Ratarstvo

Ratarstvo @ Oglasnik

Ratarstvo @ KLUB

Yara preporuke za primenu đubriva za gajenje pšenice

Yara preporuke za primenu đubriva za gajenje kukuruza

Planiraš kupovinu mehanizacije? Ispuni anketu, možeš osvojiti poklon!

Pri odluci o kupovini novog traktora treba povesti računa o faktorima poput finansiranja, gde ga kupiti kao i na kraju - za šta će...

Više [+]

Kupuješ zaštitna sredstva? Ispuni anketu, možeš osvojiti poklon!

S obzirom na namenu, jačinu i hemijski sastav sredstava, ona mogu itekako da utiču na prinos i kvalitet roda određene biljne kulture, za...

Više [+]

Kupujete mineralno đubrivo? Ispunite anketu i možete osvojiti poklon!

Upotreba mineralnih đubriva danas ima dominantnu ulogu u ostvarenju visokih prinosa.  Bitno je napomenuti da prekomerno, nepravovre...

Više [+]

Rezultati istraživanja ponašanja korisnika sredstava za zaštitu bilja u Srbiji pokazali su da poljoprivrednici u Srbiji često ne koriste sredstva za zaštitu bilja na pravi način i da je neophodna edukacija kako bi se za tržište obezbedili zdravstveno ispravni proizvodi. Ovi i drugi zaključci predsta...

Kupuješ semenski materijal? Ispuni anketu i možeš osvojiti poklon!

Potrebe za hranom u svetu sve su veće, a istovremeno pandemija Covid-19 i dalje negativno utiče na lance snabdevanja poljoprivredno-pr...

Više [+]

DIONE Radionica - SMART agricultural monitoring within the CAP umbrella and beyond

DIONE projektni tim (finansiran od strane Evropske komisije pod okriljem H2020 programa za istraživanje i inovacije po...

Više [+]

Kukuruz koji odoleva vetrovima - DEKALB u Banatskom Novom Selu

U Banatskom Novom Selu kod proizvođača Mirka Maksimovića su posejana četiri DKC hibrida kukuruza. DKC 4670 iz FAO grupe 370 i DKC 5068 (FA...

Više [+]

U Banatskom Novom Selu kod proizvođača Mirka Maksimovića su posejana četiri DKC hibrida kukuruza.

Novosti i specijalne ponude iz Massey Fergusona

Nedavno su digitalno predstavljene najnovije serije MF 6S od 135 do 200 KS i MF 7S od 155 do 220 KS. Da li ste propustili MF BORN TO FARM događaj? Nema p...

Više [+]

Za moje polje najbolje - novi hibrid Syngenta suncokreta

Kad kažem suncokret, mislim Syngenta - što se nakon ovogodišnje žetve i potvrđuje. Prinosi sa njiva su najbolji primeri i pokazatelji naše želje...

Više [+]

Partneri