirna folija koristi se za održavanje optimalne temperature zemljišta za kulture koje su osetljive na visoke temperature - najčešće salata. Ovakve folije sa donje strane su crne, a sa gornje bele boje, koja reflektuje svetlost i time smanjuje pregrevanje zemljišta, a zbog refleksije povećava se osetljivost donjih delova biljke čime se povećava intezitet fotosinteze.

Prozirnim folijama do bržeg razvoja biljaka 

Prozirne folije se manje koriste, kod njih je izraženo brzo zagrevanje zemljišta, može uticati na brži razvoj biljaka i proizvodnju povrća i do tri nedelje. U proizvodnji povrća koriste se i fotorazgradive folije, koje se sazrevanjem gajenih kultura u potpunosti razgrade. Ispod njih se razvijaju korovi, pa je potrebno pre njihove upotrebe zemljište tretirati herbicidom.

U poslednje vreme sve češće se upotrebljavaju tzv. "Infra Red Transmitting" (IRT) folije, one selektivno propuštaju sunčeve zrake, greju zemljište i pospešuju razvoj presađenih biljaka, onemogućuju klijanje semena korova. Ispod ovih folija zemljište se brže zagreva nego ispod neprozirnih folija, a prednost im je pristizanje uzgajanog povrća ranije za 7 - 10 dana nego na neprozirnim folijama.

Reflektujuće folije protiv lisnih vaši 

Područija gde često problem predstavljaju lisne vaši i insekti prenosioci virusnih oboljenja koriste se reflektujuće folije. Ove folije su presvučene aluminijumskom bojom, koja odbija lisne vaši i sprečava zarazu biljaka virusima, ove folije u letnjem periodu hlade biljke i utiču na formiranje kvalitetnih plodova.

Zaštitu useva od niskih temperatura naši proizvođači mogu koristiti proizvode od sintetičkog materijala na našem tržištu mogu se naći i Agril, Lutrasil ili Verteks, pojašnjava savetodavac Dragan Mijušković iz Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Jagodina. 

Prekrivanjem useva ovim folijama možemo obaviti setvu deset dana ranije, a kod nekih kultura i dve nedelje. Ispod ovog materijala stvara se povoljna mikroklima koja omogućuje našim biljkama brži rast i zaštitu od prouzrokovača bolesti. Ova folija može da se upotrebljava i tri sezone, ako se pažljivo rukuje. Voditi računa prilikom postavljanja, folija ne sme biti prenategnuta, jer tako sprečava rast mladih biljaka.


Izvori

Poljoprivredna stručna služba Srbije


Tagovi

Folije Prekrivanje zemljišta Pokrovni materijali Proizvodnja povrća Crna neprozirna folija Bela neprozirna folija Prozirne folije Dragan Mijušković

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Ambrozija je po visini skoro kao i kukuruz... :-(