Zadnje aktivnosti

Poslednje aktivnosti korisnika mogu videti samo registrovani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu videti samo registrovani korisnici.
Za kompletne funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

  • Merkantilna pšenica
  • 05.07.2019. 16:00

Direkcija za robne rezerve kupuje pšenicu!

Republička Direkcija za robne rezerve kupuje do 25.500 tona merkantilne pšenice rod 2019. godine, domaćeg porekla. Kupovina će se vršiti posredstvom Produktne berze AD Novi Sad.

Foto: Zorana Bogdanović
  • 389
  • 40
  • 0

Republička Direkcija za robne rezerve kupuje do 25.500 tona merkantilne pšenice rod 2019. godine, domaćeg porekla. Kupovina će se vršiti posredstvom Produktne berze AD Novi Sad, i to od fizičkih lica, koji su nosioci registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i skladištara koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju, čuvanju i obnavljanju merkantilne pšenice.

Potrebno je da gazdinstvo bude upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da bude u aktivnom statusu. Zemljoradničke zadruge moraju biti registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita ( osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Merkantilna pšenica mora biti domaćeg porekla, zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B1.200 i SRPS E.B1.200/1 sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13 %, ukupne primese maks. 2 % od čega neorganskog porekla maks. 0,25%.

Kupuje se minimalno 10 tona od porodičnog gazdinstva

Cena merkantilne pšenice je 20,00 d/kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije. Rok plaćanja kupljene merkantilne pšenice je do 15 dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilne pšenice Direkciji.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jednog aktivnog, registrovanog, poljoprivrednog porodičnog gazdinstva je 10 tona, a maksimalna 100 tona.
Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jedne zemljoradničke zadruge je 20 tona, a maksimalna 150 tona. Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od ovlašćenog skladištara za merkantilnu pšenicu je 100 tona, a maksimalna 1.000 tona.

Zaključivanje ugovora o kupoprodaji vršiće se na osnovu spiska registrovanih poljoprivrednih prodičnih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i ovlašćenih skladištara Republičke direkcije za robne rezerve, dostavljenog od strane Produktne berze u Novom Sadu.

Potrebna dokumentacija za potpisivanje ugovora

Prilikom potpisivanja ugovora sa Direkcijom, poljoprivredno porodično gazdinstvo je u obavezi da dostavi: fotokopiju lične karte, original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu) ne stariji od 5 dana od dana prijave Produktnoj berzi u Novom Sadu. Zemljoradnička zadruga i skladištar Direkcije za merkantilnu pšenicu, su u obavezi da dostave: fotokopiju izvoda iz Agencije za privredne registre, zatim, original Izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu) ne stariji od 5 dana od dana prijave Produktnoj berzi i fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana.

Pored navedenog, poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge i skladištari u obavezi su da dostave i sledeću dokumentaciju:

  • potvrdu o uskladištenju potpisanu i overenu od strane ovlašćenog lica skladištara
  • prijemnicu ili magacinski ulaz potpisan i overen od strane ovlašćenog lica skladištara i prodavca
  • sertifikat o kvalitetu i kvantitetu i zapisnik o kontroli izdati od strane akreditovane kontrolne organizacije
  • račun (ukoliko je prodavac PDV obveznik)

Prijavite se Produktnoj berzi!

Zainteresovana poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge i skladištari Direkcije za merkantilnu pšenicu prijavljuju se Produktnoj berzi, Novi Sad, elektronski, svakog radnog dana od 9 do 14 sati, počev od 10. jula na adresi www.proberza.co.rs/otkuppsenice2019/.

Za sve informacije možete se obratiti Direkciji, na brojeve telefona: 011/3238-997, 3239-059, 3239-058, u Beogradu i 021/526-890, u Novom Sadu, ili Produktnoj berzi ad Novi Sad na sledeće brojeve telefona: 021/526 165; 021/443-473; 021/445-413; 021/445-953. 


Tagovi

Merkantilna pšenica Rod 2019 Produktna berza Direkcija za robne rezerve Otkup 2019


Autorka

Slađana Aničić

Više [+]

Slađana je diplomirani profesor srpske književnosti i jezika s dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu. Urednica je Agrokluba.


Partner

Produktna berza A. D.

Bulevar Oslobođenja 5, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 21 443 413, e-mail: [email protected] web: http://www.proberza.co.rs/