• Dekalb Srbija
 • 16.08.2019. 08:00

DEKALB saveti za uspešnu setvu uljane repice

Od setve do žetve uljane repice prođe gotovo 11 meseci što ovu proizvodnju čini veoma izazovnom. Mnoge odluke tokom sezone određuju krajnji rezultat.

Foto: DEKALB Srbija
 • 352
 • 42
 • 0

Od setve do žetve uljane repice prođe gotovo 11 meseci što ovu proizvodnju čini veoma izazovnom. Mnoge odluke tokom sezone određuju krajnji rezultat. Bez obzira na to koliko se proizvodni uslovi razlikuju od parcele do parcele, potrebno je razumeti određene pojave u periodu setve da bi se ostvario ujednačen razvoj useva uljane repice.

Uljana repica ne može da dostigne maksimalan potencijal ukoliko setveni sloj nije dobro pripremljen. Na loše pripremljinim parcelama dolazi do neujednačenog nicanja, rasta biljaka i lošijeg razvoja korena. Veće ulaganje vremena i novca u operacije uoči setve imaće pozitivan uticaj na povećanje prinosa. Jedan od glavnih ciljeva pre setve je očuvanje vlage i sprečavanje gubitka vlage u zemljištu što se postiže zatvaranjem površinskog sloja zemljišta nakon obrade.

Poljoprivrednici koji imaju iskustva sa uljanom repicom se sve više okreću konzervacijskoj obradi zemljišta koja ima mnoge pogodnosti pri nicanju i zasnivanju useva kao i pozitivan uticaj na strukturu zemljišta i očuvanje vlage.

Odredite datum setve na osnovu vremenskih prilika i karakteristika regiona

Problemi rane setve:

 • Opasnost od suše;
 • Gubitak biljaka usled suše;
 • Izduživanje stabla.
   

Problemi kasne setve:

 • Slabo razvijene biljke za zimu;
 • Veliki rizik od izmrzavanja;
 • Rizik od bolesti i štetočina.
Uljana repica

Svedoci smo različitih problema u proizvodnji uljane repice u poslednjoj sezoni. U idealnim uslovima potrebno je pratiti vremensku prognozu pre setve. Nakon setve padavine 8-10mm omogućavaju uspešno nicanje useva. Ukoliko se osvrnemo na prošlu godinu kada se padavine ne očekuju u dogledno vreme bolje je sačekati ili čak pri kraju agro-roka odustati od setve uljane repice.

U slučaju lošijeg ostvarenog sklopa važno je proceniti homogenost u rasporedu biljaka i ukoliko smanjenje sklopa nije drastično usev se ostavlja da prezimi. U rano proleće relativno ravnomeran raspored od minimum 15 biljaka/m2 opravdava proizvodnju uljane repice i u slučaju DEKALB hibrida ne preporučuje se presejavanje jer DEKALB hibridi uljane repice imaju izraženu osobinu grananja čime se pored zatvaranja sklopa, značajno povećava prinos.

Glavni ciljevi koje je potrebno postići pre zime:

 • Dobra i homogena gustina (25 do 35 biljaka/m2);
 • Lep i snažan koren duži od 15cm u prečniku do 8mm pre zime;
 • Postići relativno brzo 6-8 listova da bi se obezbedilo bolje prezimljavanje kao i tolerantnost na štetočine;
 • Izbeći izduživanje stabla upotrebom regulatora rasta.

Svaka parcela ima specifične uslove za proizvodnju i potrebno je prevazići te izazove. Neki proizvođači razmišljaju o tome kako izaći na kraj s korovima, drugi su više zabrinuti zbog oštećenja od mraza, a treći zbog specifičnih bolesti. DEKALB je posvećen radu sa proizvođačima i jedinstvenim okolnostima njihove proizvodnje. Samo takvim pristupom može da se preporuči hibrid sa osobinama koje proizvođačima donose prinos i profit. DEKALB ima hibride sa osobinama prilagođenim različitim proizvodnim uslovima koji će proizvođačima omogućiti optimalan prinos pa tako i profit.

Iskustva poljoprivrednih proizvođača sa DEKALB uljanom repicom

"DK Exalte sejem jer su biljke izuzetno zdrave za razliku od drugih repica koje sam viđao u okolini Vršca. Uslužno sam kosio repicu gde sam jasno video da je DEKALB imao veći prinos za 300-400 kg po jutru", Maksimilijan Barbu, Jablanka.

"Prezadovoljan sam, nema pucanja mahuna, za razliku od konkurentskih hibrida na parceli pored gde se pola prinosa osulo", Pavle Dedić, Novi Banovci.

"Ono što sam primetio u odnosu na konkurenciju jeste mnogo bolje bočno grananje, a samim tim i veći broj mahuna po biljci što automatski znači veći prinos", Aleksandar Kovač, Riđica

"Prvi put sejem repicu, prijatelji su mi rekli: Ili posej DEKALB ili nemoj sejati. Imao sam najveći prinos u našem ataru", Dragan Pantić, Jamena.

Tabela 1: Prinosi DK Exalte i DK Exstorm hibrida uljane repice po regionima

Region
Mesto
Hibrid
Prinos t/ha
vlaga %
Površina ha
Južna Bačka
Bačka Palanka
DK Exalte
4.3
 
 
Severna Bačka
Bačka Topola
DK Exstorm
3.85
 
7
Zapadna Bačka
Apatin
DK Exalte
3.7
9
15
Južna Bačka
Bečej
DK Exstorm
3.7
 
 
Severna Bačka
Đurđin
DK Exstorm
3.65
 
 
Severna Bačka
Pačir
DK Exstorm
3.65
 
53
Zapadna Bačka
Doroslovo
DK Exalte
3.6
7
1
Severna Bačka
Đurđin
DK Exalte
3.55
 
11
Severna Bačka
Đurđin
DK Exstorm
3.55
 
11
Severna Bačka
Donji Tavankut
DK Exstorm
3.5
 
5
Severna Bačka
Stari Žednik
DK Exstorm
3.5
 
13
Južna Bačka
Kać
DK Exalte
3.5
 
 

DK Exstorm je pouzdan i prilagodljiv hibrid. Veoma je adaptabilan na nepovoljne uslove proizvodnje i ima izuzetno brzu reakciju na primenu đubriva. DK Exstorm se preporučuje proizvođačima koji očekuju visoke i stabilne prinose u nešto lošijim uslovima proizvodnje.

DK Exalte je srednje rani hibrid sa snažnim početnim porastom. Biljke odlikuje snažno stablo sa izraženim bočnim grananjem i dobrom tolerantnošću na poleganje. DK Exalte pokazuje izuzetnu stabilnost u različitim uslovima proizvodnje i pri svim nivoima prinosa. Povećana otpornost na pucanje mahuna omogućava produženu žetvu.

Za više informacija o DKC hibridima uljane repice, obratite se DEKALB agronomima na dole navedene kontakte i potražite savet za vaše jedinstvene uslove proizvodnje! 


Povezana biljna vrsta

Uljana repica

Uljana repica

Sinonim: - | Engleski naziv: Swede rape, oilseed rape | Latinski naziv: Brassica napus L. (Partim)

Uljana repica proizvodi se zbog dobijanja ulja. U semenu uljane repice ima oko 40 %  ulja i oko 20 % belančevina. Ranije je ulje uljane repice korišteno za osvetljenje i mazivo, a... Pročitaj više »

Tagovi

Setva Uljana repica DEKALB


Partner

DEKALB Srbija

Bulevar Vojvode Stepe 84, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 21 66 100 68, e-mail: info.rs@monsanto.com web: http://www.dekalb.co.rs/

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Jel on to pere prskalicu?!