• Rod kukuruza 2019
  • 14.08.2019. 12:00

Da li će kukuruz ove godine doneti suficit u izvozu?

U čitavoj Srbiji površine pod kukurzom su značajne - zauzimaju čitavu trećinu ukupnih površina, a ove godine dominira u Mačvi. Tamo dominiraju domaći hibridi poznatih srpskih kompanija, ali su prisutni i strani. Rod do osam tona od prošle godine očekuje se i ove, uprkos visokim letnjim temperaturama.

Foto: Depositphotos/fotokostic
  • 1.327
  • 144
  • 0

Ove godine očekuje se visok prinos kukuruza, ali za razliku od prošle godine, kada je bio skoro na nivou roda iz 2016. godine, ove, cena nam možda može ići u korist. Kako? Jako vlažno vreme loše je uticalo na prinos kukuruza u Sjedinjenim američkim državama, a proizvodnja je smanjena i u Aziji i Africi. Ekonomski stručnjaci u Srbiji su optimistični i prognoziraju suficit izvoza kukuruza. Mačvanski ratari 'drže palčeve'.

"U poređenju sa prethodnom godinom u prolećnoj setvi ove godine zasejano je 4,1% više kukuruza, pa pod ovom kulturom u Mačvi je oko 11.500 ha površina. U odnosu na površine pod drugim kulturama, kukuruz zauzima najveće, ako se uzme u obzir i ovogodišnjenje smanjenje obradivih površina pod sojom za 16%, suncokreta za 12%," kaže master inženjer poljoprivrede za ratarstvo i hortikulturu Ivana Trifković.

U poređenju sa prethodnom godinom u prolećnoj setvi ove godine zasejano je 4,1% više kukuruza (Foto: Ivana Trifković)

Ove godine se očekuje rod od oko osam tona kukurza 

I ne samo u Mačvi, već u čitavoj Srbiji površine pod kukurzom su značajne - zauzimaju čitavu trećinu ukupnih površina. Na mačvanskim njivama dominiraju domaći hibridi poznatih srpskih kompanija, ali su prisutni i strani. Rod oko osam tona od prošle godine očekuje se i ove, uprkos visokim letnjim temperaturama, za koje stručnjaci veruju da neće oštetiti rodu. Ipak, kišno proleće nije prošlo bez problema - korova i hemijskog tretmana istog.

"Što se tiče ratara u Mačvi u konvencionalnoj proizvodnji koja je dominantna u Srbiji, svakako da je primena herbicida prisutna u zaštiti useva, a nadam se planirano i precizno sa što manje štete po zemljište, usev i životnu sredinu. Unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u smislu smanjenja primene hemijskih sredstava u biljnoj proizvodnji, kao i poboljšanje kvaliteta i kvantiteta roda, može se postići intezivnom edukacijom poljoprivrednika o novim pristupima, tehnikama i znanjima prisutnim u svetu. Prioritet uvek treba dati 'nehemijskim' merama zaštite useva."

Preventivnom obradom zemlje protiv korova

Trifkovićeva za Agroklub navodi da se na korove između ostalog može uticati preventivnom obradom zemlje, razbijanjem pokorice i uništavanjem korovskih biljaka u inicijalnoj fazi.

"Razbijanjem pokorice obezbeđuje se aeracija i bolji uslovi za rast kukuruza i konkurentnost gajenog useva u odnosu na korov. Tokom rasta useva međuredna kultivacija redovna je mera borbe protiv korova. Primena plodoreda može biti eifkasna mera u borbi protiv korova, a takođe i čistoća stajnjaka odnosno procenat semena korovskih biljaka u samom đubrivu značajno može uticati na pojavu korova u usevu kukuruza. Kao krajnja mera je primena herbicida, ukoliko mehaničke mere zaštite ne daju zadovoljavajuće rezultate," kaže naša sagovornica.

Kvalitet semena i tip hibrida su među najbitnijim faktorima za uspešnost proizvodnje kukuruza (Foto: Ivana Trifković)

Klimatske promene dovode do slabljenja biljki 

Međutim, sa sve očiglednijim klimatskim promenama, biljne kulture trpe velike stresove; od previše niskih temperatura, koje mogu dovesti do slabljenja biljke i gljivičnih oboljenja ili previše visokih - prisetimo se samo 2017. godine. S druge strane, velike količine padavina koje beležimo iz godine u godinu, sprečavaju disanje korena i njegov razvoj.

"Svakako da kvalitet semena i tip hibrida su među najbitnijim faktorima za uspešnost proizvodnje kukuruza, ali takođe i tip zemljišta. Adekvatna obrada zemljišta i primena plodoreda (na primer, mahunarki)  kao i precizno đubrenje sa unošenjem optimalnih količina hraniva značajno utiču na pravilan rast i razvoj biljaka kukuruza što se direktno odražava i na rod tj. prinos."

Čini se da su mačvanski ratari dobro uradili svoj domaći zadatak, zato očekujemo visoke rezultate i konačnu nagradu - cenu!


Povezana biljna vrsta

Kukuruz

Kukuruz

Sinonim: - | Engleski naziv: Grain maize | Latinski naziv: Zea mays L.

Kukuruz je jednogodišnja biljka jarog tipa razvića, a dužina njegove vegetacije od nicanja do punog zrenja zavisi od osobine sorte, odnosno hibrida, s jedne strane, i uslova... Pročitaj više »

Tagovi

Kukuruz Uzgoj kukuruza Rod kukuruza Ratarstvo Izvoz kukuruza Ivana Trifković


Autorka

Julijana El Omari

Julijana El Omari je diplomirani novinar, a svoju specijalnost pronašla je u agro novinarstvu. U poslu i životu vodi se Ničeovom formulom sreće: jedno "da", jedno "ne", jedna prava linija, jedan cilj...