• Krompirov moljac
  • 29.08.2019. 08:00

Zaštitite krompir od krompirovog moljca, ne samo u zemlji već i u skladištu

Tokom vegetacije u polju nanosi štete usevima krompira, a u povoljnim uslovima u skladištu nastavlja razviće i povećava štete na krtolama. Kako zaštititi plodove?

Foto: Pixabay/Jai79
  • 404
  • 18
  • 0

Krompirov moljac (Phthorimaea operculella) spada u značajne štetočine u proizvodnji krompira. Pravi štete i na polju i u skladištu. Pored krompira, štetočina je paradajza, plavog patlidžana i duvana. Tokom vegetacije u polju nanosi štete usevima krompira, a u povoljnim uslovima u skladištu nastavlja razviće i povećava štete na krtolama. Kritičan period napada moljca u polju je od sredine jula pa sve do vađenja krompira, a u toku čuvanja - od momenta unošenja u skladište. Može da formira od pet do sedam generacija u polju i skladištu zajedno.

Ženka polaže jaja na naličje lista ili po stabljici, a u skladištu na krtole, u dubinu okaca ili na površini krtola. Gusenice tokom vegetacije izgrizaju unutrašnje tkivo, prave široke mine nepravilnog oblika, koje popunjavaju izmetom. Kasnije se ubušuju u stabljiku ili prelaze u krtole ukoliko one nisu prekrivene zemljom. Tako oštećene krtole dospeju u skladište, gde moljac u povoljnim uslovima nastavlja sa ciklusom razvoja. U krtolama ispod pokožice gusenica pravi hodnike koji, kada gusenica napusti krtolu, postaju crni, što je karakterističan znak prisustva moljca. Na krompir koji oštete gusenice naseljavaju se sekundarne gljive koje izazivaju trulež, piše Bojana Malović iz PSSRS.

vf
Oštećene krtole krompira (foto: PSSRS)

Važnost plodoreda

Krompirov moljac suzbija se preventivno. Prilikom sadnje koristiti zdrave i neoštećene krtole, takođe je bitna primena plodoreda. Prostori koji se koriste za skladištenje krompira moraju biti potpuno čisti, provetreni, sa regulisanom vlagom. Preporučuje se da otvori na skladištima budu zatvoreni mrežama kroz koje štetočina ne može proći, takođe i da se krompir vadi u što kraćem roku, krtole nakon vađenja ne ostavljajte na parcelama već unesite u skladišta. U skladište ne unositi oštećene krtole jer u njima mogu da se nalaze gusenice moljca.

GRIMME na PotatoEurope dovodi novitete, pa i četvororedni kombajn za krompir!

Ukoliko se krompir neće vaditi u narednom periodu, preporučuje se redovno navodnjavanje zemljišta kako ne bi dolazilo do sušenja i pucanja pokorice jer štetočina kroz pukotine zemljišta dospeva do krtola na koje polaže jaja. U ovim usevima se preporučuju i hemijske mere zaštite, primena insekticida na bazi aktivnih materija: hlorantraniliprol (Coragen) i deltametrin (Decis 2,5 EC), savetuju iz PSSRS.


Tagovi

Moljac krompira Zaštita Štetočine Uzgoj krompira PSSRS

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Sušena pet ili mesec dana, na dimu ili promaji, pikantna ili obična, ukusa i recepata ima raznih kad se krene Srbijom, ali koja kobasica je najbolja - uskoro na Agroklubu!