• Mleko u EU
  • 10.02.2018. 08:30

Za šta se koristi proizvedeno mleko u EU?

U 2016. godini farme u EU-28 proizvele su oko 168,3 miliona tona mleka. Koliko mleka je utrošeno za proizvodnju drugih mlečnih proizvoda?

  • 89
  • 7
  • 0

U 2016. godini farme u EU-28 proizvele su oko 168,3 miliona tona mleka. Proizvodnja kravljeg mleka iznosila je 163,0 miliona tona (96,9% svih proizvedenih mlečnih proizvoda), dok je mleko od ovaca, koza i bivola iznosilo 5,4 miliona tona (3,1%). Glavni deo proizvedenog mleka isporučen je u mlekare (157,1 miliona tona), a preostali iznos (11,2 miliona tona) korišćen je na farmama, tj. prerađen, za ličnu  potrošnju, prodat direktno potrošačima ili se koristio kao hrana, pokazuju podaci Eurostata.

Očekivani prinos mleka po mlečnoj kravi znatno je varirao među regionima EU

Prinos mleka po mlečnoj kravi na regionalnom nivou pokazuje izuzetan kontrast u 2016. godini. Najviši je bio u Lombardiji (IT) sa 9.870 kg po grlu, nakon čega sledi Mitjiland (DK) sa 9.533 kg po grlu. Prinos mleka bio je najniži u regionu Jushen (BG) sa 3.117 kg po grlu, Nord-Est (RO) sa 3.396 kg po grlu i kontinentalnoj Hrvatskoj sa 4.534 kg po grlu.

Više od jedne petine (20,9%) ukupnog  kravljeg mleka sakupljeno u EU-28 mlekarama u 2016. godini prikupljeno je u Nemačkoj, dok su nešto više od šestine (16,0%) prikupile mlekare u Francuskoj. Nakon toga sledi Ujedinjeno Kraljevstvo (9,6%) i Holandija (9,4%).

Utrošak mleka za pojedine mlečne proizvode

U 2016. godini obrađeno je 152,2 miliona tona (96,8%) celokupnog mleka, koje je dostupno ovom sektoru. Za proizvodnju 9,6 miliona tona sira upotrebljeno je oko 55,8 miliona tona mleka (37% od ukupne količine) i 16,6 miliona tona obranog mleka. Proizvodnja 2,4 miliona tona maslaca i drugih mlečnih proizvoda iz mlečne masnoće zahtevala je 45,8 miliona tona mleka (30%). Taj proces je takođe generisao 43 miliona tona obranog mleka. Ovo obrano mleko, proizvedeno uglavnom tokom izrade putera i kajmaka, korišćeno je za preradu ostalih mlečnih proizvoda. Otprilike 16,7 miliona tona punomasnog mleka i 13,6 tona obranog mleka postaju mleko za piće, s ukupnim volumenom 30,7 miliona tona. I u konačnici, 21,0 miliona tona sirovog mleka osušeno je u 2,8 miliona tona mleka u prahu.

 EU statistika o korištenju prikupljenog mleka

U 2016. godini Ujedinjeno Kraljevstvo proizvelo je više od jedne petine (22,0%) od 30,7 miliona tona mleka za piće u EU-28. Francuska, Nemačka, Italija, Holndija i Poljska zajedno su proizvele 70,0% od 9,6 miliona tona sira u EU-28.

Foto: dolgachov / Bigstock


Tagovi

Mleko Evropska unija Eurostat Farme Mlečne krave


Autorka

Karolina Rastija

Karolina je magistrirala agroekonomiju, sa iskustvom u poljoprivredi, a svoje znanje i savete deli sa čitaocima Agrokluba!