• Štetočine pasulja
  • 25.10.2019. 08:00

Žižak pasulja - mehaničke mere suzbijanja štetočine i hemijska zaštita

Pasuljev žižak je oligofag, pored pasulja napada seme grahorice i lupine, zatim sočiva, graška i boba. Napadnuta zrna su veoma štetna za čovečije zdravlje pa se ne smeju koristiti za ishranu.

Foto: Depositphotos/shanin
  • 231
  • 12
  • 0

Žižak zimu provodi u skladištima. U proleće, najčešće već početkom aprila, kada temperatura vazduha dostigne 15 stepeni, odrasli napuštaju skladište i sele se na polja pod pasuljom.

Pasuljev žižak je oligofag, pored pasulja napada seme grahorice i lupine, zatim sočiva, graška i boba. Napadnuta zrna su veoma štetna za čovečije zdravlje pa se ne smeju koristiti za ishranu. 

Prinos pasulja zavisi od pravilnog sklopa setve

 Ženka može da položi od 70 do 80 jaja

Čim mahune počnu da zru, ženke na njima probuše jedva vidljiv otvor, koji polože jedno ili više jaja. Jedna ženka može da položi od 70 do 80 jaja. Čim se ispile, larve počinju da se hrane sadržajem zrna, uglavnom u površinskoj zoni. Štetočina ne oštećuje klicu i takav pasulj, pod uslovom da se larve prethodno unište, može da se koristi za setvu. Larve mogu brzo da se premeštaju iz jednog u drugo zrno, što otežava zaštitu, pogotovo u skladištu. I odrasli su dobri letači i lako prelaze sa jednog na drugo polje. Ako se pojavi, pasuljev žižak mora da se suzbija i u polju i u skladištu. Zaštita u polju podrazumeva setvu nezaraženog semena. Takođe, žetva treba da se obavlja blagovremeno, da bi se sprečila seoba s jedne na drugu parcelu. Obrani pasulj ne treba ostavljati da se suši u polju, jer štetočina nastavlja da polaže jaja na mahune. Suši se u izolovanim prostorijama, u koje žižak ne može ući.

Što je temperatura niža potreban je i kraći vremenski period do uginuća žižka

Mehaničke mere suzbijanja su izlaganje džakova sa zrnima niskim temperaturama, na koje je žižak osetljiv. Što je temperatura niža potreban je i kraći vremenski period do uginuća žižka: pri temperaturi od 0ºC uginuće nakon 30 dana, na temperaturi od -4ºC uginuće nakon 15 dana, a na temperaturi od -15ºC žižak će uginuti za jedan dan, pojašnjava diplomirani inženjer poljoprivrede iz Poljoprivredne savetodavne stručne službe Srbije Svetlana Šućević.

Najbolje je pasulj tokom zime skladištiti na temperaturi 0ºC ili na temperaturama vrednosti oko 0ºC. Zrno pasulja koje će se kasnije koristiti za ishranu, možemo staviti i pod dejstvo visokih temperatura i na taj način ga zaštiti od žižka. Pasulj je potrebno izložiti temperaturi od 80 do 90ºC u trajanju četiri do pet minuta. Nakon izloženosti visokoj temperaturi pasulj ostavite da se ohladi. Pasulj tretiran na ovaj način nije za setvu.

Pasulja sve manje na trpezi

Pre unošenja novih količina pasulja, skladište treba očistiti

Hemijska zaštita počinje u vreme sazrevanja mahuna. Tada, a i šest-sedam dana kasnije, pasulj treba oprskati jednim od sintetičkih piretroida: Fastac, Talstar, Decis. U domaćinstvu se pre unošenja novih količina pasulja, skladište treba temeljno očistiti od ostatka pasulja, a posebno zaraženih zrna. Nakon čišćenja pod i zidove treba oprskati preparatima Actellic, Etiol-tečni, Fumigan i drugim koji imaju kontaktno i fumigantno delovanje (gasnom fazom), te mogu štetočinu uništiti i u skrivenim delovima skladišta. Dva dana posle prskanja prostorije treba provetriti i uneti pasulj. Najbolje je pasulj tokom zime skladištiti na temperaturi 0ºC ili na temperaturama vrednosti oko 0ºC.


Izvori

Poljoprivredna stručna služba Srbije


Tagovi

Žižak Pasuljev žižak Mehnaička zaštita Hemijska zaštita Oligofag Svetlana Šućević