• DEKALB Srbija
  • 06.03.2019. 10:00

DEKALB predstavlja dva nova hibrida za predstojeću setvu

DEKALB preporučuje dva nova hibrida za ostvarivanje maksimalnih prinosa - DKC5075 i DKC4351!

Foto: DEKALB Srbija
  • 888
  • 135
  • 0

Poljoprivrednici su sumirali prethodnu sezonu i na pragu nove obično planiraju da nadmaše prinose iz prethodne. Kompanija DEKALB poručuje da uvek može više, zato su za ovu sezonu spremili dva nova hibrida kukuruza DKC5075 i DKC4351.

Hibrid DKC5075 - nova Zvezda visokog potencijala za prinos

Hibrid kukuruza DKC5075 sa svim prednostima nove genetike! Stabilan je u lošim uslovima proizvodnje, brzo otpušta vlagu, daje visok prinos u stresnim uslovima. Preporučuje se da u žetvi bude minimum 65.000 biljaka/ha. Može se sejati u optimalnom roku i ranijim rokovima setve.

Pripada FAO grupi 450, očekivani broj biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbi je 72.000-78.000.

Ispod teksta potražite DEKALB katalog hibrida kukuruza za 2019. godinu.

Snažan koren i stablo pružaju stabilnost biljkama kako tokom vegetacije, tako i pre žetve. Setvom hibrida sa snažnim korenom i jakim stablom smanjuje se rizik od propadanja useva zbog jakihvetrova. Takođe, kod ovog hibrida je moguća odložena žetva sa malim rizikom od poleganja.

U sezoni 2018 dao je odlične visoke prinose na celoj teritoriji Vojvodine.

Hibrid DKC4351 - sigurnost pre svega

Hibrid kukuruza DKC4351 preporučuje se za sve regione i različite proizvodne uslove širom naše zemlje. U ogledima je pokazao visok potencijal za prinos i dokazanu HD tolerantnost na stresne uslove i sušu. Oznaka HD ukazuje na hibride iz DEKALB portfolija koji imaju minimum 5% veći potencijal prinosa pod stresnim uslovima u proizvodnji u poređenju sa DKC hibridima iz iste FAO grupe. Preporučuje se za optimalne rokove setve. Pruža mogućnost odložene žetve bez gubitaka.

Pripada FAO grupi 300, očekivani broj biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbi je 75.000 - 80.000.

U protekloj sezoni u ogledima najveći prinos preko 15 tona postignut je u Debeljači, zavidne rezultate pokazao je i na ostalim oglednim parcelama na teritoriji Srema i Bačke.

Za više informacija o novim hibridima kukuruza, obratite se kompaniji DEKALB na jedan od niže navedenih kontakata!


Dokumenti


Tagovi

Hibridi kukuruza DEKALB DKC5075 DKC4351 Setva Ogledi


Partner

DEKALB Srbija

Bulevar Vojvode Stepe 84, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 21 66 100 68, e-mail: info.rs@monsanto.com web: http://www.dekalb.co.rs/