• Vađenje šargarepe
  • 22.06.2019. 08:00

Vađenje i skladištenje šargarepe - na šta obratiti pažnju?

Način vađenja šargarepe zavisi od raspoložive mehanizacije. Na manjim površinama koriste se prilagođene vadilice za krompir ili posebno konstruisani podrivači, a na većim površinama vađenje se obavlja kombajnom za mrkvu.

Foto: Ljubomir Peričić
  • 195
  • 9
  • 0

Šargarepa se vadi kad se koren potpuno razvije, dosegne oblik i veličinu karakterističnu za pojedini hibrid. Može se vaditi i koristiti pre pune tehnološke zrelosti za prodaju mlade mrkve u vezicama ili za prodaju mlade šargarepe u svežem stanju bez lišća. 

Kod vađenja mrkve, naročito ako je cilj duže skladištenje važno je da se vađenje obavi u fazi tehnološke zrelosti jer je ona jako značajna za samu dužinu čuvanja. Ukoliko se šargarepa ne izvadi u fazi tehnološke zrelosti, moguća je retrovegetacija na račun rezervnih materija iz korena, a samim tim umanjuje se nutritivna vrednost, prinos, ali i sposobnost dužeg čuvanja iste.

Način vađenja šargarepe zavisi od raspoložive mehanizacije. Na manjim površinama koriste se prilagođene vadilice za krompir ili posebno konstruisani podrivači koje podrivaju tlo ispod zadebljalog korena, mrkva se čupa i sakuplja ručno.

Na većim površinama vađenje se obavlja kombajnom za mrkvu, a može biti jednofazno ili dvofazno.

Jednofazno vađenje šargarepe

Kod jednofaznog vađenja, radni organi dižu koren zajedno sa zemljom, čupači rade na principu beskonačnih traka, hvataju lišće i čupaju koren. Lišće sa korena se reže, a koren se transportnim sistemom odlaže u boks palete drvene ili plastične. 

Cima mora biti zdrava i čvrsta

Za normalno odvijanje jednofaznog vađenja, lisna masa mora biti zdrava i čvrsta, ukoliko taj preduslov nije ostvaren dolazi do velikih gubitaka tokom samog vađenja.

Dvofazno vađenje za čistiji koren

Kod dvofaznog vađenja lisna masa se ukloni ili tarupira pa se vadilicom izvadi koren. Ovaj način praktikuje se za vreme suvog vremena i umerene  prosušenosti zemljišta kako bi koren ostao što čistiji. 

Nakon vađenja, mrkva se u boks paletama otprema u hladnjače gde se skladišti pri temperaturi od 1ºC i pri relativnoj vlažnosti vazduha od 97%.

Autor: diplomirani inženjer agronomije, Ljubomir Peričić, Ministarstvo poljoprivrede


Tagovi

Vađenje šargarepe Uzgoj šargarepe Tehnološka zrelost Kombajn

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi